Promowane podstrony

Treść strony

 • sosnicowice

Oddział w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR – PIB: „Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i upowszechnieniowej w zakresie tworzenia naukowych i praktycznych podstaw i modernizacji ochrony roślin w Polsce z uwzględnieniem bezpieczeństwa zabiegów ochrony dla wykonawców zabiegów, konsumentów i środowiska”.

Doświadczenia zespołu Oddziału IOR – PIB w Sośnicowicach zebrane podczas wieloletniej realizacji tematów i zadań statutowych stanowią niezbędną podstawę metodyczną i organizacyjno-techniczną do wykonywania usług na rzecz jednostek działających w obszarze ochrony roślin i chemii pestycydów.

Oferta usług dotyczy zakresu, który jest specjalizacją poszczególnych laboratoriów, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowywanych zagadnień.

Ochrona roślin

 • Badanie skuteczności biologicznej środków ochrony roślin
 • Ekspertyzy, opracowania techniczne i szkolenia
 • Doświadczenia wdrożeniowe dla nowych technologii w ochronie roślin

Analityka chemiczna

 • Analiza pozostałości środków ochrony roślin w żywności, paszach i materiale roślinnym, glebie i wodzie
 • Analiza zawartości substancji czynnych w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych)
 • Analiza własności fizykochemicznych środków ochrony roślin
 • Analiza zanieczyszczeń i produktów rozpadu oraz metabolitów
 • Analiza koncentratów technicznych służących do wyrobu środków ochrony roślin
 • Badanie oryginalności środków ochrony roślin (ekspertyzy w podejrzeniach o fałszerstwa)
 • Wykonywanie ocen, raportów i uwag do dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin

Ochrona środowiska

 • Likwidacja odpadowych środków ochrony roślin i innych odpadów niebezpiecznych
 • Identyfikacja i likwidacja skażeń środkami ochrony roślin
 • Konsulting ekologiczny
 • Analityka skażenia terenu pestycydami na poziomie śladowym

Raporty rejestracyjne

 • Opracowywanie ocen, raportów i uwag dotyczących dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin

Zapraszamy na stronę Oddziału: www.ior.gliwice.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony