Promowane podstrony

Treść strony

 • sosnicowice

Zakres prowadzonych badań

 • Monitorowanie jakości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli.
 • Wykonywanie ocen, raportów i uwag do dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin.
 • Badanie oryginalności środków ochrony roślin oraz wydawanie ekspertyz jakościowych w przypadkach podejrzeń o fałszerstwa.
 • Badanie przeterminowanych środków ochrony roślin celem przedłużenia możliwości ich pozostania w obrocie.
 • Badanie zawartości substancji czynnych i zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych).
 • Badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin.
 • Badanie jakości materiałów o technicznym stopniu czystości służących do produkcji form użytkowych środków ochrony roślin.
 • Wykonywanie badań rejestracyjnych dla środków ochrony roślin realizowanych zgodnie ze standardami systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie składu oraz właściwości fizykochemicznych materiałów technicznych oraz form użytkowych (formulacji).
 • Badanie fizykochemicznej zgodności składników w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Utworzenie niezależnego laboratorium analitycznego specjalizującego się w ocenie środków ochrony roślin i problemach związanych z ich produkcją, stosowaniem magazynowaniem i ewentualnym zaleganiem w środowisku.
 • Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.
 • Opracowanie szeregu metod analiz form użytkowych środków ochrony roślin i koncentratów technicznych.
 • Stworzenie systemu kontroli jakości środków i wspólna z PIORiN coroczna realizacja urzędowego monitoringu.
 • Wykonanie wielu ekspertyz z zakresu jakości środków ochrony roślin, atestowanie środków przeterminowanych, badanie sfałszowanych pestycydów.
 • Prowadzenie prac w systemie jakości Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL).

 

Więcej informacji na stronie Oddziału: www.ior.gliwice.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony