Promowane podstrony

Treść strony

 • Herbologia

PUBLIKACJE 2018

Publikacje naukowe

 1. Matysiak K., Miziniak W., Kaczmarek S., Kierzek R. 2018. Application of herbicides with natural and synthetic biostimulants in spring wheat. Ciencia Rural 48(11): 1-10. Doi: 10.1590/0103-8478cr20180405
 2. Lechenet M., Deytieux V., Antichi D., Aubertot JN., Bàrberi P., Bertrandf M., Cellier V., Charles R., Colnenne-David C., Dachbrodt-Saaydehh S., Debaeke P., Doréf T., Farcy P., Fernandez-Quintanilla C., Grandeau G., Hawes C., Jouy L., Justes E., Kierzek R., Kudsk P., Lamichhane J.R.,, Lescourret F., Mazzoncini M., Melander B., Messéan A., Moonen A.C., Newton A.C., Nolot J.M., Panozzo S., Retaureau P., Sattin M., Schwarz J., Toqué C.,  Vasileiadis V.P., Munier-Jolain N. 2018. Diversity of methodologies to experiment Integrated Pest Management in arable cropping systems: Analysis and reflections based on a European network. Europ. J. Agronomy, 83: 86–99.  Doi: 10.1016/j.eja.2016.09.012
 3. Ratajkiewicz, H.; Kierzek, R.; Raczkowski, M.; Hołodyńska-Kulas, A.; Łacka, A.; Szulc T. 2018. The effect of coarse-droplet spraying with double flat fan air induction nozzle and spray volume adjustment model on the efficiency of fungicides and residues in processing tomato. Spanish Journal of Agricultural Research, 44(3): e1007.
 4. Pernak J., Łęgosz B., Klejdysz T., Marcinkowska K., Rogowski J., Kurasiak-Popowska D., Stuper-Szablewska K. 2018. Ammonium bio-ionic liquids based on camelina oil as potential novel agrochemicals. RSC Advances, 8: 28676–28683. Doi: 10.1039/C8RA03519A
 5. Niemczak M., Rzemieniecki T., Biedziak A., Marcinkowska K., Pernak J. 2018. Synthesis and Structure–Property Relationships in Herbicidal Ionic Liquids and their Double Salts. ChemPlusChem 83: 529-54. DOI: 10.1002/cplu.201800251
 6. Marcinkowska K., Praczyk T., Łęgosz B., Biedziak A., Pernak J. 2018. Bio-ionic Liquids as Adjuvants for Sulfonylurea Herbicides. Weed Science, 66(3): 404-414. DOI: 10.1017/wsc.2017.85
 7. Pernak J., Czerniak K., Niemczak M., Ławniczak Ł., Kaczmarek D.K., Borkowski A., Praczyk T. 2018. Bioherbicidal Ionic Liquids. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6(2): 2741-2750. DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b04382
 8. Pernak J., Luboiński A., Łacka A., Praczyk T. 2018. Synthesis and properties of ionic liquids based on mecoprop. New Journal of Chemistry, 42(21): 17259-17267 DOI: 10.1039/C8NJ03435D
 9. Miziniak W., Matysiak K., Kiniec A. 2018. Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej (Influence of application of retardants with pinoxaden on selected quality characteristics of winter wheat grain). Progress in Plant Protection, 58 (3): 203-208 DOI: 10.14199/ppp-2018-027
 10. Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R. 2018. Występowanie biotypów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L. = M. recutita L.) odpornego na tribenuron metylowy (Appearance Matricaria chamomilla biotype resistance to tribenuron methyl herbicide). Fragmenta Agronomica, 35(3): 7-13 DOI: 10.26374/fa.2018.35.24
 11. Miziniak W., Matysiak K., Górski D., Ulatowska A. 2018. Wpływ łącznego stosowania herbicydów z biostymulatorem Tytanit na zwalczanie chwastów i plonowanie pszenicy jarej. Zagadnienia Doradztwa  Rolniczego, 4: 89-99.

 

Monografie naukowe

 1. Matysiak K.,  Przemysław S. 2018. Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH. ISBN 978-83-64655-50-0. Monografia, Poznań 2018, ss. 184
 2. Strażyński P., Mrówczyński M. (red.), Gaweł E., Krawczyk R., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Kubasik W., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Ratajkiewicz H., Nijak K., Matysiak K., Kamasa J., Krawczyk K., Gorzała G. ​2018. Metodyka integrowanej ochrony seradeli dla doradców. ISBN 978-83-64655-43-2, Poznań, Instytut Ochrony Roślin - PIB, ss
 3. Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.), Korbas M., Danielewicz J., Leszczyńska D., Noworolnik K., Strażyński P., Klejdysz T., Jajor E., Kierzek R., Matysiak K., Paradowski A., Strażyński P., Kubasik W., Jeżewska M., Sosnowska D., Pruszyński G., Przybył J., Węgorek P., Fiedler Ż., Tratwal A., Gacek E., Gorzała G., Wachowiak H., Matyjaszczyk E., Nijak K., Najewski A., Obst A., Piszczek J., Dworzańska D. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji jęczmienia ozimego i jarego dla doradców. ISBN 978-83-64655-35-7, Poznań, Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2018

 

Streszczenia konferencyjne

 1. Drożdżyński D.,  Kierzek R.,  Kaczmarek S.. 2018. Dynamika zanikania środków ochrony roślin zastosowanych w ochronie małoobszarowych upraw roślin oleistych. Streszczenia  Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 6-8 luty: 74.
 2. Salonen J., Hofmeijer M.A., Zarina L., Krawczyk r., Verwijst T., Melander B. 2018. Farmers deserve credit for contributing to the weed surveys. In: Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote No. 34, Maataloustieteen päivät 10–11.1.2018 Viikki, Helsinki: p.: 265. 
 3. Verwijst T., Lundkvist A., Krawczyk R., Kaczmarek S. 2018. Crop species mixtures for weed suppression. In: Book of Abstracts of 18th European Weed Research Society Symposium, Ljubljana, Slovenia: 41.
 4. Krawczyk R., Hofmeijer A.M.J, Kaczmarek S., Melander B., Gerowitt B., Zarina L., Salonen J., Lundkvist A., Verwijst T., Sønderskov M. 2018. Roślinność segetalna zbóż jarych w gospodarstwach ekologicznych w Polsce – projekt „PRODIVA”. Streszczenia 58 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 6–8 lutego 2018: 67.
 5. Dobosz R., Krawczyk R. 2018. Wpływ uprawy wybranych odmian i gatunków roślin bobowatych (Fabaceae Lindl.) na zmiany zagęszczenia populacji guzaka północnego (Meloidogyne hapla Chitwood, 1949) w glebie. Streszczenia 58 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 6–8 lutego 2018: 104-105.
 6. Paradowski A., Krawczyk R. 2018. Problemy i praktyczne aspekty ochrony upraw rolniczych przed zachwaszczeniem – nowe wyzwania i zagrożenia. Streszczenia 58 Sesji Naukowej IOR-PIB, 6–8 luty 2018 Poznań: 16-17.
 7. Matysiak K. Kierzek R. Adamczewski K. 2018. Odporność chwastów na herbicydy i sposoby jej zapobiegania. Streszczenia 58 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 6–8 lutego 2018 r. 

 

Publikacje popularnonaukowe

 1. Roman Krawczyk. 2018. Zwalczanie chwastów w łubinie. Farmer, 3: 158–159.

 

Patenty

 1. Patent nr 230475 (07-11-2018). J. Pernak, M. Niemczak, J. Kuligowski, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Nowe ciecze jonowe zawierające kation N-benzylo-2-(2-hydroksyetoksy)-N, N-dimetyloamoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy                      
 2. Patent nr 230785 (07-11-2018). J. Pernak, T. Praczyk, M. Niemczak, K. Czerniak, R. Giszter, I. Kędzia, J. Kuligowski, H. Rodak, K. Marcinkowska. Nowe amoniowe ciecze jonowe (4-chloro-2-metylofenoksy)octany (alkoksymetylo)[3-(metakryloiloamino)propylo]dimetylo-amoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydów. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 3. Patent nr 230786 (08-12-2018). J. Pernak, T. Praczyk, K. Czerniak, R. Giszter, M. Fryder, K. Marcinkowska. Nowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctan alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowy i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie jako herbicydów. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Patent nr 230786 (14-08-2018). J. Pernak, T. Praczyk, K. Czerniak, R. Giszter, M. Fryder, K. Marcinkowska. Nowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe i sposób ich wytwarzania oraz zastosowania jako herbicyd. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Patent nr 229309 (31-07-2018). J. Pernak, T. Praczyk, K. Marcinkowska, K. Żelechowski, M. Niemczak. Piperydyniowe ciecze jonowe z anionem 4-(4-chloro-2-metylofenoksy)butadienowym oraz sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydów. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 6. Patent nr 229567 (31-07-2018). J. Pernak, H. Rodak, M. Niemczak, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Nowe ciecze jonowe z 4-chloro-2-metylofenoksyoctany (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 7. Patent nr 228489 (30-04-2018). A. Nawrocki, J. Pernak, T. Praczyk, R. Olszewski, M. Niemczak, K. Marcinkowska, K. Czerniak. Sole amoniowe o czynności herbicydowej. Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB sp. z o. o. sp. k.
 8. Patent nr 228474 (30-04-2018). J. Pernak, B. Markiewicz, T. Praczyk, K. Marcinkowska, R. Gwiazdowski, K. Kubiak. Protonowe ciecze jonowe tebukonazolu oraz sposób ich wytwarzania. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 9. Patent nr 228038 (28-02-2018). J. Pernak, A. Chrobak, K. Erfurt, K. Czerniak, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-b-D-glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym i (4-chloro-2-metylofenoksy)octowym oraz sposób ich otrzymywania. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 10. Patent nr 228020 (29-02-2018). J. Pernak, R. Giszter, T. Wilk, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Nowe herbicydowe bisamoniowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodietyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 11. Patent nr 229171 (29-06-2018). J. Pernak, T. Praczyk, M. Niemczak, K. Czerniak, R. Giszter, I. Kędzia, J. Kuligowski, H. Rodak, K. Marcinkowska. Nowe amoniowe ciecze jonowe (2,4-dichlorofenoksy)octany (alkoksymetylo)[3-(metakryloiloamino)propylo]-dimetylo-amoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako herbicydów. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 12. J. Pernak, B. Markiewicz, T. Praczyk, K. Marcinkowska, R. Gwiazdowski, K. Kubiak. Protonowe ciecze jonowe tebukonazolu oraz sposób ich wytwarzania. Dotyczy zgł. pat. P.406949, decyzja z dnia 21.09.2017. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 13. Patent nr 228474 (30-04-2018). J. Pernak, B. Markiewicz, T. Praczyk, K. Marcinkowska, R. Gwiazdowski, K. Kubiak. Protonowe ciecze jonowe tebukonazolu oraz sposób ich wytwarzania. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 14. Patent nr 228473 (30-04-2018). J. Pernak, B. Markiewicz, T. Praczyk, K. Marcinkowska, R. Gwiazdowski, K. Kubiak. Protonowe ciecze jonowe propikonazolu oraz sposób ich wytwarzania. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 15. Patent nr 228325 (30-03-2018). J. Pernak, R. Giszter, T. Wilk, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Nowe herbicydowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodimetyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym oraz sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Patent nr 229570 (31-07-2018). J. Pernak, T. Praczyk, R. Giszter, M. Fryder, K. Marcinkowska. 4-chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylobis(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe, sposób otrzymywania i zastosowanie jako środek ochrony roślin. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Patent nr 228326 (08-03-2018). J. Pernak, F. Walkiewicz, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Argininowe sole fenoksykwasów, sposoby ich otrzymania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 18. Patent nr 228325 (30-03-2018). J. Pernak, R. Giszter, T. Wilk, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Nowe herbicydowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodimetyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym oraz sposób ich wytwarzania oraz zastosowania jako środki ochrony roślin. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 19. Patent europejski nr EP 3 092 898 B1 (04-07-2018). A. Nawrocki, R. Olszewski, J. Pernak, T. Praczyk, M. Niemczak. Herbicidal ionic liquids with betainę type cation. Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB sp. z o. o. sp. k.
 20. Patent nr 229169 (06-06-2018). J. Pernak, Łęgosz B., Alaborski R., Kubiak K., Praczyk T. Nowe czwartorzędowe alkoksymetylowe chlorki propikonazolu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako inhibitory wzrostu patogenów grzybowych. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 21. Patent nr 229315 (31-07-2018). J. Pernak, Łęgosz B., Alaborski R., Gwiazdowski R., Praczyk T. Nowe czwartorzędowe alkoksymetylowe chlorki tebukonazolu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako inhibitory wzrostu grzybni. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 22. Patent nr 229158 (06-06-2018). J. Pernak, Praczyk T., Niemczak M., Czerniak K., Giszter R., Kędzia I., Kuligowski J., Rodak H. Chlorki alkoksymetylo[3-(metakryloiloamino)propylo]dimetyloamoniowe i sposób ich otrzymywania. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 23. Patent nr 228324 (30-03-2018). J. Pernak, B.  Łęgosz, A. Kledecka, D. Czuryszkiewicz, M. Kot, T. Praczyk. Protonowe sole flutriafolu sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydów. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 24. Patent nr 229317 (31-07-2018). J. Pernak, M. Kot, A. Biedziak, K. Kurkowiak, R. Gwiazdowski, T. Praczyk. Protonowe sole difenokonazolu z anionem organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Zgłoszenia wynalazku

 

 1. Zgłoszenie nr P.424461 (02-02-2018). J. Pernak, T. Rzemieniecki, D. K. Kaczmarek, K. Marcinkowska, A. Nawrocki, K. Ciarka. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem 1,4-bis(2-etyloheksosky)-1,4-dioksobutano-2-sulfonianowym. Zgłaszający: Politechnika Poznańska
 2. Zgłoszenie nr P.425728 (25-05-2018). J. Pernak, M. Niemczak, T. Rzemieniecki, K. Marcinkowska, T. Praczyk. Herbicydowe sole podwójne z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-dimetyloamoniowym i anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym i 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin. Zgłaszający: Politechnika Poznańska
 3. Zgłoszenie nr P.425875 (11-06-2018). J. Pernak, T. Rzemieniecki, K. Marcinkowska. Protonowe ciecze jonowe zawierające herbicydowe fenoksykwasy oraz hydroksyloaminę lub jej pochodne, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Politechnika Poznańska
 4. Zgłoszenie nr P.425876 (11-06-2018). J. Pernak, T. Praczyk, K. Marcinkowska, D. Kaczmarek, K. Stęsik, A. Turguła. Nowe herbicydowe ciecze jonowe z kationem bicyklicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Politechnika Poznańska
 5. Zgłoszenie nr P.425874 (11-06-2018). J. Pernak, T. Praczyk, K. Marcinkowska, R. Szumski, D. K. Kaczmarek. Fosfoniowe ciecze jonowe z kationem n-alkilotrifenylofosfoniowym oraz anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym lub (2,4-dichlorofenoksy)octanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Politechnika Poznańska
 6. Zgłoszenie nr P.427834 (20-11-2018). K. Marcinkowska, T. Praczyk, D. Czuryszkiewicz, W. Kozłowska, M. Kot, J. Pernak. Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo-1,X-bis-(decylodimetyloamoniowym), sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 7. Zgłoszenie nr P.426572 (06-08-2018). K. Marcinkowska, T. Praczyk, T. Rzemieniecki, J. Pernak, A. Kaczmarczyk. Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-metylo-4-hydroksypiperydyniowym i anionami pochodzącymi od kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 8. Zgłoszenie nr P.426571 (06-08-2018). K. Marcinkowska, T. Praczyk, A. Maćkowiak, D. Czuryszkiewicz, J. Pernak. Nowe ciecze jonowe z kationem acetylocholiny i anionem herbicydowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy. Zgłaszający: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

PUBLIKACJE 2017

Publikacje naukowe

 1. Lechenet M., Deytieux V., Antichi D., Aubertot Jn., Bàrberi P., Bertrandf M., Cellier V., Charles R., Colnenne-David C., Dachbrodt-Saaydehh S., Debaeke P., Doréf T., Farcy P., Fernandez-Quintanilla C., Grandeau G., Hawes C., Jouy L., Justes E., Kierzek R., Kudsk P., Lamichhane J.R.,, Lescourret F., Mazzoncini M., Melander B., Messéan A., Moonen A.C., Newton A.C., Nolot J.M., Panozzo S., Retaureau P., Sattin M., Schwarz J., Toqué C.,  Vasileiadis V.P., Munier-Jolain N. 2017. Diversity of methodologies to experiment Integrated Pest Management in arable cropping systems: Analysis and reflections based on a European network. Europ. J. Agronomy, 83: 86–99.  http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2016.09.012
 2. Vasileiadis V.P., Dachbrodt- Saaydeh S., Kudsk P., Colnenne-David C., Leprince F., Holb I.J., Kierzek R.,  Furlan L., Loddo D., Melander B., Jørgensen L.N., Newton A.C., Toque C., Van Dijk W.,. Lefebvre M, Benezit M., Sattin M. 2017. Sustainability of European winter wheat- and maize-based cropping systems: Economic, environmental and social ex-post assessment of conventional and IPM-based systems. Crop Protection 97: 60-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2016.11.002
 3. Kaczmarek S., Matysiak K. 2017. Wheat cultivars, their mixtures and reduced herbicide doses as a practical solution in integrated weed management. Romanian Agricultural Research, 34: 1-8.
 4. Dobosz R., Krawczyk R. 2017. Porównanie zdolności rozwoju guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 na wybranych gatunkach i odmianach roślin bobowatych Fabaceae Lindl. Prog. Plant Prot., 57 (2): 159-163, 2017 (DOI: 10.14199/ppp-2017-025).
 5. Gwiazdowski R., Kierzek R., Kubiak K., Ratajkiewicz H. 2017. Efficiency of fungicides with the addition of multicomponent bioadjuvant in the protection of winter oilseed rape against pathogens. Skuteczność działania fungicydów z dodatkiem wielokomponentowego bioadiuwantu w ochronie rzepaku ozimego przed patogenami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 57 (2): 153–158.
 6. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R.,  Wojczyńska J., Sadowska K., Tyrakowska M.,  Łukaszewska-Skrzypniak N., Rataj-Guranowska M. 2017 . Fungi colonizing tansy phacelia plants (Phacelia tanacetifolia Benth.) after fungicides treatments. Grzyby zasiedlające rośliny facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) traktowane fungicydami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 55 (4): DOI: 10.14199/ppp-2017-036.
 7. Miziniak W., Matysiak K., Kaczmarek S. 2017. Studies on trinexapak -ethyl dose reduction by combined application with adjuvants in spring barley. Journal of Plant Protection Research 57(1): 36-42.
 8. Kaczmarek S. 2017. A study on Sorghum bicolor (L.) Moench response to split application of herbicides. Journal of Plant Protection Research. 57 (2): 152-157.
 9. Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R. 2017. Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera Spica venti L.) odpornej na izoproturon. Fragm. Agron. 34 (3): 7–13.
 10. Kierzek R., Grychowski R., Ratajkiewicz H., Miklaszewska K. 2017.The activity of selected herbicides with addition of soil adjuvants in winter wheat. Aktywność wybranych herbicydów z dodatkiem adiuwantów doglebowych w pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 55 (4): DOI: 10.14199/ppp-2017-048.

 

Monografie naukowe

 1. Krawczyk R., Strażyński P., Jajor E., Korbas M., Klejdysz T., Kierzek R., Mrówczyński M., Gorzała G., Podolska G., Suchecki Sz., Obst A., Kwiatkowski J., Kaczmarek S., Dobosz R., Fiedler Ż., Nijak K., Matysiak K., Horoszkiewicz-Janka J., Matyjaszczyk E., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Pruszyński G., Najewski A., Dubas M. 2017. Metodyka integrowanej ochrony gryki dla doradców. (R. Krawczyk, M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB, Poznań, (ISBN: 978-83-64655-36-4).
 2. P. Strażyński, M. Mrówczyński, Podleśny J., Osiecka A., Krawczyk R., Paradowski A., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Baran M., Katańska-Kaczmarek A., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Krawczyk K., Kamasa J., Fiedler Ż., Sosnowska D., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Nijak K., Pruszyński G., Matysiak K., Dubas M., Ratajkiewicz H., Wachowiak H., Gorzała G. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji wyki siewnej i kosmatej dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB, Poznań, 124 ss.  ISBN 978-83-64655-37-1​.
 3. Jajor E. (Red), Mrówczyński M. (Red.), Bartkowiak-Broda I., Broniarg J., Danielewicz J., Dobrzycka A., Dworzańska D., Fiedler Ż., Gorzała G., Goroszkiewicz-Janka J., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Mikołajczyk K., Matysiak K., Mączyńska A., Muśnicki Cz., Obst A., Perek A., Paradowski A., Pruszyński G., Przybył J., Wachowiak H., Wałkowski T., Węgorek P., Wielebski F., Wojtowicz M., Zamojska J. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców.  Wyd. Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań, ISBN 978-83-64655-18-0

 

Streszczenia konferencyjne

 1. Zarina L., Salonen J., Hofmeier Merel Aj., Gerowitt B., Lundkvist A., Verwijst T., Sonderskov M., Melander B., Kaczmarek S., Krawczyk R. 2017. Undersown effect in weed management in organic cropping systems. s. 812. W: Book of Abstracts VIII International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017". 05-08.10.2017, Jahorina, Bośnia i Hercegowina, 1445 ss.
 2. Hofmeijer M.A.J., Melander B., Krawczyk R. , Salonen J., Verwijst T., Zarina L., Gerowitt B. 2017. Problematic weed species in organic arable agriculture around the Baltic Sea - an expert database. s: 200-203. W: 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau: Ökologischen Landbau weiterdenken - Verantwortung übernehmen - Vertrauen stärken. eds. S. Wolfrum, H. Heuwinkel, H. J. Reents, K. Wiesinger and K.-J. Hülsbergen. 7-10.03.2017. Freising, Germany.
 3. Krawczyk R., Kaczmarek S., Melander B., Gerowitt B., Salonen J,. Verwijst T., Zarina L., Hofmeijer Merel A.J., Lundkvist A,  Sønderskov M. 2017. Różnorodność upraw i chwastów – projekt „PRODIVA”. Streszczenia 57 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 9–10 lutego 2017, s. 12-13.
 4. Krawczyk R., Stawiński S., Kierzek R., Rochowiak T., Nowakowski J., Kazuś R. 2017. Zwalczanie chwastów w łubinie – możliwości i zagrożenia. Streszczenia 57 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 9–10 lutego 2017, s. 55.
 5. Kierzek R., Drożdżyński D., Krawczyk R. 2017. Przegląd i analiza możliwości kompleksowej ochrony wybranych roślin bobowatych przed agrofagami z uwzględnieniem badań pozostałości środków ochrony roślin. Streszczenia 57 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 9–10 lutego 2017, s. 207-208.
 6. Krawczyk R., Stawiński S., Kierzek R., Nowakowski J. 2017. Perspektywy stosowania herbicydów po wschodach łubinu. Abstrakty z Konferencji Naukowej nt.: „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”, Wrocław–Pawłowice, 24–25 kwietnia 2017, s. 15-16.
 7. Krawczyk R., Suchecki S., Kaczmarek S., Kierzek R., Przebierowska A. 2017. Wpływ herbicydów stosowanych przedwschodowo na efektywność chwastobójczą oraz plon gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.). s: 29. W: Materiały konferencyjne: XVIII Krajowe Symposium Gryczane „Gryka – źródło innowacji”. 22-23 czerwca 2017 r., Wrocław - Pawłowice, 46 ss
 8. Drożdzyński D., Kierzek R, Kaczmarek S. ,,Nowe możliwości ochrony przed agrofagami w wybranych roślinach oleistych z uwzględnianiem badań pozostałości”. Streszczenia z konferencji, Chemistry for Agriculture, Karpacz 26-29 listopad 2017.
 9. Paradowski A., Grochowski R., Kierzek R., Pieprzyk G. 2017. Wpływ sposobu uprawy roli na zachwaszczenie i plon kukurydzy. 57. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin –PIB. Streszczenia. Poznań, 9-10 lutego 2017, s 139-140
 10. Paradowski A. 2017. Nowe rozwiązania w ochronie buraka cukrowego przed zachwaszczeniem. W: Materiały Konferencji „Nawożenie i ochrona buraków cukrowych a jakość plonu” Stare Pole 16.02.2017r. ss 12-18 ISBN 978-83-63125-29-5 
 11. Matysiak K., Kaczmarek S., Dubas M. 2017. Ocena łącznego stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin z wyciągiem z alg w uprawach ziemniaka. Streszczenia z konferencji Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, 7-9 czerwiec, Dźwirzyno.
 12. Kaczmarek S., Krawczyk R., Zarina L., Melander B., Sønderskov M., Lundkvist A., Vervijst T., Salonen J., Hofmeijer M., Gerowitt B. Różnorodność upraw i chwastów – projekt Prodiva. Streszczenia z konferencji PTA ,,Bioróznorodność – Nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów 11-13.09.2017.
 13. Kaczmarek S., Matysiak K.  2017.Porównanie cech morfologicznych dwóch odmian pszenicy jarej wysiewanych pojedynczo oraz w mieszance. Streszczenia z Sesji Naukowej IOR-PIB, 9-10 luty 2017, Poznań.
 14. Kaczmarek S. Matysiak K., Nowicka S., Waligóra H. 2017. Reakcja odmian sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L. Moench) na obecność  chwastnicy jednostronnej (Echinochloa  cruss-galli L.). Streszczenia z konferencji „KUKURYDZA & SORGO – Produkcja, Wykorzystanie, Rynek”, 10-12 maj 2017, Dymaczewo Nowe
 15. Matysiak K., Kaczmarek S., Dubas M. 2017.  Wolne aminokwasy jako czynniki modyfikujące wzrost i rozwój kukurydzy (Zea mays L.) w warunkach stresu. Materiały Konferencji naukowej: „Kukurydza i sorgo – produkcja, wykorzystanie, rynek", Poznań – Dymaczewo Nowe 10-12 maja 2017.
 16. Matysiak K., Kaczmarek S., Dubas M. 2017. Ocena łącznego stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin z biostymulatorami w ziemniaku. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka, Dźwirzyno 7-9 czerwca 2017.
 17. Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. 2017. Biotypy maruny bezwonnej (Matricaria maritima L. ssp. inodora (L.) Dostal, Matricaria perforata Merat) i maku polnego (Papaver rhoeas L.) odporne na tribenuron metylowy. Materiały VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, "Bioróżnorodność – nowe wyzwanie dla rolnictwa w Polsce". Rzeszów 11-14 września 2017 r.
 18. Matysiak K., Bombrys M., Miziniak W., Kaczmarek S. 2017. Ocena działania mieszanin herbicydów z biostymulatorami w pszenicy jarej z uwzględnieniem sposobu aplikacji.  Streszczenia 57 Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań 9-10 luty 2017: 132.
 19. Naumienko M., Kierzek R., Szymańczyk M., Barankiewicz M., Folwarski Ł. 2017. Praktyczne zastosowanie monitoringu upraw z niskiego pułapu przy użyciu „dronów” i wykorzystaniu teledetekcji w opracowaniu wskaźników roślinnych. 57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu badawczego.
 20. Kierzek R., Szymańczyk M., Ratajkiewicz H. 2017. Wykorzystanie nowoczesnych rozpylaczy dwustrumieniowych do zabiegów w uprawach zwartych. 57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu badawczego.

 

Publikacje popularnonaukowe

 1. Krawczyk R. 2017. Łubiny nie akceptują towarzystwa chwastów. TopAgrar Polska, 4, 132-136.
 2. Korbas M., Grzebisz W., Szczepaniak W., Paradowski A., Kierzek R., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J., Lukowiak R., Sawińska Z., Grzeszczyk K., Najewski A., Popek A., Strzeliońska J., Szarzyńska J., Waligóra R. 2017. Zboża-publikacja specjalna . Agro Profil. 96 ss. ISBN 978-83-946130-1-3.
 3. Kaczmarek S., Matysiak K. 2017. Coraz więcej odpornych chwastów. Top Agrar, 9/2017: 68-72.
 4. Paradowski A. 2017. Wiosenne odchwaszczanie pszenżyta ozimego. Farmer nr 1: 48-52
 5. Paradowski A. 2017. Zwalczają jednoliścienne. Przedsiębiorca Rolny nr 1: 68-70
 6. Paradowski A.  2017.  Następczy wpływ herbicydów w przedplonie. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 1: 31-33
 7. Paradowski A.  2017. Co po wymarzniętych oziminach? Agrotechnika nr 1: 34-36
 8. Paradowski A.  2017. Najlepiej stawiać na mieszaniny. Nowoczesna Uprawa nr 2: 14-21
 9. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie rzepaku ozimego. Przedsiębiorca Rolny nr 2: 79-81
 1. Paradowski A.  2017. Kompleksowe odchwaszczanie kukurydzy. Kukurydza – Poradnik dla Producentów. Agro Serwis, Warszawa, wydanie IX, 54-61 ISBN 978-83-939669-9-8
 2. Paradowski A.  2017. Wiosenne zabiegi chwastobójcze w pszenicy ozimej. Farmer nr 2: 58-64
 3. Paradowski A.  2017. Program odchwaszczania kukurydzy. Uprawa Kukurydzy, nr 1:12
 4. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną. Raport Rolny, nr ½: 16
 5. Paradowski A.  2017. W zbożach jest problem z chwastami. top agrar Polska, nr 3: 94-99
 6. Paradowski A.  2017. Chwasty wykończ na raty. Top agrar Polska nr, 3:128-132
 7. Paradowski A.  2017. Siła mieszanin. Agrotechnika, nr 2: 48-50
 8. Paradowski A.  2017. Chwasty. W: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2017. Hortpress ss 249-370
 9. Paradowski A. , Czarnocka A. 2017. Inne. W: Program Ochrony Roślin Rolniczych 2017. Hortpress ss 371-392
 10. Paradowski A.  2017. Niewielkie zmiany w zbożach jarych. Nowoczesna Uprawa nr 3: 36-41
 11. Paradowski A.  2017. Mało w bobowatych. Nowoczesna Uprawa nr 3: 90-93
 12. Paradowski A.  2017. Zwalczyć chwasty w zbożach ozimych. Agro Profil nr 2: 14-18
 13. Paradowski A.  2017. Poprawki w rzepaku. Agro Profil nr 2: 29-30
 14. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie buraków cukrowych. Agro Profil nr 2: 54-57
 15. Paradowski A.  2017. Wiosenne odchwaszczanie zbóż. Agro Profil nr 3: 12:17
 16. Paradowski A.  2017. Regulacja wysokości. Agro Profil nr 3: 25-29
 17. Paradowski A.  2017. Zboża jare bez chwastów. Agro Profil nr 3: 46-52
 18. Paradowski A.  2017. Nadrobić zaległości z jesieni. Farmer nr 3: 62-66
 19. Korbas M., Mrówczyński M, Danielewicz J., Wachowiak H., Paradowski A.  2017. Stosowanie mieszanin w uprawie zbóż. Farmer nr 3: 90-93
 20. Paradowski A.  2017. Zboża jare bez chwastów. Farmer nr 3: 102-112
 21. Paradowski A.  2017. Wiosenne dokrzewianie pszenicy ozimej. Farmer nr 3:132-134
 22. Paradowski A.  2017. Duże powierzchnie, małe programy – odchwaszczanie jarych form zbóż i rzepaku. Przedsiębiorca Rolny nr 3: 66-70
 23. Paradowski A.  2017. Efektywność herbicydów doglebowych. Wiadomości Rolnicze Polska nr 1/2: 8
 24. Paradowski A.  2017. Herbicydy po zimie. Wiadomości Rolnicze Polska nr1/2: 11
 25. Korbas M., Grzebisz W., Szczepaniak W., Paradowski A. , Kierzek R., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J., Łukowiak R., Sawinska Z., Grzeszczyk K., Najewski A., Popek A., Strzelińska J., Szarzyńska J., Waligóra R. 2017. Zboża. Agro Profil – publikacja specjalna, s 96, ISBN 978-83-946130-1-3
 26. Paradowski A.  2017. Łąka wolna od chwastów. top agrar Polska nr 4: 154-157
 27. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie zbóż jarych. Agrotechnika nr 3: 35-42
 28. Paradowski A.  2017. Przed wschodami kukurydzy. Agrotechnika nr 3: 70-72
 29. Paradowski A.  2017. Buraki bez konkurencji. Agrotechnika nr 3: 78-80
 30. Paradowski A.  2017. Trzeba znać pole (kukurydza). Nowoczesna Uprawa nr 4: 36-39
 31. Paradowski A.  2017. Trudno odchwaszczać (soja). Nowoczesna Uprawa nr 4: 60-63
 32. Paradowski A.  2017. Nadal duże wyzwanie (buraki). Nowoczesna Uprawa nr 4: 78-81
 33. Paradowski A.  2017. Kukurydza ma wschodzić bez chwastów. Farmer nr 4: 130-136
 34. Paradowski A.  2017. Kukurydza bez chwastów. Przedsiębiorca Rolny nr 4: 68-69
 35. Paradowski A.  2017. Adiuwanty – sposób na oszczędność. Wiadomości Rolnicze Polska nr 4: 12.
 36. Paradowski A.  2017. Zwalczanie chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Uprawa Kukurydzy nr 2: 14
 37. Paradowski A. 2017. Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach? Raport Rolny nr 4: 14
 38. Paradowski A.  2017. Powschodowo w kukurydzy. Agrotechnika nr 4: 15-20
 39. Paradowski A.  2017. Soja skromnie chroniona. Agrotechnika nr 4: 26-27
 40. Paradowski A.  2017. Na chwasty w ziemniakach. Agrotechnika nr 4:46-50
 41. Paradowski A.  2017. „Ziemniaczane” strategie herbicydowe na słabe i mocne gleby. Warzywa nr 4: IX-XII
 42. Paradowski A.  2017. Wydłużone wschody. Nowoczesna Uprawa nr 5: 22-25
 43. Paradowski A.  2017. Na polu tylko kukurydza. Farmer nr 5: 74-78
 44. Paradowski A.  2017. Program ochrony buraków cukrowych na sezon 2017. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 2: 34-41
 45. Paradowski A.  2017. Nikosulfuron i inni pogromcy chwastów. Przedsiębiorca Rolny nr 5: 56-61
 46. Paradowski A.  2017. Mini-max, czyli wiosenne odchwaszczanie ozimin. Agro Serwis nr 7: 9-13
 47. Paradowski A.  2017. Kompleksowe odchwaszczanie kukurydzy. Agro Serwis nr 8:42-47
 48. Paradowski A.  2017. Zwalczanie chwastów na plantacji ziemniaka. Agro Profil nr 5: 43-45
 49. Paradowski A.  2017. W maju odchwaszczamy kukurydzę. Hodowla i Chów Bydła nr 5: 74-77.
 50. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie użytków zielonych – coraz mniej herbicydów. Przedsiębiorca Rolny nr 6: 74-75
 51. Paradowski A.  2017. Przygotowanie łanu rzepaku do zbioru. Agro Profil nr 6: 14-16
 52. Paradowski A.  2017. Ochrona zbóż wysokiej jakości przed zachwaszczeniem, w: Zboża wysokiej jakości wszechstronne wykorzystanie. Agro Serwis wydanie 8: 97-108
 53. Paradowski A.  2017. Chwasty do odstrzału. top agrar polska nr 7: 100-104
 54. Paradowski A.  2017. Strategia odchwaszczania – doglebowo czy nalistnie, w Top Agrar Polska – poradnik eksperta – Kukurydza, fundamenty plonu s:   58-65
 55. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie ozimin. Przedsiębiorca Rolny nr 7: 64-68
 56. Paradowski A.  2017. Jesienią herbicydy konieczne i skuteczne. Wiadomości Rolnicze Polska nr 7: 14
 57. Paradowski A.  2017. Czy desykacja zbóż przed zbiorem jest konieczna? Raport Rolny nr 7: 18
 58. Paradowski A.  2017. Zjawisko uodparniania się chwastów w burakach. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 3: 24-25
 59. Paradowski A.  2017. Pierwszy cios w rzepakowe chwasty. Nowoczesna Uprawa nr 8: 42-45
 60. Paradowski A.  2017. Skutecznie czyli przedwschodowo. Farmer nr 8: 114-118
 61. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie zbóż ozimych. Przedsiębiorca Rolny nr 8: 66-70
 62. Paradowski A.  2017. Rzepak wolny od chwastów. Agrotechnika nr 8: 54-57
 63. Paradowski A.  2017. Ostatni zabieg w ziemniakach. Agrotechnika nr 8: 58-59     
 64. Paradowski A.  2017. Program zwalczania chwastów dwuliściennych podczas jesieni. Agro Serwis nr 13: 20-24   
 65. Paradowski A.  2017. Dotrzymaj terminu. Nowoczesna Uprawa nr 9: 16-19
 66. Paradowski A.  2017. Zwalczać rozpoznane. Nowoczesna Uprawa nr 9: 32-35   
 67. Paradowski A.  2017. Jeden glifosat w stu postaciach. Przedsiebiorca Rolny  nr 09: 66-68
 68. Paradowski A.  2017. Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego. Farmer nr 9: 78-81.      
 69. Paradowski A.  2017. Herbicydy zalegają w glebie. top agrar Polska mnr 9: 80-83
 70. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie jęczmienia bez kompromisów. Top agrar Polska nr 9: 84-89   
 71. Paradowski A.  2017. Uniwersalne odchwaszczanie zbóż. Agrotechnika nr 9: 25-27
 72. Paradowski A.  2017. Herbicydy do powschodowego stosowania w rzepaku ozimym. Raport Rolny nr 9: 12         
 73. Paradowski A.  2017. Wybór wariantów jest szeroki. Nowoczesna Uprawa nr 10: 12-15      
 74. Paradowski A.  2017. Zboża lepiej zimują bez chwastów. Farmer nr 10: 44-48 
 75. Paradowski A.  2017. W jakim terminie można stosować herbicydy (lepiej późno niż wcale). Przedsiębiorca Rolny nr 10:58-60     
 76. Paradowski A.  2017. Późne odchwaszczanie zbóż. Agrotechnika nr 10: 28-30       
 77. Paradowski A.  2017. Jesienne terminy odchwaszczania zbóż. Agro Serwis nr 17: 43-45            
 78. Paradowski A.  2017. Coraz krótszy bat na chwasty. top agrar Polska nr 11: 88-90
 79. Paradowski A.  2017. Każdy kij ma dwa końce. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 4: 29-31
 80. Paradowski A.  2017. Optymalne następstwo upraw. Przedsiębiorca Rolny nr 11: 66-68
 81. Paradowski A.  2017. Lepiej zwalczać późno niż wiosną. Nowoczesna Uprawa nr 11/12: 8-11.
 82. Paradowski A.  2017. Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić?  AgroFakt.pl Https://agrofakt.pl/izoproturon-wycofany-37-latach...
 83. Paradowski A.  2017. Wyczyńca coraz więcej. Agrotechnika nr 11: 27-29
 84. Paradowski A.  2017. Łąka wolna od chwastów. W: top agrar Polska poradnik eksperta - Użytki Zielone s 72-75
 85. Paradowski A.  2017. Uwaga odporne chwasty. Wiadomości Rolnicze Polska nr 10: 1-4
 86. Paradowski A.  2017. Odchwaszczanie ozimin jesienią – hasło czy uzasadniony tok postępowania? Wiadomości Rolnicze Polska nr 10: 6
 87. Paradowski A.  2017. Mieszanie herbicydów – na które formulacje trzeba uważać? AgroFakt.pl 2 grudnia 2017  Https://agrofakt.pl/mieszanie-herbicydów-na-które… 
 88. Paradowski A.  2017. Zboża jare w stanowiskach po wymarzniętym rzepaku. Farmer nr 12: 58-61
 89. Paradowski A.  2017. Herbicydy niewykorzystane jesienią. Przedsiębiorca Rolny nr 12:  62-63
 90. Paradowski A.  2017. Proporcje w mieszaninach. Agrotechnika nr 12: 36-38
 91. Paradowski A.  2017. Fitotoksyczność herbicydów zastosowanych jesienią. Wiadomości Rolnicze Polska nr 11: 1 i  6
 92. Paradowski A.  2017. A co jeżeli wymarzną? Wiadomości Rolnicze Polska nr 11: 2 i 4.
 93. Kierzek R., Szymańczyk M. 2017. Przedsiębiorca rolny. Działanie herbicydów zależy od pogody. Wrażliwe na temperaturę. Nr 11, s. 59 – 61;

 

Instrukcje  wdrożeniowe i upowszechnieniowe oraz materiały szkoleniowe

 1. Paradowski A.  2017. Najważniejsze gatunki chwastów występujące w podstawowych uprawach rolniczych (bobowate, buraki, kukurydza, rzepaki, ziemniaki). Biologia, rozpoznawanie i zwalczanie zgodnie z metodami (zboża integrowanymi z uwzględnieniem stosowania herbicydów. Progi szkodliwości Materiały szkoleniowe dla: Studia podyplomowe IOR-PIB 2017; ss 14.
 2. Paradowski A.  2017. Atlas chwastów – roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Hortpress Warszawa 2017, Wydanie II, ss 224
 3. Korbas M. (Red), Paradowski A. (Red), Węgorek P. (Red), Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Danielewicz J. Chyczewski M., Dworzańska D. 2017. Vademecum środków ochrony roślin. Wydawnictwo Agronom Poznań ISBN 978-83947740-0-4, s 676      
 4. Paradowski A.  2017. Najważniejsze gatunki chwastów występujące w rzepaku i zbożach. Biologia, rozpoznawanie i zwalczanie zgodne z metodami integrowanymi z uwzględnieniem stosowania herbicydów. Progi szkodliwości. W materiałach szkoleniowych „Monitoring agrofagów roślin uprawnych” Przysiek, 11 października 2017: 7-20 i 49-71
 5. Paradowski A.  2017. Rozpoznawanie chwastów w uprawach zbóż i rzepaku oraz zwalczanie zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin. W: Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Program Wieloletni 2016-2017 materiały szkoleniowe, ODR Minikowo 22.czerwca 2017., 14 stron
 6. Paradowski A.  2017. Możliwości przełamywania odporności chwastów na stosowane herbicydy przy ograniczonej ilości środków (substancji czynnych). Materiały dla słuchaczy studium podyplomowego IOR-PIB, Poznań. 16 stron

 

 

PUBLIKACJE 2016

Publikacje naukowe

 1. Miziniak W., Matysiak K. 2016. Two tank-mix adjuvants effect on yield and quality attributes of wheat treated with growth terardants. Ciência Rural 46(9): 1559–1565, http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20150842.
 2. Ratajkiewicz H., Kierzek R., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Lacka A., Wojtowicz A., Wachowiak M. 2016. Effect of the spray volume adjustment model on the efficiency of fungicides and residues in processing tomato. Spanish Journal of Agricultural Research 14(3), el007, 15 pages, DOI: 10.5424/siar/2016143-9339.
 3. Vasileiadis V.P., Dachbrodt-Saaydeh S., Kudsk P., Colnenne-David C., Leprince F., Holb I.J., Kierzek R., Furlan L., Loddo D., Melander B., Jorgensen L.N., Newton A.C., Toque C., Van Dijk W., Lefebvre M., Benezit M., Sattin M. 2016. Sustainability of European winter wheat- and maize-based cropping systems: Economic, environmental and social ex-post assessment of conventional and IPM- based systems. Crop Protection, 10 pp, http://dx.doi.org/10.1016/i.cropro.2016.11.002.
 4. Wrzesińska B., Kierzek R., Obrępalska-Stęplowska A. 2016. Evaluation of six commonly used reference genes for gene expression studies in herbicide-resistant Avena fatua biotypes. Weed Research 56(4): 284–292, DOI: 10.1111/wre.12209.
 5. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2016. Multiple resistance to acetolactace synthase (ALS)- and acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase)-inhibiting herbicides in black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) populations from Poland. Journal of Plant Protection Research 56(4): 402–410.
 6. Piszczek J., Górski D., Ulatowska A., Nowakowski M., Miziniak W., Ratajkiewicz H., Szulc T., Kierzek R., Sytek A. 2016. Towards research on entomopathogenic fungi spray quality depositon and their efficacy with the use of natural dyes. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 61 (1): 73–78.

Streszczenia konferencyjne

 1. Drożdżyński D., Kierzek R., Walorczyk S., Krawczyk R. 2016. Dissipation study of selected pesticides applied in chemical protection of minor crops. 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides & 9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. Santiago de Compostela, Espania. Book of abstracts: 256–258.
 2. Drożdżyński D., Walorczyk S., Kierzek R. 2016. Pesticide residue in a river basin located on nitrate vulnerable zones of wielkopolska province (Poland). 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides & 9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. Santiago de Compostela, Espania. Book of abstracts: 327–329.
 3. Hofmeijer M.Aj, Gerowitt B., Melander B., Krawczyk R., Salonen J., Verwijst T., Zarina L., Melander B. 2016. Better utilization of crop diversification for weed management in North European organic arable cropping systems. Introduction to the study of international research-network on diversification and weed management: PRODIVA. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 641.
 4. Kaczmarek S., Matysiak K. 2016. Ocena konkurencyjności odmian oraz mieszanek odmian jęczmienia jarego w warunkach różnego poziomu zachwaszczenia. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf.: 32–33.
 5. Kaczmarek S., Matysiak K. 2016. Ocena możliwości redukcji dawki substancji dikamba i triasulfuron w oplewionej i nagoziarnistej odmianie owsa. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 145.
 6. Kaczmarek S., Matysiak K., Kierzek R., Krawczyk R. 2016. Application of dicamba + triasulfuron for weed management in oat varieties. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 354.
 7. Kaczmarek S., Zarina L., Melander B., Krawczyk R. 2016Wykorzystanie potencjału mieszanin odmian owsa jarego i jęczmienia jarego w redukcji zachwaszczenia. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf.: 17–18.
 8. Kierzek R., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Krawczyk R., Jajor E., Danielewicz J. 2016. Wpływ systemu uprawy i płodozmianu na występowanie chwastów i chorób grzybowych w pszenicy ozimej. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf., 2 ss.
 9. Kierzek R., Krawczyk R., Drożdżynski D., Walorczyk S. 2016. Nowe możliwości ochrony przed agrofagami wybranych roślin bobowatych z uwzględnieniem badań pozostałości. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf., 2 ss.
 10. Kierzek R., Ślęzak W., Matysiak K. 2016. Integrated strategies of black-grass (Alopecurus myosuroides) control in winter wheat. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 320.
 11. Korbas M., Kierzek R., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J. 2016. The effect of cultivation systems and crop rotation on the occurrence of weeds and deseases in oilseed rape. Binnual Meeting Working Group "Integrated Control in Oilseed Crops". Tartu, Estonia, 7–9 September. Preceedings of the meeting „Prospects and progress for sustainable oilseed crop protection" ISBN 978-92-9067-300-2 [XI + 125 pp], p. 108.
 12. Krawczyk R., Kaczmarek S., Dubas M. 2016. Wpływ gęstości siewu zbóż ozimych na zachwaszczenie i plon ziarna w rolnictwie ekologicznym. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 138.
 13. Krawczyk R., Szymańczyk M., Kubsik K., Kaczmarek S. 2016. Barren brome (Bromus sterilis L.) control with herbicides in winter wheat in Poland. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 627.
 14. Krawczyk R., Kaczmarek S., Kierzek R., Dubas M. 2016. Wpływ odmiany i gęstości siewu na zachwaszczenie i plon pszenżyta ozimego (Triticosecale Wittm.) w rolnictwie ekologicznym. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf.: 55–56.
 15. Krawczyk R., Szymańczyk M., Kierzek R., Kubsik K., Kaczmarek S. 2016. Stokłosa płonna (Bromus sterillis L.) szkodliwość i perspektywy zwalczania. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 46.
 16. Matysiak K., Dubas M., Kaczmarek S. 2016. Wolne aminokwasy jako czynniki modyfikujące wzrost i rozwój kukurydzy (Zea mays L.) w warunkach stresu. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 213.
 17. Matysiak K., Kaczmarek S., Bombrys M. 2016. Wpływ aplikacji herbicydów z biostymulatorami na odmiany pszenicy jarej. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf.: 66–67.
 18. Matysiak K., Kierzek R. 2016. Papaver rhoeas (L.) and Tripleurospermum maritimum ssp. inodorum (L.) resistant to ALS-inhibiting herbicides in Poland. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 351.
 19. Miklaszewska K. 2016. Strategia wobec roślinnych gatunków inwazyjnych w świetle rozporządzenia unii europejskiej. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 156.
 20. Miziniak W., Matysiak K. 2016. Możliwości redukcji dawek trineksapaku etylu stosowanego łącznie z adiuwantami w jęczmieniu jarym. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 209.
 21. Nowicka S., Kaczmarek S., Waligóra H. 2016. Aktualny stan badań dotyczących ograniczenia zachwaszczenia w uprawie sorga. Konferencja Naukowa ,,Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Dymaczewo Nowe, 11–13 maj. Mat. Konf.: 42–43.
 22. Perek A., Jajor E., Dubas M., Pieczul K. 2016. Możliwości sterylizacji gleby zainfekowanej przez Plasmodiophora brassicae w warunkach laboratoryjnych. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 92.
 23. Piekarczyk J., Kierzek R., Szymańczyk M., Naumienko M., Radwańska P., Barankiewicz M. 2016. Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w precyzyjnej ochronie roślin. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 51.
 24. Piekarczyk J., Szymańczyk M., Kierzek R., Naumienko M., Radwanska P., Barankiewicz M., Bubniewicz P. 2016. Zastosowanie wielospektralnych zdjęć z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni do oceny poletek doświadczalnych. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 207.
 25. Salonen J., Melander B.,  Gerowitt B., Lundkvist A., Verwijst T., Krawczyk R., Kaczmarek S., Zarina L. 2016. Crop diversification and weeds in organic cereal production. In: Maataloustieteen Päivät 2016, Suomen Maataloustieteellinen Seuran, Helsinki, Suomen Maataloustieteellisen seuran tiedote No 32, p. 162. ISBN: 978-951-9041-61-2.
 26. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R. Lewandowska M., Sadowska K., Lukaszewska-Skrzypniak N., Rataj-Guranowska M. 2016. Grzyby zasiedlające rośliny maku traktowanego fungicydami. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 110.
 27. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R., Lewandowska M., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Tyrakowska M., Rataj-Guranowska M. 2016. Grzyby zasiedlające rośliny prosa traktowane fungicydami. Streszczenia V Konferencja Naukowa „Nowe patogeny
 28. Szymańczyk M. Naumienko M. 2016. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w rolnictwie. Konferencja „Drony: nauka+przemysł+biznes”, iFOD 2016 Międzynarodowe Targi Dronów. Warszawa, 20–22 maja. Mat. Konf., 10 ss.
 29. Szymańczyk M., Kierzek R., Dubas M. 2016. Możliwości łącznego stosowania herbicydu Biathlon 4D (tritosulfuron + florasulam) z innymi agrochemikaliami w uprawie jęczmienia jarego i owsa. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 194.
 30. Szymańczyk M., Kierzek R., Naumienko M., Barankiewicz M., Wachowiak M.  2016. Innowacyjne wykorzystanie jednostki latającej typu UAV do aplikacji agrochemikaliów w precyzyjnej ochronie roślin. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 206.
 31. Tryjanowski P., Jeżewska M., Kałuski T., Kierzek R., Klejdysz T., Solarz W., Korbas M. 2016. Wpływ zmian klimatu na ochronę roślin. 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia, s. 8–9.
 32. Wrzesińska B., Kierzek R., Obrepalska-Stęplowska A. 2016. Poszukiwanie mechanizmu odporności na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej owsa głuchego (Avena fatua L.). 56 Sesja Naukowa IOR – PIB, 11–12 lutego. Streszczenia: 154–155.
 33. Zarina L., Kaczmarek S., Melander B. 2016. Mixtures of varieties of spring cereals for weed suppression in organic crop production. 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet". Prague, Czech Republic, 19–25 June. Proceedings, p. 437.

Monografie naukowe

 1. Bereś P.K., Mrówczyński M., Kierzek R., Węgorek P., Sosnowska D., Korbas M., Matyjaszczyk E., Sulewska H., Adamczyk J., Szulc P., Warzecha R., Siekaniec Ł., Janiak W., Paradowski A., Fiedler Ż., Olejarski P., Krawczyk K., Trzmiel K., Zamojska J., Pruszyński G., Danielewicz J., Wachowiak H., Gorzała G., Obst A., Piątek E. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców (P.K. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 120 ss. ISBN 978-83-64655-23-4.
 2. Danielewicz J., Korbas M., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Szołkowska A., Strażyński P., Tratwal A., Fiedler Ż., Pruszyński G., Wachowiak H., Kierzek R., Paradowski A., Matysiak K., Noworolnik K., Sułek A., Stroiwąs A., Zych J., Najewski A, Obst A. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji owsa dla doradców (J. Danielewicz, M. Korbas, M. Mrówczyński, red.). IOR – PIB, Poznań, 120 ss. ISBN 978-83-64655-21-0.
 3. Filoda G., Mrówczyński M., Matyjaszczyk M., Kierzek R., Nawracała J., Bubniewicz P., Fiedler Ż., Kornobis F., Matysiak K., Pruszyński G., Luboiński A., Markowicz M., Obst A., Wachowiak H. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji soi. (G. Filoda, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 120 ss. ISBN 978-83-64655-27-2.
 4. Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M., Danielewicz J., Fiedler Ż., Gorzała G., Grabiński J., Jajor E., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Matysiak K., Najewski A., Obst A., Paradowski A., Pruszyński G., Przybył J., Strażyński P., Wachowiak H., Zych J. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji żyta dla doradców. (J. Horoszkiewicz-Janka, M. Mrówczyński red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 120 ss. ISBN 978-83-64655-22-7.
 5. Jajor E., Mrówczyński M., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Danielewicz J., Dobrzycka A., Dworzańska D., Fiedler Ż., Gorzała G., Horoszkiewicz-Janka J., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Mikołajczyk K., Matysiak K., Mączyńska A., Muśnicki Cz., Obst A., Perek A., Paradowski A., Pruszyński G., Przybył J., Wachowiak1 H., Wałkowski T., Węgorek P., Wielebski F., Wójtowicz M., Zamojska J. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku dla doradców. (E. Jajor, M. Mrówczyńskiego red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 120 ss. ISBN 978-83-64655-18-0.
 6. Praca Zbiorowa. 2016. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część I Wykaz środków ochrony roślin, ustawodawstwo i zasady bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wyd. IOR – PIB Poznań, 272 ss. ISSN 1732-1816.
 7. Praca Zbiorowa. 2016. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część II Rośliny Rolnicze. Wyd. IOR – PIB Poznań, 400 ss. ISSN 1732-1816.
 8. Strażyński P., Mrówczyński M., Gaweł E., Krawczyk R., Kubasik W., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Obst A., Fiedler Ż., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Pruszyński G., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Matysiak K., Dubas M., Wachowiak H., Ratajkiewicz H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji koniczyn dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 119 ss. ISBN 978-83-64655-26-5.
 9. Strażyński P., Mrówczyński M., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Ruszkowska M., Kozłowski J., Stopyra P., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Krawczyk K., Kamasa J., Maćkowiak-Sochacka A., Fiedler Ż., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Klejdysz T., Pruszyński G., Matysiak K., Dubas M., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 132 ss. ISBN 978-83-64655-24-1.
 10. Strażyński P., Mrówczyński M., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Rosiak-Roik K., Kozłowski J., Boros L., Stawiński S., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Krawczyk K., Kamasa J., Maćkowiak-Sochacka A., Fiedler Ż., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Klejdysz T., Pruszyński G., Matysiak K., Dubas M., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji grochu dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 136 ss. ISBN 978-83-64655-25-8.
 11. Strażyński P., Mrówczyński M. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku dla doradców. Opracowanie zbiorowe. Wyd. IOR – PIB, Poznań, 132 ss. ISBN 978-83-64655-24-1.
 12. Strażyński P., Mrówczyński M. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji grochu dla doradców. Opracowanie zbiorowe. Wyd. IOR – PIB, Poznań, 136 ss. ISBN 978-83-64655-25-8.
 13. Strażyński P., Mrówczyński M. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kończyn dla doradców. Opracowanie zbiorowe. Wyd. IOR – PIB, Poznań, 119 ss. ISBN 978-83-64655-26-5.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Idziak R., Kierzek R., Krawczyk R. 2016.Odchwaszczanie pszenicy ozimej wiosną. Farmer 4: 102–104.
 2. Kierzek R. 2016. Mieszaniny zbiornikowe herbicydów w oziminach. Agro Profil 3: 36–41.
 3. Kierzek R. 2016. Nalistne odchwaszczanie rzepaku ozimego w okresie jesiennym. AgroProfil 9: 13–15.
 4. Kierzek R. 2016. Niezbędne regulatory wzrostu. Uprawa rzepaku. Przedsiębiorca Rolny 9: 68–69.
 5. Kierzek R. 2016. Odchwaszczanie kukurydzy w systemie dwóch zabiegów. Agro Profil 5: 34–36.
 6. Kierzek R. 2016. Odchwaszczanie rzepaku ozimego jesienią. Agro Profil 8: 18–21.
 7. Kierzek R. 2016. Odchwaszczanie zbóż. Agro Profil 9: 32–35.
 8. Kierzek R. 2016. Odporność wyczyńca polnego na herbicydy –wzrastający problem w zbożach. Świat Zbóż 32: 27–31.
 9. Kierzek R. 2016. Precyzja i bezpieczeństwo. Co potrafią nowoczesne opryskiwacze. Przedsiębiorca Rolny 6: 87–89.
 10. Kierzek R. 2016. Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy. Agro Profil 3: 66–70.
 11. Kierzek R. 2016. Strategia zapobiegania odporności miotły zbożowej na herbicydy. Wieś Jutra 2: 13–14.
 12. Kierzek R. 2016. Strategia zapobiegania odporności miotły zbożowej na herbicydy. Przedsiębiorca Rolny 7: 69–70.
 13. Kierzek R. 2016. Strategia zapobiegania odporności miotły zbożowej na herbicydyŚwiat Zbóż 32: 35–36.
 14. Kierzek R. 2016. Wpływ temperatury na działanie herbicydów. Agro Profil 11: 16–19.
 15. Kierzek R. 2016. Zwalczanie chwastów w kukurydzy po wschodach. Agro Profil 4: 52–56.
 16. Kierzek R. 2016. Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wczesna wiosną. AgroProfil 1/2: 17–23.
 17. Kierzek R. 2016. Żeby oprysk był skuteczny. Regulacja parametrów roboczych opryskiwacza. Przedsiębiorca Rolny 5: 88–89.
 18. Kierzek R. Dwa płaskie strumienie. Nowe rozpylacze do opryskiwaczy. Przedsiębiorca Rolny 3: 101–103.
 19. Krawczyk R. 2016. Odchwaszczanie roślin bobowatych. Farmer 3: 164–165.
 20. Krawczyk R. 2016. Sarny – smakosze łubinu. Farmer 3: 166–167.
 21. Paradowski A. 2016 Jak odchwaszczać kukurydzę podczas suszy? Top Agrar Polska 4: 112–114.
 22. Paradowski A. 2016. Adiuwanty po, ale także przed wschodami. Raport Rolny 5, s. 12.
 23. Paradowski A. 2016. Blokują przesiewy. Nowoczesna Uprawa 8: 70–73.
 24. Paradowski A. 2016. Butisan i inne środki. Przedsiębiorca Rolny 5: 78–79.
 25. Paradowski A. 2016. Chemiczna walka ze stokłosą. Top Agrar Polska 9, s. 90.
 26. Paradowski A. 2016. Chwasty w burakach – prawie po i przed nowym sezonem. Poradnik Plantatora Buraków Cukrowych 4: 30–31.
 27. Paradowski A. 2016. Coraz więcej możliwości – odchwaszczanie bobowatych. Przedsiębiorca Rolny 1: 79–81.
 28. Paradowski A. 2016. Desykacja rzepaku. Przedsiębiorca Rolny 7: 78–80.
 29. Paradowski A. 2016. Desykacja ziemniaków. Agrotechnika 8, s. 66.
 30. Paradowski A. 2016. Doglebowe odchwaszczanie rzepaku. Farmer 8: 74–78.
 31. Paradowski A. 2016. Doglebowo w kukurydzy. Agrotechnika 3: 34–36.
 32. Paradowski A. 2016. Gdzie mechanizm działania? Top Agrar Polska 6, s. 89.
 33. Paradowski A. 2016. Groźny tercet – miotła, mak i przytulia. Farmer 11: 68–69.
 34. Paradowski A. 2016. Jak dobierać herbicydy. Przedsiębiorca Rolny 1, s. 78.
 35. Paradowski A. 2016. Jare łatwiej niż ozime. Agro Serwis 5: 38–40.
 36. Paradowski A. 2016. Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – zabiegi nalistne. Przedsiębiorca Rolny 10: 67–69.
 37. Paradowski A. 2016. Już widać co zwalczać. Nowoczesna Uprawa 9: 28–31.
 38. Paradowski A. 2016. Kłopot z następstwem. Nowoczesna Uprawa 7: 72–74.
 39. Paradowski A. 2016. Kukurydza bez chwastów. Uprawa Kukurydzy 2: 12–13.
 40. Paradowski A. 2016. Lepiej wybrać jesień. Nowoczesna Uprawa 9: 12–15.
 41. Paradowski A. 2016. Łatwiej zwalczyć niż w ozimych. Nowoczesna Uprawa 3: 40–45.
 42. Paradowski A. 2016. Mieszaniny herbicydow z nawozami. Agro Serwis 9: 28–29.
 43. Paradowski A. 2016. Może należy próbować dawkami dzielonymi? Kukurydza (PZPK) 1: 30–32.
 44. Paradowski A. 2016. Można zaraz po siewie. Nowoczesna Uprawa 10: 12–15.
 45. Paradowski A. 2016. Na chwasty przed wschodami ziemniaków. Warzywa 3: XI–XIII.
 46. Paradowski A. 2016. Na chwasty w burakach. Agrotechnika 2: 73–76.
 47. Paradowski A. 2016. Na dwa lub trzy sposoby – jak odchwaszczać kukurydzę. Przedsiębiorca Rolny 4: 94–96.
 48. Paradowski A. 2016. Nalistne odchwaszczanie zbóż. Raport Rolny 10, s. 10.
 49. Paradowski A. 2016. Nie jest obojętne co. Nowoczesna Uprawa 9: 60–62.
 50. Paradowski A. 2016. Nie tylko termin i dawka (charakterystyka herbicydów zbożowych). Przedsiębiorca Rolny 12: 69–72.
 51. Paradowski A. 2016. Nieznośni sąsiedzi w kukurydzy. Top Agrar Polska 5: 76–78.
 52. Paradowski A. 2016. Od pierwszego do dziewiątego liścia. Nowoczesna Uprawa 5: 22–25.
 53. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie kukurydzy. Agro Serwis 4: 34–38.
 54. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie ozimin. Farmer 10: 68–72.
 55. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie pszenic jakościowych Agro Serwis 5: 34–36.
 56. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie rzepaku – nalistnie, najlepiej jesienią. Przedsiębiorca Rolny 9: 70–72.
 57. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie rzepaku ozimego. Wczesne zabiegi doglebowe. Przedsiębiorca Rolny 8: 68–71.
 58. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie soi nie takie proste. Top Agrar Polska 5: 102–103.
 59. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie z udziałem adiuwantów. Agrotechnika 1: 33–36.
 60. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie zbóż jarych – mieszanina z adiuwantem. Przedsiębiorca Rolny 3: 74–76.
 61. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie zbóż jarych. AgroProfil 3: 56–60.
 62. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie zbóż jarych. Agrotechnika 4: 54–58.
 63. Paradowski A. 2016. Odchwaszczanie zbóż jesienią. Agrotechnika 9: 25–29.
 64. Paradowski A. 2016. Odchwaścić późna pszenicę. Top Agrar Polska 10: 76–79.
 65. Paradowski A. 2016. Odporność chwastów na herbicydy. Raport Rolny 1/2, s. 9.
 66. Paradowski A. 2016. Opinia eksperta (facelia). Agrotechnika 5, s. 58.
 67. Paradowski A. 2016. Optymalne terminy stosowania herbicydów w burakach cukrowych. Poradnik Plantatora buraka Cukrowego 1: 37–40.
 68. Paradowski A. 2016. Pierwsze odchwaszczanie lub korekta na wiosnę. Top Agrar Polska 3: 102–105. (dokończenie tabel na stronie www.topagrar.pl)
 69. Paradowski A. 2016. Pole na baczność. Przedsiębiorca Rolny 3: 80–84.
 70. Paradowski A. 2016. Powschodowe odchwaszczanie ziemniaków. Warzywa 4: VIII–X
 71. Paradowski A. 2016. Powschodowe zwalczanie chwastów w zbożach ozimych. Agro News – Gazeta interaktywna 21: 8–18.
 72. Paradowski A. 2016. Późna też zarasta. Nowoczesna Uprawa 11/12: 8–12.
 73. Paradowski A. 2016. Przesiać możesz prawie wszystkim. Top Agrar Polska 3: 98–100.
 74. Paradowski A. 2016. Start bez chwastów. Nowoczesna Uprawa 4: 48–51.
 75. Paradowski A. 2016. Trudno wybrać ze stu. Nowoczesna Uprawa 4: 80–84.
 76. Paradowski A. 2016. Trudny termin. Nowoczesna Uprawa 2: 14–19.
 77. Paradowski A. 2016. Tylko jeden przeciw prawie wszystkim. Przedsiębiorca Rolny 2, s. 77; Agrotechnika 2, s. 54; Nowoczesna Uprawa 3, s. 29; Farmer 3, s. 63.
 78. Paradowski A. 2016. Uciążliwa miotła. Agrotechnika 12: 22–23.
 79. Paradowski A. 2016. Uodparnianie się chwastów – cz I. Inhibitory syntezy aminokwasów. Raport Rolny 3, s. 20.
 80. Paradowski A. 2016. Uodparnianie się chwastów – cz. III. Widoczne działanie oraz graminicydy. Raport Rolny 5, s. 14.
 81. Paradowski A. 2016. Uodparnianie się chwastów – inhibitory i regulatory cz. II. Raport Rolny 4, s. 14.
 82. Paradowski A. 2016. W odchwaszczaniu buraków (prawie) nic nowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 34–38.
 83. Paradowski A. 2016. Warte uwagi herbicydy doglebowe do ochrony kukurydzy. Top Agrar Polska 4, s. 143; Nowoczesna Uprawa 4, s. 52; Agrotechnika 3, s. 63.
 84. Paradowski A. 2016. Wczesna eliminacja. Nowoczesna Uprawa 8: 40–43.
 85. Paradowski A. 2016. Wiosenna korekta w rzepaku. Agrotechnika 3: 42–43.
 86. Paradowski A. 2016. Zabiegi podstawowe zamiast korekcyjnych. Przedsiębiorca Rolny 2: 78–81.
 87. Paradowski A. 2016. Zaczynamy w maju. Agrotechnika 4: 80–83.
 88. Paradowski A. 2016. Zalegają i komplikują. Nowoczesna Uprawa 10: 48–50.
 89. Paradowski A. 2016. Zapobiec wyleganiu. Agrotechnika 4: 42–45.
 90. Paradowski A. 2016. Ziemniaki bez chwastów. Agrotechnika 4: 16–19.
 91. Paradowski A. 2016. Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym. Farmer 9: 106–109.
 92. Paradowski A. 2016. Zwalczanie chwastów w rzepaku. Agrotechnika 8: 56–59.
 93. Paradowski A. 2016. Zwalczanie chwastów w uprawach roślin bobowatych. Agro Serwis 6: 41–42. (anonim)
 94. Paradowski A. 2016. Zwalczanie chwastów zależy od pogody. Przedsiębiorca Rolny 11: 62–63.
 95. Paradowski A. 2016. Zwalczanie perzu w dojrzewających łanach zbóż. Farmer 7: 90–93.
 96. Paradowski A., Bereś P.K. 2016. Ochrona kukurydzy przed chwastami. Wiadomości Rolnicze PODR Szepietowo 4, s. 14.
 97. Paradowski A., Daleszyński J. 2016. Jesienią nie daj szansy dwuliściennym. Top Agrar Polska 9: 94–98.
 98. Szulc K., Krawczyk R. 2016. Skuteczna walka ze stokłosą płonną. Farmer 3: 74–75.
 99. Szymańczyk M. 2016. Nowoczesne systemy nawadniania. Ile, jak i czym podlewać. Przedsiębiorca Rolny 5: 86–88.
 100. Szymańczyk M. 2016. Przygotowanie opryskiwacza do sezonu. Sprawny i bezawaryjny. Przedsiębiorca Rolny 1: 86–89.
 101. Szymańczyk M. 2016. Uprawy na obrazkach. Przedsiębiorca Rolny 11: 78–79.

Instrukcje wdrożeniowe, materiały szkoleniowe, konferencyjne

 1. Bereś P.K., Krawczyk R., Olejarski P. 2016. Materiały Szkoleniowe V Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 15–16 stycznia.
 2. Czubiński T., Paradowski A. 2016. Atlas chwastów dla praktyków. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp z o.o./Syngenta. Wyd. II uzupełnione i poprawione. 288 ss. ISBN 978-83-6107-80-50
 3. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Sosnowska D.E., Wachowiak H. 2016. Program Ochrony Roślin Rolniczych 2016. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa, 360 ss. ISBN: 9788361574675.
 4. Kałuski T., Szymańczyk M., Kierzek R., Mrówczyński M., Paradowski A., Olejarski P., Kardasz P., Bubniewicz P., Korbas M. 2016. Materiały Szkoleniowe X Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 22–23 kwietnia.
 5. Olejarski P., Paradowski A., Danielewicz J., Korbas M., Bereś P.K. 2016. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy, rzepaku i ziemniaków na obszarze województwa łódzkiego; szkolenie w ramach Zadania 1.11. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2016–2020. Łódzki ODR z siedzibą w Bratoszewicach / oddział w Kościerzynie k. Sieradza, 19 października. 117 ss.
 6. Opracowanie Zbiorowe. 2016. 65 lat Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. (D. Sosnowska, T. Praczyk, red). 100 ss. ISBN 978-83-64655-17-3.
 7. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Paradowski A. i inni. 2016. Pszenica jakościowa w mistrzowskiej uprawie (poradnik eksperta). Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Poznań, 122 ss. ISBN 978-83-61078-61-6.
 8. Paradowski A., Mrówczyński M., Wachowiak H., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. i inni. 2016. Zdrowe ziarno dobry chleb. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Warszawa, 113 ss.
 9. Paradowski A., Mrówczyński M., Wachowiak H., Korbas M., Jajor E. i inni. 2016. Rzepak integrowana produkcja. Poradnik dla producentów. Wyd. Biznes-Press sp. z o.o.; Redakcja „Agro Serwis”, 88 ss. ISBN 978-83-939669-5-0.
 10. Paradowski A., Strażyński P., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M. i inni. 2016. Polskie białko. Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne. Poradnik dla producentów. Wyd. Bisness-Press sp. z o.o., Agro Serwis, wyd. 3. 80 ss. ISBN 978-83-936019-2-9.
 11. Strażyński P., Kaczmarek S., Matysiak K., Fiedler Ż., Olejarski P., Kardasz P. 2016. Materiały Szkoleniowe IX Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 18–19 marca.
 12. Tomalak M., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Kardasz P. 2016. Materiały Szkoleniowe VIII Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 04–05 marca.
 13. Tratwal A., Olejarski P., Paradowski A., BEREŚ P.K. 2016. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa lubuskiego; szkolenie w ramach Zadania 1.11. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2016–2020. Lubuski ODR w Kalsku i SDOO w Świebodzinie, 16 czerwca. 112 ss.
 14. Piszczek J., Górski D., Paradowski A., Ulatowska A. i inni. 2016. Buraki: czy nadal „cukier krzepi” ? (poradnik dla producentów) Wydawnictwo Biznes Press, Warszawa, wyd. 7. 88 ss. ISBN 978-83-939669-1-2.
 15. Wójtowicz A., Nowacka A., Tratwal A., Kierzek R., Olejarski P. 2016. Materiały Szkoleniowe VII Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 19–20 lutego.

PUBLIKACJE 2015

Publikacje naukowe

 1. Adamczewski K., Kaczmarek S., Kierzek R., Urban M. 2015. Germination biology and weed thresholds of rye brome (Bromus secalinus L.) in wheat (Trtiticum aestivum L.). Pakistan Journal of Agricultural Sciences 52(4): 989–995. (IF–1.049, 30 pkt)
 2. De Mol F., Gerowitt B., Kaczmarek S., Matysiak K., Sønderskov M., Mathiassen S.K. 2015. Intraregional and inter-regional variability of herbicide sensitivity in common arable weed populations. Weed Research 55(4): 370–379, DOI: 10.1111/wre.12152. (IF–1.687, 35 pkt)
 3. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Golinski P., Gąsecka M., Sobieralski K., Dawidowicz L., Szymańczyk M. 2015. Bioaccumulation of elements in three selected mushroom species from southwest Poland. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes 50(3): 207–216, DOI: 10.1080/03601234.2015.982427. (IF–1.202, 20 pkt)
 4. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. 2015. Two-step dispersive-solid phase extraction strategy for pesticide multiresidue analysis in a chlorophyll-containing matrix by gas chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1412: 22–32. doi: 10.1016/j.chroma.2015.08.022. (IF–4.169, 40 pkt)
 5. Kaczmarek S., Matysiak K. 2015. Application of reduced doses of chlorsulfuron in semi-dwarf and full-height cultivars of winter triticale. Journal of Plant Protection Research 55(1): 8–15.
 6. Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. 2015. Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z mieszaniną terbutyloazyny i bromoksynilu (Zeagran 340 SE) na efekt chwastobójczy oraz plonowanie kukurydzy. Progress in Plant Protection 55(2): 164–169. (12 pkt)
 7. Krawczyk R., Kierzek R., Adamczewski K. 2015. Changes in weed infestation of spring barley depending on variable pluvio-thermal conditions. Acta Agrobotanica 68(3): 233–240. (14 pkt)
 8. Zarina L., Gerowitt B., Melander B., Salonen J., Krawczyk R., Verwijst T. 2015. Crop diversification for weed management in organic arable cropping systems. 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”. Rezekne, Latvia Proceedings of the. Volume II: 333–336.

Streszczenia konferencyjne

 1. Dachbroad-Saaydeh S.,  Kudsk P., Benezit M., Colnenne-David C., Nistrup Jorgensen L., Kierzek R., Lefebvre M., Melander B., Newton A., Toque C. 2015. Winter wheat based rotations – economic and environmental evaluation of IPM strategies. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 50.
 2. Dachbrodt-Saaydeh S., Vasileiadis V.P., Van Dijk W., Lefebvre M., Benezit M., Colnenne-David C., Furlan L., Holb I.J., Kierzek R., Leprince F., Newton A., Toque C., Sattin M., Kudsk P. 2015. Economic and environmental evaluation of IPM strategies in winter wheat and maize cropping systems (PURE 2011-15). XVIII International Plant Protection Congress. Berlin, Germany, 24–27 August. Book of Abstracts, p. 15.
 3. Gerowitt B., Melander B., Krawczyk R., Salonen J., Verwijst T., Zarina L. 2015. Team-up crop diversification and weed management: 17th European Weed Research Society Symposium. Montpellier, France, 23–26 June. Proceedings, p. 202.
 4. Kaczmarek S., Matysiak K., Dubas M. 2015. Allelopatic potential of Goldenrod (Solidago virgaurea L.) towards germination of some crops. 17th European Weed Research Society Symposium. Montpellier, France, 23–26 June. Proceedings, p. 248.
 5. Kierzek R., Droźdźyński D., Walorczyk S., Horoszkiewicz-Janka J., Dubas M. 2015. Nowe możliwości ochrony soi przed agrofagami z wykorzystaniem herbicydów i fungicydów, z uwzględnieniem badań pozostałości. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia: 153–154.
 6. Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. 2015. Wykorzystanie biostymulatorów w łącznych zabiegach z herbicydem Hector Max 66,5 WG (dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron) w uprawie kukurydzy. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia: 137–138.
 7. Kierzek R., Jajor E., Krawczyk R., Danielewicz J. 2015. The effect of selected agricultural practices on the incidence of diseases and weed infestation in winter oilseed rape. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 153.
 8. Kierzek R., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Krawczyk R., Danielewicz J. 2015. Effect of cultivation systems and crop rotation on weeds and diseases occurrence in winter wheat. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 154.
 9. Kierzek R., Krawczyk R., Dubas M. 2015 Wpływ systemu uprawy i zmianowania na zachwaszczenie i plon pszenicy ozimej w integrowanej ochronie roślin. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”. Poznań – Szamotuły, 13–15 maja. Streszczenia: 42–43.
 10. Kierzek R., Krawczyk R., Szymańczyk M. 2015. Response of grass weeds to herbicide depending on spraying techniques and spray liquid properties. 17th European Weed Research Society Symposium. Montpellier, France, 23–26 June. Proceedings, p. 46.
 11. Kierzek R., Paradowski A., Pietryga J. 2015. Optymalizacja zabiegów systemowych na okres zróżnicowanych i przedłużających się wschodów chwastów w kukurydzy. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia: 138–139.
 12. Kierzek R., Ratajkiewicz H., Szymańczyk M. 2015. Znaczenie techniki i parametrów opryskiwania w integrowanej ochronie roślin. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia, s. 47.
 13. Krawczyk R., Kierzek R., Kaczmarek S. 2015. Wpływ nawożenia mineralnego na zachwaszczenie i plon w ekologicznym systemie produkcji. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia, s. 143.
 14. Krawczyk R., Kierzek R., Kaczmarek S. 2015. Wpływ siewu mieszanego grochu ze zbożami jarymi na zachwaszczenie w okresie konwersji na system ekologicznej produkcji. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Puszczykowo, 7–9 października. Mat. Konf., s. 34.
 15. Krawczyk R., Kierzek R., Stawiński S. 2015. Weed control with post-emergence herbicides in yellow lupin (Lupinus luteus L.) and narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). 17th European Weed Research Society Symposium. Montpellier, France, 23–26 June. Proceedings, p. 61.
 16. Krawczyk R., Skrzypczak W., Kierzek R. 2015. Zachwaszczenie i plon orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp.spelta L.) w zależności od gęstości siewu w okresie konwersji na system ekologiczny. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”. Poznań, Szamotuły, 13–15 maja. Streszczenia: 52–53.
 17. Kudsk P., Colnenne-David C., Dachbroad-Saaydeh S., Kierzek R., Melander B., Newton A., Nistrup Jorgensen L., Toque C. 2015. Winter wheat based rotations – agronomic evaluation of IPM strategies. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 49.
 18. Kudsk P., Colnenne-David C., Dachbrodt-Saaydeh S., Kierzek R., Melander B., Newton A., Joergensen L.N., Toque C., Urek G., Leskovsek R., Holb I.J., Razinger J., Furlan L., Verschewele A., Giraud M., Leprince F., Verjux N., Espagnol G., Vasileiadis V.P., Sattin M. 2015. Agronomic evaluation of IPM strategies in European winter-wheat and maize production. XVIII International Plant Protection Congress. Berlin, Germany, 24–27 August. Book of Abstracts, p. 34.
 19. Kudsk P., Colnenne-David C., Dachbrodt-Saaydeh S., Kierzek R., Melander B., Newton A., Nistrup Jørgensen L., Toque C. 2015. Agronomic evaluation of IPM strategies in European winter-wheat production. 8th International Integrated Pest Management Symposium; IPM: Solutions for a Changing World. Salt Lake City (Utah), USA, 23–26 March. Book of Abstrakts, p. 26.
 20. Lechenet M., Deytieux V., Antichi D., Aubertot J.N., Bàrberi P., Bertrand M., Cellier V., Charles R., Colnenne-David C., Dachbrodt-Saaydeh S., Doré T., Farcy P., Fernandez-Quintanilla C., Grandeau G., Hawes C., Jouy L., Justes E., Kierzek R., Kudsk P., Lamichhane J.R., Mazzoncini M., Melander B., Moonen A.C., Newton A., Nolot J.M., Panozzo S., Retaureau P., Sattin M., Schwartz J., Toqué C., Vasileiadis V., Munier-Jolain N. 2015. Field testing of IPM-based cropping systems: a diversity of experimental approaches in Europe. XVIII International Plant Protection Congress. Berlin, Germany, 24–27 August. Book of Abstracts, p. 22.
 21. Matysiak K. 2015. Biostymulatory – przegląd najważniejszych substancji, kategorie, pochodzenie i kierunki dalszych badań. II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”. Warszawa, 25–26 lutego. Streszczenia, s. 82.
 22. Matysiak K., Dubas M., Kaczmarek S. 2015. Ocena działania ekologicznego nawozu dolistnego CO2 (Lithovit) i ekstraktu z alg morskich (Kelpak) w rzepaku ozimym. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Puszczykowo, 7–9 października. Mat. Konf., s. 25.
 23. Matysiak K., Kaczmarek S. 2015. Biostimulants  ̶  the useful tools for IPM solutions. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 34.
 24. Matysiak K., Kaczmarek S. 2015. Definicje i przegląd najważniejszych substancji biostymulujących stosowanych w uprawie roślin rolniczych. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”. Poznań – Szamotuły, 13–15 maja. Streszczenia, s. 32–33.
 25. Miziniak W., Matysiak K. 2015. Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem i adiuwantami na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia, s. 220.
 26. Mrówczyński M., Korbas M., Wachowiak H., Paradowski A. 2015. Integrowana ochrona roślin rolniczych – aktualne problemy badawcze i wdrożeniowe. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”. Poznań – Szamotuły, 13–15 maja. Streszczenia: 69–73.
 27. Paradowski A. 2015. Jak optymalnie wykorzystać znane substancje czynne w aktualnej ochronie buraka cukrowego? W: Materiały konferencyjne „Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych” Stare Pole 2015; s 11-20
 28. Perek A., Pieczul K., Dubas M., Świerczyńska I. 2015. Wpływ substancji aktywnych fungicydów na zmiany morfologii zarodników konidialnych Fusarium culmorum. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia, s. 62.
 29. Ratajkiewicz H., Fiedler Ż., Wojciechowska R., Strzelińska J., Szymańczyk M. 2015. The role of adjuvants in the efficacy of entomopathogenic fungi: I. fumosorosea and L. lecanii in controlling whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood). International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 122.
 30. Skrzypczak W., Krawczyk R., Waligóra H., Szulc P., Sobieszczański R. 2015. Wydajność i skład chemiczny kiszonek sorga. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”. Poznań – Szamotuły, 13–15 maja. Streszczenia: 107–108.
 31. Stępniewska-Jarosz S., Kierzek R., Lewandowska M., Sadowska K., Łukaszewska-Skrzypniak N., Rataj-Guranowska M. 2015. Grzyby zasiedlające nasiona łubinu żółtego z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy – środowisko – biotechnologia”. Szczecin-Siemczyno, 1–4 września. Mat. Konf., s. 76.
 32. Świerczyńska I. Pieczul K., Perek A., Dubas M., 2015. Wpływ izolatów Trichoderma spp. na ograniczenie wzrostu patogenów podstawy źdźbła zbóż. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia, s. 176.
 33. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. 2015. Zastosowanie nowych adsorbentów w analizie pozostałości środków ochrony roślin w ekstraktach roślinnych zawierających chlorofil. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”. Poznań, 6–10 lipca. Streszczenia, s. 429.
 34. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. Residue analysis of candidate pesticides for protection of minor crops applying GC-MS/MS and UPLC-MS/MS. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland,14–16 January. Book of Abstracts, p. 33.
 35. Werner M., Karolewski Z., Ratajkiewicz H, Kierzek R. 2015. The analysis of risk and effectiveness of application of Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary in biological control of creeping thistle in meadow agrocenoses. International Conference „IPM Innovation in Europe”. Poznań, Poland, 14–16 January. Book of Abstracts, p. 152.
 36. Węgorek P., Zamojska J., Moores G., Dworzańska D., Obrępalska-Stęplowska A., Wieczorek P., Protasiewicz D., Budziszewska M., Wrzesińska B., Korbas M., Kierzek R., Matysiak K. 2015. Zjawisko odporności agrofagów na środki ochrony roślin i jej molekularne podstawy. Konferencja Komitetu Ochrony Roślin PAN i Instytutu Ochrony Roślin – PIB „Możliwości wykorzystania metod molekularnych w wykrywaniu odporności agrofagów na środki ochrony roślin”. 55. Sesja Naukowa IOR – PIB, Poznań, 12–13 lutego. Streszczenia: 226–227.
 37. Wielkopolan B., Krawczyk R., Roik K. 2015. Znaczenie gospodarcze ważnych agrofagów roślin bobowatych w aspekcie integrowanej produkcji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”. Lublin, 23–25 wrzesień. Mat. Konf., s. 22

Monografie naukowe

 1. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Sosnowska D., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J. 2015. Program Ochrony Roślin Rolniczych 2015. Wyd. Hortpress, Warszawa. 332 ss. ISBN 978-83-61574-94-1.
 2. Paradowski A. 2015. Atlas chwastów roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Wyd. Hortpress, 208 ss. ISBN 978-83-61574-15-6.
 3. Paradowski A. 2015. Herbologia w tabelach. Grupa Osadkowski, 499 ss. ISBN 978-83-942147-0-8.
 4. Horoszkiewicz-Janka J., Podleśny J., Korbas M., Krawczyk R., Strażyński P., Domański P., Mrówczyński M., Konieczny M., Kierzek R., Jajor E., Danielewicz J., Wachowiak H., Kubasik W. 2015. Metodyka integrowanej ochrony wybranych gatunków traw dla producentów (Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 44 ss. ISBN 978-83-64655-15-9.
 5. Jajor E., Podleśny J., Korbas M., Mrówczyński M., Broniarz J.,  A., Paradowski A., Pruszyński G., Horoszkiewicz-Janka J., Matysiak K., Perek A., Wachowiak H. 2015. Metodyka integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów. (Jajor E., Mrówczyński M. red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 34 ss. ISBN 978-83-64655-14-2.
 6. Kierzek R., Matysiak K., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Piszczek J., Olejarski P., Danielewicz J. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy. Wyd. IOR – PIB Poznań. Ulotka, 12 ss.
 7. Kończal G., Roik K., Tratwal A., Paradowski A., Korbas M., Danielewicz J., Olejarski P. 2015. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem systemów doradczych oraz monitorowania agrofagów i sygnalizowania potrzeby wykonania zabiegów; szkolenie w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. Olsztyn, 11 czerwiec. 74 ss.
 8. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M., Wachowiak H., Paradowski A. 2015. Zboża wysokiej jakości – wszechstronne wykorzystanie, poradnik dla producenta. Agroserwis, Warszawa, wyd. 7. ISBN 978-83-939669-8-1.
 9. Korbas M., Piszczek J., Pieczul K., Danielewicz J. Węgorek P., Zamojska J., Kierzek R., Matysiak K., Buchowska-Ruszkowska M., Olejarski P., Dworzańska D. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności grzybów powodujących łamliwość źdźbła zbóż i chwościka buraka na fungicydy. Wyd. IOR – PIB Poznań. Ulotka, 8 ss.
 10. Krawczyk M., Tratwal A., Paradowski A., Korbas M., Jajor E., Kozłowski J., Olejarski P. 2015. Wybrane problemy integrowanej ochrony w uprawie pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na obszarze województwa opolskiego; szkolenie w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. Łosiów, 18 marzec. 131 ss.
 11. Migdalska-Kustosik P., Pruszyński G., Strażyński P., Paradowski A., Olejarski P., Danielewicz J., Korbas M., Tratwal A. 2015. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku i roślin bobowatych na obszarze Wielkopolski; szkolenie w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. Sielinko, 5 listopad. 112 ss.
 12. Mrówczyński M., Wachowiak H., Oleksiak T., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Paradowski A., 2015. Integrowana ochrona pszenicy ozimej i jarej oraz rzepaku ozimego z uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego. (Mrówczyński M. i Wachowiak H. red.). MRiRW, FAPA. 35 ss.
 13. Olejarski P., Pukacka A., Knop D., Andrzejak K., Tratwal A., Adamczewski K., Kałuski T., Pruszyński G., Zamojska J., Węgorek P., Szymańczyk M. 2015. Materiały Szkoleniowe I Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 24 październik.
 14. Paradowski A. 2015. Efektywne zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaków. Portal Hortpressu: E-Warzywnictwo.pl.
 15. Paradowski A. 2015. Integrowana ochrona kukurydzy przed chwastami. Integrowana ochrona buraków cukrowych przed chwastami. Materiały na XVII dzień kukurydzy i buraka, MODR Oddział Poświętne w Płońsku 17 wrzesień, 14 ss.
 16. Paradowski A. 2015. Nierejestracyjne metody zwalczania chwastów w trawach nasiennych. Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR, 20 ss.
 17. Paradowski A. 2015. Ochrona trawników przed zachwaszczeniem. W: Tereny zieleni – kompendium wiedzy. PSP DDiD i IOR – PIB Poznań, 19 października, mat szkol. 4 ss.
 18. Paradowski A. 2015. Termin – oto jest pytanie – odchwaszczanie zbóż ozimych. Portal Agropolska (APRA), materiał publikowany sukcesywnie od 30.03.2015.
 19. Pruszyński G., Mrówczyński M., Paradowski A., Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Perek A., Podleśny J., Kierzek R., Matyjaszczyk E., Wachowiak H., Broniarz J. 2015. Metodyka integrowanej ochrony kapusty pastewnej dla producentów. (Pruszyński G., Mrówczyński M. red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 32 ss. ISBN 978-83-64655-13-5.
 20. Pruszyński G., Mrówczyński M., Paradowski A., Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Podleśny J., Broniarz J., Kierzek R., Matyjaszczyk E., Wachowiak H., Dubas M. 2015. Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów. (Pruszyński G., Mrówczyński M. red.). Wyd. IOR – PIB Poznań, 25 ss. ISBN 978-83-64655-12-8.
 21. Siekaniec Ł., Bereś P.K., Paradowski A. i inni, praca zbiorowa. 2015. Kukurydza do niej należy przyszłość. Poradnik dla producentów. Wyd. 8. Agroserwis, Warszawa, 96 ss. ISBN 978-83-939669-4-3.
 22. Siwiec I., Kozłowski J., Paradowski A., Danielewicz J., Korbas M., Tratwal A., Roik K., Olejarski P. 2015. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, kukurydzy ziemniaka i rzepaku na obszarze województwa świętokrzyskiego; szkolenie w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. Modliszewice, 6 październik. 120 ss.
 23. Strażyński P., Gaweł E., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Jajor E., Krawczyk R., Kierzek R., Mrówczyński M., Pruszyński G., Matysiak K., Ruszkowska M., Dubas M., Wachowiak H. 2015. Metodyka integrowanej ochrony koniczyn dla producentów (Strażyński P., Mrówczyński M. red.), IOR – PIB Poznań 59 ss. ISBN 978-83-64655-11-1.
 24. Szymańczyk M., Olejarski P., Kardasz P. 2015. Materiały Szkoleniowe IX Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2014/2015, IOR – PIB Poznań, 09-10 stycznia.
 25. Tomalak M., Kierzek R. 2015. Materiały Szkoleniowe X Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2014/2015, IOR – PIB Poznań, 21 luty.
 26. Tratwal A., Jakubowska M., Kowalska J., Paradowski A., Olejarski P. 2015. Materiały Szkoleniowe IV Zjazdu Studiów Podyplomowych, rok akademicki 2015/2016, IOR – PIB Poznań, 5 grudzień.
 27. Tratwal A., Michalski T., Jakubowska M., Roik K., Wielkopolan B., Bandyk A., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Danielewicz J., Paradowski A., Kierzek R., Klejdysz T., Pruszyński G., Krawczyk R., Matysiak K., Strażyński P. Wachowiak H., Najewski A. 2015. Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla producentów. (Tratwal A., Mrówczyński M., Michalski T. red). Wyd. IOR – PIB Poznań, 92 ss. ISBN 978-83-64655-10-4.
 28. Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Danielewicz J, Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Matysiak K., Piszczek J., Olejarski P.2015. Strategia przeciwdziałania odporności słodyszka rzepakowego i stonki ziemniaczanej na insektycydy. Wyd. IOR – PIB Poznań. Ulotka 12 ss.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Kierzek R. 2015. Ja zniszczyć patogeny, a nie rośliny. Precyzyjna ochrona łanów zwartych i wysokich. Przedsiębiorca Rolny 5: 103–105.
 2. Kierzek R. 2015. Miotła coraz odporniejsza. Top Agrar Polska 9: 86–89.
 3. Kierzek R. 2015. Nowa aparatura i urządzenia wspomagające. Jak zwiększyć efektywność opryskiwania. Przedsiębiorca Rolny 1(03): 94–96.
 4. Kierzek R. 2015. Odporność miotły zbożowej na herbicydy w Polsce. Nowoczesna Uprawa 7, s. 79.
 5. Kierzek R. 2015. Odporność miotły zbożowej na herbicydy w Polsce. Przedsiębiorca Rolny 7, s. 89.
 6. Kierzek R. 2015. Sprawdź formację. Łączne stosowanie agrochemikaliów. Przedsiębiorca Rolny 3: 120–122.
 7. Paradowski A. 2015. Adiuwanty w zabiegach odchwaszczania. Przedsiębiorca Rolny 2: 96–99.
 8. Paradowski A. 2015. Bardzo duży wybór. Nowoczesna Uprawa 2: 14–18.
 9. Paradowski A. 2015. Bez sublokatorów w międzyrzędziach. Top Agrar Polska 4: 124–127.
 10. Paradowski A. 2015. Buraki po staremu. Nowoczesna Uprawa n 4: 80–83.
 11. Paradowski A. 2015. Chwasty na terenach rekreacyjnych - jak z nimi skutecznie walczyć? Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD 2: 27–30.
 12. Paradowski A. 2015. Czym zwalczać chwasty w soi? Top Agrar Polska 1, s. 92.
 13. Paradowski A. 2015. Doglebowo z herbicydami. Wiadomości Rolnicze Polska 9, s. 6.
 14. Paradowski A. 2015. Dwuliścienne koniecznie jesienią. Top Agrar Polska 9: 80–85.
 15. Paradowski A. 2015. Dzielić dawki herbicydów? Farmer 4: 140–142.
 16. Paradowski A. 2015. Glifosat glifosatowi nierówny. Nowoczesna Uprawa 7: 75–78.
 17. Paradowski A. 2015. Herbicydy systemiczne. Wiadomości Rolnicze Polska 01/02, s. 7.
 18. Paradowski A. 2015. Jak odchwaszczać przesiane buraki? Top Agrar Polska 6: 86–89.
 19. Paradowski A. 2015. Jak pozbyć się dwuliściennych i samosiewów rzepaku? Przedsiębiorca Rolny 7: 104–106.
 20. Paradowski A. 2015. Jesienne odchwaszczanie zbóż. Farmer 8: 42–46.
 21. Paradowski A. 2015. Jesienne zabiegi chwastobójcze w rzepaku. Agro Serwis 17: 44–45, 47.
 22. Paradowski A. 2015. Kulisy skutecznego odchwaszczania. Farmer 9: 96–101.
 23. Paradowski A. 2015. Lepiej nie czekać. Nowoczesna Uprawa 11/12: 8–10.
 24. Paradowski A. 2015. Lepiej późno niż wcale. Przedsiębiorca Rolny 6: 94–96.
 25. Paradowski A. 2015. Miotła nie do zdarcia. Farmer 5: 64–66.
 26. Paradowski A. 2015. Miotłę zbożową można także zwalczać podczas wiosny. Raport Rolny 4, s. 10.
 27. Paradowski A. 2015. Miotłę zwalczać jesienią czy czekać do wiosny? Raport Rolny 9, s. 18.
 28. Paradowski A. 2015. Możliwości jest wiele. Nowoczesna Uprawa 3: 40–43.
 29. Paradowski A. 2015. Najpierw doglebowo, później nalistnie. Przedsiębiorca Rolny 7: 82–85.
 30. Paradowski A. 2015. Nalistne odchwaszczanie rzepaku jesienią. Farmer 8: 102–103.
 31. Paradowski A. 2015. Nieskomplikowane odchwaszczanie zbóż jarych Agro Serwis 3: 22, 24–25.
 32. Paradowski A. 2015. Odchwaszczamy pszenicę i jęczmień jary. Farmer 3: 7–79.
 33. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie buraków. Agro Serwis 1/2: 1–18.
 34. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie kukurydzy. Agro Serwis 4: 2–23, 46.
 35. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie kukurydzy. Agrotechnika 4: 35–38.
 36. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie owsa i pszenżyta jarego. Farmer 5: 130–132.
 37. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie rzepaku. Agrotechnika 8: 6–64.
 38. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie strączkowych. Agrotechnika 2: 5–59.
 39. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie zbóż jesienią. Agrotechnika 8: 5–53.
 40. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie zbóż ozimych. Lepiej późno niż wcale. Przedsiębiorca Rolny 11: 72–74.
 41. Paradowski A. 2015. Odchwaszczanie zbóż ozimych. Wieś Jutra 2: 15–20.
 42. Paradowski A. 2015. Ograniczone możliwości zwalczania chwastów w rzepaku. Agro Serwis 7, s. 14.
 43. Paradowski A. 2015. Pielęgnacja trawników – chwasty najlepiej zwalczać jesienią. Biuletyn DDD 3: 32–33.
 44. Paradowski A. 2015. Poprawki herbicydowe w rzepaku. Farmer 2: 96–97.
 45. Paradowski A. 2015. Postawić na nalistne. Nowoczesna Uprawa 9: 36–39.
 46. Paradowski A. 2015. Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy. Farmer 4: 144–148.
 47. Paradowski A. 2015. Program ochrony zbóż przed chwastami w okresie jesiennym. Agro Serwis 18: 4–6.
 48. Paradowski A. 2015. Przedwschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego. Farmer 7: 72–74.
 49. Paradowski A. 2015. Przedwschodowe zabiegi odchwaszczania buraków. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 54–56.
 50. Paradowski A. 2015. Razem lub osobno. Przedsiębiorca Rolny 10: 73–75.
 51. Paradowski A. 2015. Redliny bez chwastów aż do zbioru bulw. Top Agrar Polska 5: 90–93.
 52. Paradowski A. 2015. Regulatory wzrostu w zbożach – jak i kiedy stosować. Raport Rolny 3, s. 7.
 53. Paradowski A. 2015. Rzepak czysty od jesieni. Top Agrar Polska 8: 74–79.
 54. Paradowski A. 2015. Skrzypu trudno się pozbyć. Top Agrar Polska 8: 92–94.
 55. Paradowski A. 2015. Stawiać na nalistne. Nowoczesna Uprawa 10: 9–11.
 56. Paradowski A. 2015. Sto herbicydów, kilkanaście substancji czynnych. Przedsiębiorca Rolny 5: 87–91.
 57. Paradowski A. 2015. Susza a doglebowe. Nowoczesna Uprawa 8: 44–47.
 58. Paradowski A. 2015. Trzeba jak najwcześniej zwalczyć chwasty – ochrona kukurydzy. Przedsiębiorca Rolny 3: 102–105.
 59. Paradowski A. 2015. Uciążliwe towarzystwo. Nowoczesna Uprawa 5: 21–24.
 60. Paradowski A. 2015. Uodporniona miotła zbożowa. Przedsiębiorca Rolny : 80–84.
 61. Paradowski A. 2015. Wczesnowiosenne odchwaszczanie zbóż. Farmer 2: 34–39.
 62. Paradowski A. 2015. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych. Agrotechnika 3: 27–30.
 63. Paradowski A. 2015. Wiosenne zwalczanie miotły zbożowej. Farmer 3: 68–70.
 64. Paradowski A. 2015. Wyka i mieszanka z wyką – bez chwastów. Top Agrar Polska 4: 132–133.
 65. Paradowski A. 2015. Wyleganie zbóż – jak zapobiec upadkom? Przedsiębiorca Rolny 4: 70–74.
 66. Paradowski A. 2015. Załatw to jesienią. Nowoczesna Uprawa 9: 12–14.
 67. Paradowski A. 2015. Zanim kukurydza wzejdzie. Nowoczesna Uprawa 4: 44–47.
 68. Paradowski A. 2015. Zanim wzejdzie burak. Farmer 3: 198–200.
 69. Paradowski A. 2015. Zapobieganie wyleganiu. Agrotechnika 3: 33–38.
 70. Paradowski A. 2015. Zboża „na baczność”. Agro Serwis 7: 12–13, 20.
 71. Paradowski A. 2015. Zdążyć przed chwastami. Wiadomości Rolnicze Polska 3, s. 9.
 72. Paradowski A. 2015. Ziemniaki bez chwastów. Agrotechnika 4: 59–62.
 73. Paradowski A. 2015. Ziemniaki nie lubią konkurencji chwastów. Raport Rolny 5, s. 12.
 74. Paradowski A. 2015. Zwalczanie chwastów w ziemniakach. Agro Serwis 8: 12–13, 20.
 75. Struzik R., Paradowski A. 2015. Z herbicydem w rzepaku. Wiadomości Rolnicze Polska 3: 6–7.
 76. Szymańczyk M. 2015. Drony w rolnictwie. Przedsiębiorca Rolny 9: 86–87.
 77. Węgorek P., Korbas M., Kierzek R., Piszczek J. 2015. Odporność agrofagów. Strategia po pięciu latach badań. Przedsiębiorca Rolny 12(14): 77–79.

 

PUBLIKACJE 2014

Publikacje naukowe

 1. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. 2014. Determination of pesticide residues in sample of green minor crops gy gas chromatography and ultra performance iuquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. Talanta 132: 197–204. (IF–3.511, 40 pkt)
 2. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2014. Biotypes of scentless chamomile Matricaria maritima (L.) ssp. inodora (L.) Dostal and common poppy Papaver rhoeas (L.) resistant to tribenuron methyl in Poland. Journal of Plant Protection Research 54(4): 401–406.
 3. Kierzek R., Wachowiak M., Krawczyk R., Ratajkiewicz H. 2014. Skuteczność herbicydów w uprawie kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i rozpylaczy. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(84): 29–39.
 4. Matysiak K., Dubas M., Kierzek R., Kaczmarek S. 2014. Ocena działania mieszaniny ekstraktu z alg (Eclonia maxima L.) z tebukonazolem w odmianach rzepaku ozimego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59(4): 43–49.
 5. Matysiak K., Kaczmarek S., Kierzek R. 2014. Allelopathic effect of popular medicinal plants on Fagopyrum esculentum (Moench), Papaver somniferum (L.) and Brassica napus var. oleifera (L.). Journal of Medicinal Plants Research 8(33): 1051–1059. DOI: 10.5897/JMPR2013.5161.
 6. Miklaszewska K., Kierzek R. 2014. Ocena skuteczności działania obniżonych dawek mieszaniny aminopyralid + piroksysulam + florasulam (Lancet Plus 125 WG) z dodatkiem adiuwanta w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection 54(4): 451–455.
 7. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. 2014. Zdrowotność Cirsium arvense (L.) Scop. w wybranych agrocenozach łąkowych. Progress in Plant Protection 54(2): 240–245.

Streszczenia konferencyjne

 1. Dobosz R., Krawczyk R. 2014. Określenie wpływu wybranych gatunków roślin z rodziny bobowatych (fabaceae) na zachowanie populacji Meloidogyne hapla Chitwood 1949 w glebie. 54. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 6–7 luty. Streszczenia, s. 241.
 2. Kierzek R., Krawczyk R., Dubas M., Adamczewski K. 2014. Zachwaszczenie pszenicy jarej w zmiennych warunkach pogodowych wielkopolski na przestrzeni ostatnich 25 lat. XXXVIII Krajowa Konferencja Naukowa „Rejonizacja chwastów segetalnych” – Zmiany składu gatunkowego agrocenoz w ostatnim 50-leciu. Poznań, 25–26 czerwiec. Mat. Konf.: 34–35.
 3. Krawczyk R., Kierzek R., Matysiak K., Kaczmarek S., Adamczewski K. 2014. Zmiany zachwaszczenia podstawowych upraw rolniczych w okresie przejścia na ekologiczny system produkcji w warunkach Wielkopolski. XXXVIII Krajowa Konferencja Naukowa „Rejonizacja chwastów segetalnych” – Zmiany składu gatunkowego agrocenoz w ostatnim 50-leciu. Poznań, 25–26 czerwiec. Mat. Konf., s. 22.
 4. Pietryga J., Paradowski A., Drzewiecki S., Kierzek R. 2014. Skuteczność chwastobójcza mieszanin herbicydowo-nawozowych stosowanych w obniżonych i dzielonych dawkach oraz ich wpływ na plonowanie kukurydzy. 54. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 6–7 luty. Streszczenia, s. 190.
 5. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. 2014. Evaluation of a new adsorbent for sample cleanup prior to GC-MS/MS and UPLC-MS/MS analysis of pesticides in minor crops of high chlorophyll content. “ExTech 2014 – 16thInternational Symposium on Advances in Extraction Technologies”. Chania (Crete), Greece, 25–28 May. Book of Abstracts, s. 87.
 6. Walorczyk S., Drożdżyński D., Kierzek R. 2014. Residue analysis and dissipation study of pesticides applied on minor crops. 10th European Pesticide Residue Workshop. Dublin, Ireland, 30 June–3 July. Book of Abstracts, p. 175.

Monografie naukowe

 1. Czubiński T., Paradowski A. 2014. Atlas chwastów dla praktyków. Polskie Wyd. Rolnicze sp. z o.o. Poznań, 288 ss. ISBN 978-83-61078-05-0.
 2. Praca Zbiorowa. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część I Wykaz środków ochrony roślin, ustawodawstwo i zasady bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wyd. IOR – PIB Poznań, 304 ss. ISSN 1732-1816.
 3. Praca Zbiorowa. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część II Roślin Rolnicze. Wyd. IOR – PIB Poznań, 327 ss. ISSN 1732-1816.
 4. Praca Zbiorowa. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część III Warzywa, sady. Wyd. IOR – PIB Poznań, 221 ss. ISSN 1732-1816.
 5. Praca Zbiorowa. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część IV Roślin ozdobne, rośliny zielarskie. Wyd. IOR – PIB Poznań, 131 ss. ISSN 1732-1816.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Kierzek R. 2014. Lepsze, nowe rozwiązania - nowoczesne opryskiwacze. Rolnik Dzierżawca 1: 70–73.
 2. Kierzek R. 2014. Nie tylko desykacja. Zabiegi wieńczące dzieło. Rolnik Dzierżawca 6: 64–67.
 3. Kierzek R. 2014. Nowoczesne rozwiązania w technice ochrony roślin. Opryskiwacze na miarę czasów. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 49–53.
 4. Kierzek R. 2014. Późnojesienne odchwaszczanie zbóż. Agrotechnika 10: 26–29.
 5. Paradowski A. 2014. Walcz z chwastami płodozmianem. Top Agrar Polska 3: 106–110.
 6. Paradowski A. 2014. Bezpieczne mieszaniny herbicydowe w oziminach. Agro Serwis 7: 16–17.
 7. Paradowski A. 2014. Buraki bez chwastów. Agrotechnika 2: 55–58.
 8. Paradowski A. 2014. Buraki bez konkurencji. Nowoczesna Uprawa 4: 82–84.
 9. Paradowski A. 2014. Chemia może zaszkodzić ziemniakom. Top Agrar Polska 4: 124–129.
 10. Paradowski A. 2014. Chwasty koniecznie zwalczyć jeszcze jesienią. Top Agrar Polska 10: 58–61.
 11. Paradowski A. 2014. Chwasty pod lupą. Wiadomości Rolnicze Polska 3, s. 11.
 12. Paradowski A. 2014. Chwasty zimujące nie powinny dotrwać wiosny. News – Gazeta Interaktywna 15: 4–9.
 13. Paradowski A. 2014. Częściej w nalistnych. Nowoczesna Uprawa 5: 28–30.
 14. Paradowski A. 2014. Desykacja rzepaku, za i przeciw. Raport Rolny 6, s. 9.
 15. Paradowski A. 2014. Do poprawki w zbożach. Nowoczesna Uprawa 2: 10–14.
 16. Paradowski A. 2014. Doglebowe zwalczanie chwastów w kukurydzy. Agrotechnika 3: 55–56.
 17. Paradowski A. 2014. Glifosat do desykacji. Farmer 7: 78–80.
 18. Paradowski A. 2014. Inhibitory syntezy aminokwasów. Farmer 5: 75–76.
 19. Paradowski A. 2014. Inhibitory syntezy lipidów. Farmer 7: 94–95.
 20. Paradowski A. 2014. Jare powschodowo. Nowoczesna Uprawa 3: 44–48.
 21. Paradowski A. 2014. Jary będzie miał mniejszą konkurencję. Rolnik Dzierżawca 2: 68–70.
 22. Paradowski A. 2014. Jednoliścienne w rzepaku. Farmer 9: 88–91.
 23. Paradowski A. 2014. Jesienne odchwaszczanie zbóż w uprawie integrowanej. raport Rolny 9, s. 12.
 24. Paradowski A. 2014. Jesienne odchwaszczanie zbóż. Agrotechnika 8: 55–58.
 25. Paradowski A. 2014. Kiedy stosować herbicydy – przed czy powschodowo, zalety i wady. Burak Cukrowy 1: 16–18.
 26. Paradowski A. 2014. Lepszy termin jesienny. Nowoczesna Uprawa 10: 19–21.
 27. Paradowski A. 2014. Mechanizmy działania, których efekty działania wyraźnie widać. Farmer 9: 68–69.
 28. Paradowski A. 2014. Miotła do kąta. Farmer 4: 116–119.
 29. Paradowski A. 2014. Miotła w pszenicy. Nowa Wieś Europejska 118: 26–28.
 30. Paradowski A. 2014. Mogą być tańsze. Rolnik Dzierżawca 3: 86–89.
 31. Paradowski A. 2014. Możliwości jest coraz więcej. Rolnik Dzierżawca 7: 88–9.
 32. Paradowski A. 2014. Najnowsze trendy w ochronie zbóż. Agro News Gazeta Interaktywna 14: 4–8.
 33. Paradowski A. 2014. Nalistne zwalczanie chwastów w kukurydzy. Agrotechnika 3: 51–53.
 34. Paradowski A. 2014. Obszary interpretacji. Rolnik Dzierżawca 1: 65–66.
 35. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie buraków – różne chwasty, różne kombinacje herbicydów. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 20–23.
 36. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie buraków na starcie; zgodnie z integrowaną ochrona roślin. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 25–27.
 37. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie buraków. Agro Serwis 8: 16–18.
 38. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie mieszanek zbożowych. Farmer 4: 122–127.
 39. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie rzepaku jesienią. Agrotechnika 8: 47–51.
 40. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie strączkowych. Farmer 4: 128–129.
 41. Paradowski A. 2014. Odchwaszczanie upraw. Przedsiębiorca Rolny (wcześniej Rolnik Dzierżawca) 12: 64–65.
 42. Paradowski A. 2014. Odchwaścić, zasiać, odchwaścić. Agro Serwis 15/16: 25–27.
 43. Paradowski A. 2014. Oporni towarzysze zbóż. Top Agrar Polska 5: 76–79.
 44. Paradowski A. 2014. Po późnych siewach. Nowoczesna Uprawa 11/12: 8–11.
 45. Paradowski A. 2014. Poprawki herbicydowe w oziminach. Farmer 2: 86–92.
 46. Paradowski A. 2014. Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy. Farmer 4: 97–102.
 47. Paradowski A. 2014. Powstrzymywacze – cóż to znaczy? Farmer 8: 101–102.
 48. Paradowski A. 2014. Pozbądź się chwastów trwałych. Warzywa 9: 40–41.
 49. Paradowski A. 2014. Praktyczne wnioski po pierwszym roku wdrażania metod integrowanych. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 46–47.
 50. Paradowski A. 2014. Przed wschodami kukurydzy. Nowoczesna Uprawa 4: 42–45.
 51. Paradowski A. 2014. Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy. Farmer 2: 99–101.
 52. Paradowski A. 2014. Regulatory wzrostu, lecz nie retardanty. Farmer 6: 60–62.
 53. Paradowski A. 2014. Rozpoznać i zwalczyć. Nowoczesna Uprawa 8: 39–41.
 54. Paradowski A. 2014. Rzepak odchwaszczamy jesienią. Farmer 8: 91–98.
 55. Paradowski A. 2014. Skromne możliwości w jęczmieniu. Nowoczesna Uprawa 8: 6–9.
 56. Paradowski A. 2014. Sposób na odporne maki. Top Agrar Polska 8: 84–87. (autoryzowany, zaktualizowany przedruk)
 57. Paradowski A. 2014. Stosowanie herbicydów a zasady integrowanej ochrony roślin. Raport Rolny 3, s. 9.
 58. Paradowski A. 2014. Stosowanie herbicydów w ziemniakach. Raport Rolny 4, s. 18.
 59. Paradowski A. 2014. Teraz już tylko obserwujemy. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 66–67.
 60. Paradowski A. 2014. Uchronić przed wylegnięciem. Farmer 5, s. 94.
 61. Paradowski A. 2014. Uciążliwi towarzysze zbóż ozimych. Top Agrar Polska 3: 112–116.
 62. Paradowski A. 2014. W burakach zadbaj o czyste międzyrzędzia. Top Agrar Polska 5: 98–102.
 63. Paradowski A. 2014. W parze z desykacją. Rolnik Dzierżawca 9: 78–79.
 64. Paradowski A. 2014. W technologii strip-till czy tradycyjnie. Rolnik Dzierżawca 8: 91–93.
 65. Paradowski A. 2014. Warto skracać zboża. Rolnik Dzierżawca 5: 62–64.
 66. Paradowski A. 2014. Widać co należy zwalczać. Rolnik Dzierżawca 6: 72–76.
 67. Paradowski A. 2014. Wiosenna korekta w zbożach. Agrotechnika 3: 40–44.
 68. Paradowski A. 2014. Wiosenne zwalczanie miotły zbożowej. Agro News gazeta interaktywna 13: 14–19.
 69. Paradowski A. 2014. Wpływ temperatury na skuteczność herbicydów. Farmer 9: 74–77.
 70. Paradowski A. 2014. Zaleganie herbicydów w glebie. Rolnik Dzierżawca 1: 67–69.
 71. Paradowski A. 2014. Zanim rzepak wzejdzie. Nowoczesna Uprawa 8: 54–57.
 72. Paradowski A. 2014. Zboża jare odchwaszczamy tylko nalistnie. Farmer 2: 94–98.
 73. Paradowski A. 2014. Zniszczyć konkurencję już na początku wegetacji. Rolnik Dzierżawca 4: 86–87.
 74. Paradowski A. 2014. Zwalczanie owsa głuchego. Farmer 4: 120–122.
 75. Paradowski A. 2014. Zwalczanie przytulii czepnej w oziminach. Farmer 4: 110–115.

Instrukcje wdrożeniowe

 1. Adamczewski K., Paradowski A., Kozłowski J., Bereś P., Mrówczyński M. Mat. Szkol. V Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 12–13 września 2014.
 2. Adamczewski K., Korbas M., Bubniewicz P., Kardasz P., Olejarski P., Wolna D., Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J. Mat. Szkol. IV Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 27–28 czerwca 2014.
 3. Danielewicz J., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Wachowiak H. Węgorek P., Zamojska J. i inni. 2014. Rzepak od siewu po zbiór. Wyd. Biblioteka Farmera 1. 130 ss. ISBN 978-83-940065-0-1.
 4. Danielewicz J., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Paradowski A., Kierzek R., Matysiak K., Noworolnik K., Sułek A., Stroiwąs A. 2014. Metodyka integrowanej ochrony owsa dla producentów. Danielewicz J., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 46 ss. ISBN 978-83-64655-05-0.
 5. Głazek M., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Krzyzińska B.,
  Mrówczyński M., Paradowski A. Pieczul K. Pruszyński G., Wachowiak H. i inni. 2014. Zboża ochrona i prowadzenie łanu. Poradnik Eksperta Wyd. Top Agrar Polska. 162 ss. ISBN 978-83-61078-17-3.
 6. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Szczepaniak W., Wachowiak H. 2014. Zeszyt Technologiczny – Pszenica ozima, jęczmień jary 2014. Wyd. Plantpress, Kraków. 80 ss. ISBN 978-83-61438-89-2.
 7. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Szczepaniak W., Wachowiak H. 2014. Zeszyt Technologiczny – Rzepak ozimy 2014. Wyd. Plantpress, Kraków. 44 ss. ISBN 978-83-61438-88-5.
 8. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Sosnowska D.E., Wachowiak H. Węgorek P., Zamojska J., Paradowski A., Węgorek P., Zamojska J., Czarnocka A. 2014. Program Ochrony Roślin Rolniczych 2014. Wyd. Hortpress Warszawa. 304 ss. ISBN 978-83-61574-38-5.
 9. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Grabiński J., Mrówczyński M., Nieróbca P., Podolska G., Strażyński P., Zych J., Krawczyk R.,,Kierzek R., Wachowiak H., Matysiak K.,
  Dubas M. 2014. Metodyka integrowanej ochrony prosa dla producentów. Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 34 ss. ISBN 978-83-64655-04-3.
 10. Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Wachowiak H. 2014. Rzepak – integrowana produkcja. Poradnik dla Producentów. Wyd. Agro Serwis, Warszawa. 76 ss. ISBN 978-83-939669-0-5.
 11. Jajor E., Korbas M., Pruszyński G., Paradowski A. i inni. 2014. ABC Uprawy – Rzepak. Wyd. Hortpress, Warszawa. 72 ss. ISBN 978-83-61574-66-8.
 12. Kałuski T., Tratwal A., Fidler Ż., Zamojska J., Węgorek P., Olejarski P., Kardasz P., Paradowski A., Korbas M., Bubniewicz P., Krawczyk R., Kierzek R. Mat. Szkol. II Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 16–17 maja 2014.
 13. Kardasz P., Krawczyk R. Mat. Szkol. III Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 13–14 czerwsa 2014.
 14. Krawczyk R., Mrówczyński M., Jajor E., Strażyński P., Kierzek R., Podolska G., Noworolnik K., Suchecki S., Najewski A., Korbas M., Matyjaszczyk E., Pruszyński G.,
  Ruszkowska M., Kaczmarek S., Matysiak K., Dubas M., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony gryki dla producentów. Krawczyk R., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 42 ss. ISBN 978-83-64655-06-7.
 15. Mrówczyński M., Paradowski A., Olejarski P. Mat. Szkol. VIII Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 12–13 grudnia 2014.
 16. Mrówczyński M., Korbas M., Szczepaniak W., Paradowski A.
  Wachowiak H., Pruszyński G. 2014. Zeszyt Technologiczny – Ziemniak 2014. Wyd. Plantpress, Kraków. 32 ss. ISBN 978-83-61438-87-8.
 17. Paradowski A. 2014. Integrowana ochrona roślin – wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania chwastów. W: „Wdrażanie integrowanej ochrony roślin w uprawach rolniczych”. WODR Poznań, Sielinko, 7 ss.
 18. Paradowski A. 2014. Program ochrony ziemniaka. s: 286–289. W: Program Ochrony Roślin Warzywnych 2014. Wyd. Hortpress, Warszawa. 308 ss. ISBN 978-83-61574-34-7.
 19. Paradowski A. 2014. Tereny zielone – kompendium wiedzy o chwastach. Materiały szkoleniowe DDD, IOR – PIB Poznań, 10 ss.
 20. Paradowski A. 2014. Wiosenna ochrona zbóż przed zachwaszczeniem. Agronom. pl wiosna: 26–29.
 21. Paradowski A. 2014.Warunki skutecznego stosowania ograniczonych dawek herbicydów. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od. w Poznaniu. ISBN 978-83-60232-58-3. 54 ss.
 22. Paradowski A., Korbas M., Danielewicz J., Tratwal A., Olejarski P. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych ze szczególnym uwzględnieniem uprawy ziemniaków na obszarze województwa pomorskiego w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. 30 września 2014.
 23. Paradowski A., Korbas M., Danielewicz J., Tratwal A. Olejarski P. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na obszarze województwa lubuskiego w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015.  21 maja 2014.
 24. Paradowski A., Danielewicz J., Korbas M., Tratwal A. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na obszarze województwa łódzkiego w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. 27 listopada 2014.
 25. Paradowski A., Piszczek J., Ulatowska A. 2014. Buraki – nowe wyzwania. Poradnik dla Producentów. Wyd. Agro Serwis, Warszawa. 72 ss. ISBN 978-83-936019-1-2.
 26. Strażyński P., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Księżak J., Krawczyk R., Korbas M., Osiecka A., Matyjaszczyk E., Borodynko N., Klejdysz T., Kozłowski J., Ruszkowska M., Kierzek R., Pruszyński G., Matysiak K., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony grochu siewnego dla producentów. Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 68 ss. ISBN 978-83-64655-01-2.
 27. Strażyński P., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Księżak J., Krawczyk R., Korbas M., Osiecka A., Matyjaszczyk E., Borodynko N., Klejdysz T., Kozłowski J., Ruszkowska M., Kierzek R., Pruszyński G., Matysiak K., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony bobiku dla producentów. Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 64 ss. ISBN 978-83-64655-02-9.
 28. Strażyński P., Mrówczyński M., Horoszkiewicz-Janka J., Staniak M., Krawczyk R., Korbas M., Domański P., Wojciechowski R., Kierzek R., Pruszyński G., Matysiak K., Dubas M., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony komonicy zwyczajnej dla producentów. Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań. 36 ss. ISBN 978-83-64655-03-6.
 29. Tratwal A., Roik K., Olejarski P., Danielewicz J., Paradowski A. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych w warunkach polski centralnej w ramach Zadania 1.6. Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015. 12 marzec 2014.
 30. Wójtowicz A., Tratwal A., Dobosz R., Pruszyński S., Nowacka A., Kierzek R., Olejarski P. Mat. Szkol. VII Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 7–8 listopada 2014.

 

PUBLIKACJE 2013

Publikacje naukowe

 1. Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2013. Wild oat (Avena fatua L.) biotypes resistant to acetolactate synthase and acetyl-CoA carboxylase inhibitors in Poland. Plant Soil and Environment 59(9): 432–437. (IF–1,113) 25 pkt.
 2. Bereś P., Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy w Polsce – aktualny stan badan i wdrożeń. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 167–175.
 3. Bereś P.K., Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy w Polsce – aktualny stan badań i wdrożeń. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 167–175.
 4. Kaczmarek S., Matysiak K., Adamczewski K. 2013. Cereal mixtures – an effective weed management tool. Journal of Plant Protection 53(4): 364–374.
 5. Kaczmarek S., Matysiak K., Kierzek R. 2013. Reakcja sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L. Moench) na wybrane herbicydy stosowane nalistnie. Fragmenta Agronomica 30(1): 62–68.
 6. Kaczmarek S., Matysiak K., Krawczyk R. 2013. The effect of wheat, barley, and oat root system interactions, in two-species mixtures. Journal of Plant Protection Research 53(1): 65–70.
 7. Kaczmarek S., Matysiak K., Sekutowski T. 2013. Stosowanie obniżonych dawek substancji diflufenikan i izoproturon w uprawie pszenżyta ozimego odmiany Grenado i Pizarro. Fragmenta Agronomica 30(3): 85–96.
 8. Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. 2013. Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z herbicydami na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(3): 621–626.
 9. Kierzek R., Paradowski A., Pietryga J., Kaczmarek S. 2013. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy z użyciem dwóch zabiegów nalistnych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(3): 471–476.
 10. Matysiak K., Kaczmarek S. 2013. Effect of chlorocholine chloride and triazoles – tebuconazole and flusilazole on winter oilseed rape (Brassica napus var. oleifera L.) in response to the application term and sowing density. Journal of Plant Protection Research 53(1): 79–88.
 11. Matysiak K., Kaczmarek S., Kardasz P. 2013. Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego. Nauka Przyroda Technologie 7(1): 1–9.
 12. Matysiak K., Skrzypczak W., Kaczmarek S. 2013. Porównanie sposobów stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w życie ozimym. Fragmenta Agronomica 30(1): 78–91.
 13. Miklaszewska K., Kierzek R. 2013. Skuteczność chwastobójcza obniżonych dawek preparatów Dragon 450 WG i Granstar Ultra SX 50 SG w uprawie jęczmienia jarego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 91–95.
 14. Panasiewicz K., Koziara K., Sulewska H., Faligowska A., Krawczyk R. 2013. Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianego w systemie konwencjonalnym i w okresie przestawiania na system ekologiczny.  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(4): 91–94.
 15. Rola H., Domaradzki K., Kaczmarek S., Kapeluszny J. 2013. Znaczenie progów szkodliwości w integrowanych metodach regulacji zachwaszczenia w zbożach. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 96–104.
 16. Urban M., Adamczewski K., Dobrzański A. 2013. Nisza ekologiczna chwastów w odmianach zbóż jarych uprawianych po rzepaku ozimym. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 105–109.

Streszczenia konferencyjne

 1. Adamczewski K., Kierzek R. 2013. Black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) populations multiply resistant to acetyl-coenzyme A carboxylaze (ACCase) and acetolactate synthase (ALS) inhibiting herbicides found in Poland. 16thEuropean Weed Research Society Symposium. Samsun, Turcja, 24–27 June. Proceedings, p. 279.
 2. Kaczmarek S., Matysiak K. 2013. Mieszane zasiewy pszenicy, jęczmienia i owsa oraz obniżone dawki substancji tritosulfuron + dikamba jako przykład integrowanej ochrony zbóż przed chwastami. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Agrotechniczne aspekty produkcji zbóż i roślin strączkowych w siewach czystych i mieszanych”. Poznań/Zielonka, 21–23 listopad. Streszczenia: 22–23.
 3. Kierzek R., Drożdżyński D., Krawczyk R. 2013. Effect of multi-functional adjuvant on activity and dynamic of propoxycarbazone-sodium disappearance in Avena fatua and Alopecurus myosurioides. 16th European Weed Research Society Symposium. Samsun, Turkey, 24–27 June. Proceedings, p. 220.
 4. Kierzek R., Ratajkiewicz H., Raczkowski M., Wachowiak M., Hołodyńska-Kulas A. 2013. Fungicide residues and potato late blight occurrence in tomato as affected by spray application parameters and adjuvants. Conference “Future IPM in Europe”. Riva del Garda, Italy, 19–21 March. Book of Abstracts, p. 291.
 5. Kierzek R., Wachowiak M. 2013. Wykorzystanie metody mechaniczo-chemicznej w integrowanej ochronie kukurydzy przed chwastami. XI Konferencja „Racjonalna Technika Ochrony Roślin”. Skiernierwice, 22–23 pażdziernik. Mat. Konf.: 67–73.
 6. Krawczyk R., Kierzek R., Dubas M. 2013. Wpływ nawożenia mineralnego na zachwaszczenie i plonowanie roślin w ekologicznej produkcji roślinnej. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego”. Kielce, 7–8 marzec. Skróty Ref.: 14–15.
 7. Krawczyk R., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2013. The role of agronomic methods in IPM strategies for weed control in blue lupine (Lupinus angustiflolius L.). Conference “Future IPM in Europe”. Riva del Garda, Italy, 19–21 March. Book of Abstracts, p. 292.
 8. Mazur M., Marcysiak K., Gawlak M. 2013 Przegląd i charakterystyka morfologiczna nasion z rodzaju Veronica L. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn, 24–30 czerwca. Streszczenia: 375–376.
 9. Panasiewicz K., Koziara W., Szukała J., Faligowska A., Krawczyk R. 2013. The seed value and vigour of narrow lupine depending on some agricultural factors. First Legume Society Conference. “A Legume Odyssey”. Novi Sad, Serbia, 9–11 May. Book of Abstracts (ISBN 978-86-80417-44-8), p: 128.
 10. Paradowski A. 2013. Chwasty a integrowana ochrona – co z profilaktyką w postaci oprysków przed i bezpośrednio po siewie. Konferencja „Integrowana ochrona pszenic – nowe wyzwanie dla producentów”. Kujawsko-Pomorski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. Mat. Konf. (ISBN 978-83-61862-71-0): 5–9.
 11. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie buraków cukrowych w świetle metod integrowanych. Konferencja „Optymalizacja nawożenia i ochrony buraków cukrowych oraz ich wpływ na wysokość plonu i jakość surowca”. Stare Pole, PODR w Gdańsku. Mat. Konf. (ISBN 978-83-63125-24-0): 11–15.
 12. Ratajkiewicz H., Kierzek R., Łacka A. 2013. Możliwości wykorzystania rozpylacza dwustrumieniowego do zabiegów ochrony pomidora z uprawy polowej przed zarazą ziemniaka. XI Konferencja „Racjonalna Technika Ochrony Roślin”. Skiernierwice, 22–23 pażdziernik. Mat. Konf.: 159–165.
 13. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. 2013. Creeping thistle (Cirsium arvense (l.) scop.) healthiness and pathogens – perspectives of biological weed control. Conference “Future IPM in Europe”. Riva del Garda, Italy, 19–21 March. Book of Abstracts, p. 178.

Monografie naukowe

 1. Adamiak E., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Budzyński W., Jajor E., Kierzek R., Kołodziejczyk R., Korbas M., Łozowicka B., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Wachowiak H., Zych J. 2013. Teraz rzepak teraz olej. Tom VI. Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku. Technologia produkcji surowca, (W. Budzyński red.). Wyd. PSPO, Warszawa, 188 ss. ISBN 978-83-927541-2-1.
 2. Horoszkiewicz-Janka J, Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Ruszkowska M., Sosnowska D.E., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J., Grzebisz W. 2013. Program Ochrony Rośliny Rolnicze 2013. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa, 304 ss. ISBN 978-83-61574-89-7.
 3. Krawczyk R. 2013. Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych. IOR – PIB, Poznań. Rozprawy Naukowe, Zeszyt 28, 94 ss. ISSN 1730-038X.
 4. Mrówczyński M, Korbas M., Piszczek J., Kierzek R., Bereś P.K., Górski D., Horoszkiewich–Janka J., Jajor E., Miziniak W., Wachowiak M., Danielewicz J.,Pruszyński G., Ulatowska A., Paradowski A., Wachowiak H., Gaj. R., Michalski T., Muśnicki C., Moliszewska E., Nowakowski M., Siódmiak J., Ledóchowski P. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom II. Zastosowanie integrowanej ochrony. (M. Mrówczyński red.). PWRiL Sp.z o.o., Poznań, 286 ss. ISBN 978-83-09-01153-5.
 5. Mrówczyński M., Korbas M., Sosnowska D., Węgorek P., Piszczek J., Kierzek R., Bubniewicz P., Fiedler Ż., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Nowacka A., Pieczul K., Tratwal A., Wachowiak M., Zamojska J., Bandyk A., Pruszyński G., Roik K., Wachowiak H., Gacek E. 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom I. Podstawy integrowanej ochrony (M. Mrówczyński red.). PWRiL Sp.z o.o., Poznań, 153 ss. ISBN 978-83-09-01152-1.
 6. Paradowski A. 2013. Atlas chwastów. Wyd. II. Plantpress, Kraków, 232 ss. ISBN 978-83-61438-07-6.
 7. Paradowski A. 2013. Chwasty – Program ochrony ziemniaka. s. 279–282. W: „Program Ochrony – Rośliny Warzywne 2013”. Hortpress, Warszawa, 300 ss. ISBN 978-83-61574-85-9.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Kierzek R. 2013. Doglebowo czy nalistnie? Top Agrar Polska 3: 124–130.
 2. Kierzek R. 2013. Jak poprawić skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów ochronnych? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 36–38.
 3. Kierzek R. 2013. Jesienny termin jest bardziej dogodny. Nowoczesna Uprawa 10: 14–19.
 4. Kierzek R. 2013. Kłopotliwe w zbożach. Nowoczesna Uprawa 9: 28–30.
 5. Kierzek R. 2013. Nowoczesne rozpylacze nowe rozwiązania. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 53–56.
 6. Kierzek R. 2013. Odchwaszczanie buraków. Problem z odpornością. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 22–24.
 7. Kierzek R. 2013. Prosta, krzyżowa i wielokrotna. Trzy rodzaje odporności chwastów na herbicydy. Rolnik Dzierżawca 12: 81–83.
 8. Kierzek R. 2013. Redukują stres roślin. Biostymulatory i regulatory wzrostu rzepaku. Rolnik Dzierżawca 9: 74–77.
 9. Kierzek R. 2013. Rzepak odchwaszczanie jesienne. Wiadomości Rolnicze 10, s. 11.
 10. Kierzek R. 2013. Standardowy czy eżektorowy? Dobór rozpylaczy do zabiegów ochrony roślin. Rolnik Dzierżawca 2: 94–97.
 11. Kierzek R. 2013. W strumieniu powietrza. Nowe rozwiązania poprawiające precyzję zabiegów ochronnych. Rolnik Dzierżawca 1: 90–94.
 12. Kierzek R. 2013. Z łuszczynami delikatnie – desykacja rzepaku. Wiadomości Rolnicze Polska 6: 12–13.
 13. Krawczyk R. 2013. Łubin bez chwastów. Farmer 4: 122–124.
 14. Matysiak K., Kaczmarek S., Kardasz P. 2013. Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego. Nauka Przyroda Technologie 7(1): 1–9.
 15. Paradowski A. 2013. Targa Super – graminicyd z najdłuższą gwarancją działania. Super Ochrona. Arysta LifeS cience Sp. z o.o., s 1–2.
 16. Paradowski A. 2013. Adengo – wstrząsnąć, wymieszać i zastosować. Portal Internetowy AgroNews.com.pl (2 str.): Nowoczesna Uprawa 4, s. 33.
 17. Paradowski A. 2013. Antywylegacze w zbożach. Nowy Raport Rolny 4, s. 26.
 18. Paradowski A. 2013. Awaryjne odchwaszczanie kukurydzy. Farmer 5: 76–79.
 19. Paradowski A. 2013. Co nowego w odchwaszczaniu buraków? Nowy Raport Rolny 3, s. 20.
 20. Paradowski A. 2013. Co w … chwastach piszczy? Top agrar Polska 3: 104–109.
 21. Paradowski A. 2013. Co zastąpi drogi metamitron? Top agrar Polska 3, s. 149.
 22. Paradowski A. 2013. Czy desykacja rzepaku jest niezbędna? Raport Rolny 6, s. 13.
 23. Paradowski A. 2013. Czy to już integrowane metody odchwaszczania buraków cukrowych? Burak Cukrowy 2: 26–29.
 24. Paradowski A. 2013. Czysto w rzepaku. Nowoczesna Uprawa 8: 52–55.
 25. Paradowski A. 2013. Desykacja rzepaku. WRP Biznes 10: 4–5 (www.wrp.pl)
 26. Paradowski A. 2013. Doglebowo i nalistnie. Rolnik Dzierżawca 5: 85–88.
 27. Paradowski A. 2013. Drugi atak chwastów. Top Agrar Polska 5: 96–99.
 28. Paradowski A. 2013. Efektywne zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaków. Portal warzywniczy: e-warzywnictwo. pl. Adres: http://e-warzywnictwo.pl/index.php.efektywne-zwalczanie-chwastów-w-uprawie-ziemniaków
 29. Paradowski A. 2013. Groźne samosiewy rzepaku. Rolnik Dzierżawca 9: 86–88.
 30. Paradowski A. 2013. Jak było i jak będzie. Farmer 10: 24–27.
 31. Paradowski A. 2013. Jakość  zaczyna się w polu (wywiad). Nowy Raport Rolny 5, s. 11.
 32. Paradowski A. 2013. Jakość zaczyna się w polu (wywiad autoryzowany). Super Ochrona. Arysta Life Science Sp. z o.o., s. 2–3 oraz Agro Serwis 9, s. 31.
 33. Paradowski A. 2013. Jesienne herbicydy w zbożach. Wiadomości Rolnicze Polska 7/8: 4–5.
 34. Paradowski A. 2013. Jesienne odchwaszczanie pszenicy ozimej. WRP Biznes 13: 9–10.
 35. Paradowski A. 2013. Jesienne odchwaszczanie rzepaku. Agrotechnika 8: 56–58.
 36. Paradowski A. 2013. Jesienne odchwaszczanie zbóż. Agrotechnika 9: 47–49.
 37. Paradowski A. 2013. Kiedy w zbożach potrzebna jest desykacja? Raport Rolny 8, s. 15.
 38. Paradowski A. 2013. Kilka substancji na wiele sposobów. Nowoczesna Uprawa 4: 90–93.
 39. Paradowski A. 2013. Lepiej jesienią niż wiosną. Rolnik Dzierżawca 11: 65–66.
 40. Paradowski A. 2013. Mieszanki herbicydowe w praktyce. Wiadomości Rolnicze Polska 5: 8–9.
 41. Paradowski A. 2013. Na co zwrócić uwagę odchwaszczając kukurydzę (przedruk). Agro Serwis 4: 14–17.
 42. Paradowski A. 2013. Nalistnie w kukurydzy. Nowoczesna Uprawa 5: 30–33.
 43. Paradowski A. 2013. Nowe środki, nowe techniki. Rolnik Dzierżawca 11: 67–68.
 44. Paradowski A. 2013. Nowości w zwalczaniu chwastów w burakach – nie popadać w rutynę. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 19–20.
 45. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie buraków cukrowych. Agro Serwis 1/2: 16–19.
 46. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie kukurydzy. Agrotechnika 4: 41–45.
 47. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie trawników wieloletnich (cz.2). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 2: 41–43.
 48. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie zbóż jarych. Agro Serwis 4: 22–24.
 49. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie zbóż jarych. Agrotechnika 4: 22–24.
 50. Paradowski A. 2013. Odchwaszczanie zbóż jarych. Farmer 2: 182–184.
 51. Paradowski A. 2013. Odchwaścić przed wschodami. Nowoczesna Uprawa 4: 44–47.
 52. Paradowski A. 2013. Odchwaść jęczmień. Nowoczesna Uprawa 9: 31–33.
 53. Paradowski A. 2013. Opóźnione zabiegi w jarych. Top Agrar Polska 5: 84–87.
 54. Paradowski A. 2013. Osiem substancji czynnych. Rolnik Dzierżawca 8: 89–91.
 55. Paradowski A. 2013. Ostatni dzwonek dla herbicydów w kukurydzy. Wiadomości Rolnicze Polska 5, s. 15.
 56. Paradowski A. 2013. Powstrzymać odporność chwastów. Wiadomości Rolnicze Polska 10, s. 5.
 57. Paradowski A. 2013. Późno, ale jeszcze nie za późno. Nowoczesna Uprawa 12: 8–11.
 58. Paradowski A. 2013. Program odchwaszczania kukurydzy. Farmer 2: 194–195.
 59. Paradowski A. 2013. Program odchwaszczania rzepaku jarego. Farmer 2, s. 191.
 60. Paradowski A. 2013. Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy. Farmer 4: 48–50.
 61. Paradowski A. 2013. Przygotowanie stanowiska i wstępna ochrona przed zachwaszczeniem. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 29–31.
 62. Paradowski A. 2013. Temperatura a efekt chwastobójczy w zbożach. Wiadomości Rolnicze Polska 4: 14–15.
 63. Paradowski A. 2013. Trawnik idealny – po pierwsze pozbyć się chwastów (cz.1). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 1: 30–32.
 64. Paradowski A. 2013. Tylko preparaty nalistne. Rolnik Dzierżawca 3: 112–114.
 65. Paradowski A. 2013. Uciążliwe chabry, maki, przytulia i spółka. Top Agrar Polska 8: 74–78.
 66. Paradowski A. 2013. Uodpornienia: rosnący problem. Top Agrar Polska 9: 82–86.
 67. Paradowski A. 2013. Uporczywe samosiewy rzepaku w zbożach. Widomości Rolnicze Polska 9, s. 7.
 68. Paradowski A. 2013. Wczesno wiosenne herbicydy w uprawach zbóż. Wiadomości Rolnicze Polska 1/2: 6–7.
 69. Paradowski A. 2013. Wiosenna korekta. Nowoczesna Uprawa 2: 12–15.
 70. Paradowski A. 2013. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku. Nowy Raport Rolny 3, s. 7.
 71. Paradowski A. 2013. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych. Agro Serwis 3:14–18.
 72. Paradowski A. 2013. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych. Agrotechnika 3: 57–60.
 73. Paradowski A. 2013. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych. Gazeta Agronews 7: 4–11. (http://www.gazeta 07.agronews. com.pl/filesassets/basic-html)
 74. Paradowski A. 2013. Wiosenne odchwaszczanie. Rolnik Dzierżawca 1: 76–79.
 75. Paradowski A. 2013. Wiosenne poprawki w oziminach. Farmer 4: 70–73.
 76. Paradowski A. 2013. Wiosenne zwalczanie miotły zbożowej i owsa głuchego. Farmer 5: 69–71.
 77. Paradowski A. 2013. Zabieg koniecznie przed wschodami. Rolnik Dzierżawca 4: 104–106.
 78. Paradowski A. 2013. Zachwaszczenie wtórne uporczywe podczas żniw. Wiadomości Rolnicze Polska 6: 6–7.
 79. Paradowski A. 2013. Zapobieganie wyleganiu zbóż jarych. Agrotechnika 4: 19–20.
 80. Paradowski A. 2013. Zapobieganie wyleganiu zbóż. Agrotechnika 3: 61–63.
 81. Paradowski A. 2013. Zapobieganie wyleganiu zbóż. Farmer 3: 92–95.
 82. Paradowski A. 2013. Zastosowanie glifosatu – sposób na niechcianą zieleń. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 3: 38–40.
 83. Paradowski A. 2013. Zboża jare tylko po wschodach. Nowoczesna Uprawa 3: 48–52.
 84. Paradowski A. 2013. Zwalczanie chwastów uciążliwych, dokuczliwych, konkurencyjnych. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 24–26.
 85. Paradowski A. Zniszczyć marunę. 2013. Rolnik Dzierżawca 1: 80–82.
 86. Paradowski A., Bereś P.K. 2013. Zaszczita kukuruzy ot sorniakov. Opyt Polszy. Nasze Selskoie Choziajstwo (Наше Cельское Xозяйство), (Białoruś) 21: 22–27.
 87. Węgorek P., Zamoyska J., Piszczek J., Krawczyk R. 2013. Ochrona buraka cukrowego. Agrofagi wczoraj i dziś. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4(62): 28–32.

Instrukcje wdrożeniowe

 1. Adamczewski K. Agroekologiczne podstawy regulacji zachwaszczenia w uprawach roślin – wybrane aspekty z biologii i ekologii roślin niepożądanych. Praczyk T. Adiuwanty i inne substancje wspomagające działanie herbicydów. Przyczyny i objawy uszkodzeń herbicydowych – wrażliwość roślin uprawnych, następstwo roślin. Paradowski A. Zasady oznaczania gatunków chwastów w różnych fazach rozwojowych oraz regulacja zachwaszczenia upraw rolniczych zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin (rośliny zbożowe i kukurydza, rośliny okopowe, rzepak, strączkowe). Wolny S. Historia i współczesność integrowanej ochrony roślin na przykładzie dokonań Gen. D. Chłapowskiego w Turwi oraz działalności Oddziału Hodowli Roślin w Borowie. Waligóra-Rosada D. Występowanie agrofagów na roślinach uprawnych i dzikorosnących w zależności od zawartości związków wtórnych (saponin, glukozynolanów itp.). Mat. Szkol. III Zjazdu Studiów Podyplomowych IOR – PIB Poznań, 7–8 czerwiec 2013.
 2. Bereś P.K., Mrówczyński M., Korbas M., Kierzek R., Węgorek P., Sulewska H., Szulc P., Siódmiak J., Danielewicz J., Trzmiel K., Krawczyk K., Zamojska J., Pruszyński G., Drzewiecki S. 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. (P.K. Bereś, M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 67 ss. ISBN 978-83-89867-97-1.
 3. Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. Choroby Pszenicy I Jęczmienia. S. 12–41. Paradowski A. Ciepło – Zimno, Mokro – Sucho. S. 42–72. Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G. Ochrona pszenicy i jęczmienia przed szkodnikami. s. 42–47. W: „Zeszyt technologiczny – pszenica ozima, jęczmień jary”. 2013. Plantpress, Kraków. 72 ss. ISBN 978-83-61438-65-6.
 4. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Jajor E., Mrówczyński M., Gaj R., Grabiński J., Paradowski A., Pruszyński G., Najewski A., Banaszak K., Wachowiak H. 2013. Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów (J. Horoszkiewicz-Janka, M. Korbas, M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 53 ss. ISBN 978-83-89867-99-5.
 5. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Mrówczyński M., Jajor E., Paradowski A., Igras J., Gaj R., Grzebisz W., Matysiak K., Olejarski P., Podolska G., Pruszyński G., Rutkowsa A., Sułek A., Tratwal A., Wachowiak H., Zych J., Michalski T. 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów (J. Horoszkiewicz-Janka, M. Korbas, M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 68 ss. ISBN 978-83-89867-98-8.
 6. Jajor E., Broniarz J., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Mrówczyński M., Muśnicki Cz., Paradowski A., Pruszyński G., Wachowiak H. 2013. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla producentów. (E. Jajor i M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 65 ss. ISBN 978-83-89867-89-6.
 7. Jajor E., Broniarz J., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Mrówczyński M., Muśnicki Cz., Paradowski A., Pruszyński G., Wachowiak H. 2013. Metodyka integrowanej ochrony gorczycy białej, sarepskiej i czarnej dla producentów (E. Jajor i M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 39 ss. ISBN 978-83-89867-91-9.
 8. Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. Ochrona przed chorobami rzepaku. s. 12–25. Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G. Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami. s. 26–33. Paradowski A. Odchwaszczać, ale kiedy? s. 34–48. W: „Zeszyt technologiczny – Rzepak ozimy”. Plantpress, Kraków, 48 ss. ISBN 978-63-61438-64-9.
 9. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. Integrowana ochrona zbóż przed chorobami. s: 46–58. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2013. Integrowana ochrona zbóż przed szkodnikami. s. 59–65. Paradowski A. Odchwaszczanie zbóż. s. 66–76. W: „Jakie ziarno taki chleb”. 2013. Wyd. 6. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Agroserwis, Warszawa, 104 ss.
 10. Gwiazdowski R. Phoma groźna nie tylko jesienią. s. 100–108. Korbas M., Jajor E. Warto chronić kwitnący rzepak. s. 112–116. Korbas M., Jajor E. Kiła kapusty nie odpuszcza. s. 118–120. Paradowski A. Chwasty na celowniku. s. 122–133. Paradowski A. Sposób na oporne maki. s. 134–136. Paradowski A. Rzepak też może być chwastem. s. 138–141. Jakubowska M. Podjadają korzenie, siewki i liście rozetowe. s. 146–147. Zamojska J., Bandyk A., Węgorek P. Słodyszek to błyskotliwy pożeracz pą(cz)ków. s. 158–162. W: „Rzepak w mistrzowskiej uprawie”. Poradnik eksperta. 2013. Top Agrar Polska, 162 ss. ISBN 978-83-61078-88-3.
 11. Krawczyk R. Zasady integrowanej ochrony roślin strączkowych przed chwastami ze szczególnym uwzględnieniem łubinu. Wolny S. Nowe akty prawne Unii Europejskiej oraz Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. Integrowana ochrona roślin a integrowana produkcja roślinna. Krajowy Plan Działania (KPD) 2013–2017. Szkolenie Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin pastewnych (łubinów, lucerny i wyki) w ramach Zadania 1.6 Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin, Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. 18 wrzesień 2013.
 12. Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G. Ochrona ziemniaków przed szkodnikami. s. 18–23. Paradowski A. Powtórka z odchwaszczania ziemniaków. s. 24–32. W: „Zeszyt Technologiczny – Ziemniak”. 2013. Plantpress, Kraków, 32 ss. ISBN 978-63-61438-63-2.
 13. Paradowski A. 2013. Krytyczne aspekty stosowania pestycydów (herbicydów) w aspekcie wystąpienia i likwidacji szkód w ramach OC. Materiały szkoleniowe dla Concordia – Ubezpieczenia. 15 ss.
 14. Paradowski A. Chwasty zdusić w zarodku. s. 40–45. Kaniuczak Z. Te, co gryzą i wysysają. s. 46–48. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. Grzyby strączkom nie odpuszczą. s. 50–55. W: „Strączkowe w mistrzowskiej uprawie”. 2013. Top Agrar Polska – poradnik eksperta, wyd. I. ISBN 978-83-61078-68-5.
 15. Paradowski A. Na co jeszcze zwrócić uwagę odchwaszczając kukurydzę. s. 42–47. Bereś P.K., Pado K. Ochrona kukurydzy przed chorobami. s. 49–52. Bereś P.K. Integrowana ochrona przed szkodnikami. s. 53–60. Bereś P.K., Konefał T. Stonka kukurydziana – występowanie i zwalczanie. s. 61–69. W: „Kukurydza – roślina przyszłości spełnia oczekiwania”. 2013. Poradnik dla Producentów, Wyd. 7. Agroserwis, Warszawa, 96 ss. ISBN 978-83-936019-0-5.
 16. Paradowski A. Ochrona kukurydzy przed chwastami. s. 44–46. Bereś P.K. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. s. 48–50. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. Ochrona kukurydzy przed chorobami. s. 52–53. W: „ABC uprawy. Kukurydza na kiszonkę”. Dodatek do czasopisma Agrotechnika, Hortpress, Warszawa, 79 ss. ISBN 978-83-61574-18-7.
 17. Paradowski A. Odchwaszczanie zbóż. s. 66–76. Mrówczyński M., Wachowiak H. Integrowana ochrona przed szkodnikami. s. 77–83. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. Integrowana ochrona przed chorobami. s. 84–96. W: ”Zboża wysokiej jakości wszechstronne wykorzystanie”. Poradnik dla Producentów. 2013. Wyd. 6. Agro Serwis, Warszawa, 128 ss. ISBN 978-83-936019-4-3.
 18. Węgorek P., Korbas M., Piszczek J., Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Zamojska J., Olejarski P., Matysiak K. 2013. Dobra praktyka rolnicza przeciwdziałająca odporności agrofagów na środki ochrony roślin. Instrukcja wdrożeniowa finansowania ze środków Programu wieloletniego 2011–2015. IOR – PIB Poznań, 6 ss.
 19. Wolny S. Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013r. (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2013r., Poz. 455). Integrowana ochrona roślin a integrowana produkcja roślinna. Krajowy Plan Działania (KPD) 2013–2017. Możliwości chemicznej ochrony upraw małoobszarowych. Krzyzińska B. Zasady integrowanej ochrony roślin przed chorobami na przykładzie kukurydzy (gatunki szkodliwe o znaczeniu gospodarczym dla regionu, biologia, szkodliwość, progi szkodliwości, profilaktyka i zwalczanie). Drzewiecki S. Zasady integrowanej ochrony roślin  przed szkodnikami na przykładzie kukurydzy (gatunki szkodliwe: stonka kukurydziana, omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, drutowce, urazek kukurydziany – biologia, szkodliwość, profilaktyka i zwalczanie). Stobiecki T. Stanowisko do mycia opryskiwaczy polowych. Miszczyk M. Fałszerstwa środków ochrony roślin. Paradowski A. Zasady integrowanej ochrony roślin przed chwastami na przykładzie kukurydzy. Szkolenie: Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin w uprawach małoobszarowych na obszarze regionu małopolskiego – w ramach Zadania 1.6 Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin, Programu Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. 12 czerwiec 2013.
 20. Wójtowicz A., Kapsa J., Nowacki W., Osowski J., Kaczmarek S., Mrówczyński M., Maćkowiak A., Wolny S., Pruszyński G., Wachowiak H. 2013. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla producentów. (A. Wójtowicz, M. Mrówczyński red.). IOR – PIB Poznań, 68 ss. ISBN 978-83-89867-94-0.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony