Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty mi_dzynarodowe

Od 1 marca 2015 roku Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB) uczestniczy w Projekcie ,,Różnorodność upraw i chwastów” (Crop diversification and weeds) o akronimie „PRODIVA”.

Celem projektu jest wzmocnienie podstaw naukowych dla zastosowania różnorodności upraw w poprawie regulacji zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym oraz ocena obecnego zachwaszczenia w praktyce w połączeniu ze stosowanymi metodami agrotechnicznymi w Północnej Europie. Uzyskane wyniki będą rozpowszechniane i rekomendowane dla rolników i doradztwa rolniczego.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ,,Core Organic Plus”.

Okres realizacji Projektu przypada na lata 2015-2018.  

 Partnerzy Projektu:

Aarhus University, Denmark

Natural Resources Institute Finland, Finland ,

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

University of Rostock, Germany

Institute of Plant Protection – National Research Institute, Poland

State Priekuli Plant Breeding Institute, Latvia 

Szczegółowe informacje o postępach w projekcie PRODIVA dostępne są na stronie:

http://projects.au.dk/coreorganicplus/research-projects/prodiva/

Kontakt:

Dr hab. Roman Krawczyk (Roman.Krawczyk@iorpib.poznan.pl) ,
Dr Sylwia Kaczmarek (S.Kaczmarek@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony