Promowane podstrony

Treść strony

  • sosnicowice

Zakres prowadzonych badań:

  • Badania pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w materiale roślinnym, glebie, wodzie, ściekach i innych matrycach
  • Badania nad metodami oceny stanu środowiska naturalnego w kierunku zanieczyszczeń pestycydami
  • Badania pozostałości Środków Ochrony Roślin w produktach rolniczych przeznaczonych na eksport
  • Monitorowanie miejsc składowania nieprzydatnych pestycydów i określanie zagrożeń dla ludzi i środowiska

Najważniejsze osiągnięcia:

  • Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.
  • Analizowanie szerokiego spektrum substancji czynnych na poziomie pozostałości

 

Więcej informacji na stronie Oddziału: www.ior.gliwice.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony