Promowane podstrony

Treść strony

  • Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego

 

METODYKA
INTEGROWANEJ OCHRONY
PSZENŻYTA OZIMEGO I JAREGO

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Dr hab. Marka Korbasa
i Prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego

Poznań 2011

 

I. WSTĘP
II. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ OCHRONIE PSZENŻYTA OZIMEGO
 
1. Wprowadzenie
2. Przedplon i uprawa roli
2.1. Przedplon
2.2. Uprawa gleby
3. Siew
3.1. Materiał siewny
3.2. Termin siewu
3.3. Gęstość siewu
 
III. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ OCHRONIE PSZENŻYTA JAREGO
 
1. Wprowadzenie
2. Przedplon i uprawa roli
2.1. Uprawa jesienna
2.2. Uprawa wiosenna
3. Siew
3.1. Materiał siewny
3.2. Termin siewu
3.3. Gęstość siewu
 
IV. ZNACZENIE HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ W INTEGROWANEJ OCHRONIE PSZENŻYTA
 
1. Hodowla odpornościowa pszenżyta elementem integrowanej ochrony roślin
1.1. Wprowadzenie
1.2. Nowe kierunki hodowli pszenżyta
1.3. Hodowla odpornościowa pszenżyta
1.4. Podsumowanie
2. Występowanie i patogeniczność rdzy brunatnej, rdzy żółtej i mączniaka na pszenżycie
 
V. DOBÓR ODMIAN DLA POTRZEB INTEGROWANEJ OCHRONY PSZENŻYTA
VI. MIESZANKI ODMIAN W INTEGROWANEJ OCHRONIE PSZENŻYTA
VII. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA PSZENŻYTA OZIMEGO
 
1. Wprowadzenie
2. Wapnowanie i nawożenie magnezem
3. Wymagania względem odczynu
4. Nawożenie fosforem i potasem
5. Nawożenie azotem
 
VIII. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA PSZENŻYTA JAREGO
 
1. Wprowadzenie
2. Nawożenie fosforem i potasem
3. Nawożenie azotem
 
IX. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA ZACHWASZCZENIA
 
1. Wprowadzenie
2. Niechemiczne metody odchwaszczania pszenżyta
3. Chemiczne metody odchwaszczania pszenżyta
4. Zapobieganie wyleganiu
5. Ułatwianie zbioru pszenżyta
6. Uwagi końcowe
 
X. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SPRAWCÓW CHORÓB
 
1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego
4.3. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów grzybobójczych
4.4. Zjawisko uodparniania się grzybów na stosowane substancje aktywne
 
XI. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SZKODNIKÓW
 
1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda biologiczna
5. Metoda chemiczna
5.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
5.2. Wybór środka chemicznego
 
XII. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ NA PLANTACJACH PSZENŻYTA
XIII. FAZY ROZWOJOWE PSZENŻYTA
XIV. ZAKOŃCZENIE
XV. LITERATURA
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony