Promowane podstrony

Treść strony

Trwa kampania upowszechniająca rezultaty Naszego Projektu. Przede wszystkim korzystamy z narzędzi on-line, np. publikując banery reklamowe na portalach internetowych, z których korzystają odbiorcy będący grupą docelową powstałych w Projekcie baz i aplikacji.

W grudniu 2015 r. banery promujące rezultaty Projektu ukazały się na portalach:

Pierwszy Portal Rolny, Farmer.pl, AgroPolska, TopAgrar, Laboratoria.Net.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony