Promowane podstrony

Treść strony

„Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego”

Nazwa Beneficjenta:

    

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Wartość projektu:

 

5 957 548,07 PLN

Udział Unii Europejskiej:

 

4 308 353,55 PLN

Okres realizacji:

 

01 czerwca 2013 – 31 grudnia 2015

Instytucja pośrednicząca:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Obszar działania:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 2:

 

Infrastruktura B+R

Działanie 2.3:

 

Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Nr Projektu:

 

POIG.02.03.00-30-105/13

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Procentowy udział środków:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%
Krajowe Środki Publiczne - 15%

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony