Promowane podstrony

Treść strony

  • sosnicowice

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice

ul. Gliwicka 29
44-153 Sośnicowice

tel.:  +48 32 238 7584
fax:  +48 32 238 7503
e-mail: ior@ior.gliwice.pl
Strona Oddziału: www.ior.gliwice.pl

Kierownik Oddziału: dr Tomasz Stobiecki
tel.: +48 32 238 75 84 wew. 35
e-mail: t.stobiecki@ior.gliwice.pl

Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin
Kierownik Zakładu: dr hab. Mariola Głazek, prof. IOR – PIB
tel.: +48 32 238 75 84 wew. 39
e-mail: m.glazek@ior.gliwice.pl

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin
Kierownik Laboratorium: dr inż. Marlena Płonka
tel.: +48 32 238 75 84 wew. 27
e-mail: m.plonka@ior.gliwice.pl

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
Kierownik Laboratorium: mgr inż. Klaudia Pszczolińska
tel.: +48 32 238 75 84 wew. 47
e-mail: k.pszczolinska@ior.gliwice.pl

Zespół Informatyki i Analiz Branżowych
tel.: +48 32 238 75 84 wew. 31


Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zofia Jurys
tel.: +48 32 238 76 21 wew. 57
e-mail: z.jurys@ior.gliwice.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony