Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty mi_dzynarodowe

Od 1 marca 2010 roku Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB),
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (South Baltic Cross-border Co-operation  Programme) 2007-2013.    

Celem programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku. W ramach programu powstał projekt: „Joint use of Danish Decision Support System (DSS) for minimizing use and outflows of herbicides”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego okres realizacji przypada na lata 2010-2013.

Koordynatorem projektu w Polsce jest Instytut Ochrony Roślin – PIB.Celem projektu jest adaptacja duńskiej wersji Systemu Wspomagania Decyzji w Zwalczaniu Chwastów, w rejonie Morza Bałtyckiego Polski i Niemiec.

Partnerami Instytutu Ochrony Roślin  w projekcie są: Aarhus University, Faculty of Agricultural  Sciences (Dania, Partner Wiodący), University of Rostock (Niemcy), , State Authority for Food Safety, Agriculture and Fisheries of Meckenburg-Vorpommern (Niemcy), Agronomy Advice Oldenburg (Niemcy), Agriculture on Bornholm (Dania), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Białogardzie (Polska) oraz doradcy i rolnicy z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, spełniający założenia projektu.
 
Szczegółowe informacje o postępach w projekcie dostępne są na stronie domowej DSSHerbicide

Koordynatorzy wewnętrzni projektu w Instytucie Ochrony Roślin:

Dr Kinga Matysiak, Dr Sylwia Kaczmarek

(Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin)

 

 

 

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony