Promowane podstrony

Treść strony

  • Wspóepraca

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy współpracuje z jednostkami działającymi w szeroko pojętej branży rolniczej:

  • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi oraz instytutami Polskiej Akademii Nauk,
  • uczelniami wyższymi i szkołami rolniczymi,
  • Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego,
  • Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych,
  • związkami, zrzeszeniami, federacjami i izbami rolnymi,
  • hodowlami roślin i państwowymi spółkami,
  • firmami fitofarmaceutycznymi.

Instytut Ochrony Roślin – PIB współrealizuje z powyższymi jednostkami zadania w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego oraz wspólnych projektów krajowych i zagranicznych. Współpraca ta prowadzona jest na różnych płaszczyznach i dotyczy wielu obszarów tematycznych z zakresu ochrony roślin, obejmuje zagadnienia naukowe, szkoleniowe, wdrożeniowe i publikacyjne.

 

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy

Kontakt
*
*

* Pola wymagane


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022