Promowane podstrony

Treść strony

 • sosnicowice

Zakres prowadzonej działalności:

 • Badania nad likwidacją odpadów pestycydowych
 • Strategie i programy redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
 • Prace usługowe w zakresie ekspertyz i ocen oddziaływania pestycydów na środowisko
 • Prace informatyczne w zakresie tworzenia baz danych i systemów zarządzania tematyką kontrolną oraz działalnością badawczą i techniczną
 • Prace informatyczne w zakresie stosowania nowych technologii np. internet w wymianie informacji
 • Prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie likwidacji odpadów pestycydowych
 • Opracowywanie systemów i udział w badaniu statystyki zużycia i sprzedaży środków ochrony roślin w Polsce i w projektach europejskich

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Utworzenie i wyposażenie specjalistycznej ekipy do likwidacji odpadów pestycydowych
 • Zlikwidowanie wielu mogilników i innych miejsc składowania nieprzydatnych środków ochrony roślin stanowiących poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska
 • Likwidacja składowiska znajdującego się na terenie Oddziału w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Fundusze UE)
 • Utworzenie systemów informatycznych umożliwiających monitoring zużycia Środków Ochrony Roślin i monitoring jakości Środków Ochrony Roślin
 • Udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych
 • Poradnictwo, ekspertyzy i szkolenia

 

Więcej informacji na stronie Oddziału: www.ior.gliwice.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony