Promowane podstrony

Treść strony

 • sosnicowice

Zakres prowadzonych badań

 • Badania nad występowaniem i zwalczaniem chorób grzybowych zbóż ze szczególnym uwzględnieniem łamliwości źdźbła oraz określania gatunków grzybów z rodzajów Fusarium i innych grzybów patogenicznych powodujących choroby podstawy źdźbła i liści.
 • Badania nad zwalczaniem szkodników rzepaku i kukurydzy.
 • Badania możliwości łącznego stosowania obniżonych dawek herbicydów.
 • Badania skuteczności biologicznej środków ochrony roślin dla celów rejestracji. Obejmują one wszystkie grupy środków ochrony roślin: fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki biologiczne oraz środki wspomagające a także regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Badane są mieszaniny wszystkich grup środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami.
 • Badania rozwojowe nad wprowadzaniem nowych lub szczegółowo ukierunkowanych programów ochrony podstawowych upraw rolniczych z uwzględnieniem między innymi elementów uprawy, zróżnicowanych warunków agrotechnicznych, czynników środowiskowych, pogodowych, wrażliwości odmian w warunkach zwiększonej presji czynników patogenicznych, szkodników i agrofagów.
 • Badanie możliwości łącznego stosowania agrochemikaliów.
 • Prowadzenie doświadczeń wdrożeniowych lub demonstracyjnych z zastosowaniem najnowszych technologii ochrony upraw rolniczych w warunkach pól produkcyjnych na dużych areałach.
 • Biologiczna ocena jakości środków ochrony roślin.
 • Laboratoryjne, szklarniowe i polowe badania fitotoksyczności.
 • Wykonywanie ekspertyz z zakresu zagrożeń dla upraw rolniczych oraz strat plonów powodowanych przez patogeny, szkodniki, chwasty lub inne czynniki środowiskowe i konsultacje dla praktyki rolniczej dotyczące rozpoznawania patogenów i diagnostyka.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony