Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana produkcja rzepaku ozimego i jarego

 

INTEGROWANA PRODUKCJA
RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Doc dr hab. Marka Mrówczyńskiego
i Prof. dr. hab. Stefana Pruszyńskiego

Poznań 2008

CENA: 10,50 zł

I. WSTĘP

II. WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE ORAZ DOBÓR STANOWISKA POD RZEPAK

1. Klimat
2. Gleba
3. Przedplon

III. UPRAWA ROLI I SIEW RZEPAKU

1. Uprawa roli
2. Siew

IV. ODMIANY RZEPAKU W INTEGROWANEJ PRODUKCJI

V. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA RZEPAKU

1. Wstęp – niskie plony – przyczyny
2. Elementy budowy systemu nawożenia
3. Technologia nawożenia rzepaku
3.1. Regulacja odczynu i zasobności gleby w P i K
3.2. Nawożenie azotem
3.3. Składniki pokarmowe zwiększające efektywność azotu nawozowego

VI. INTEGROWANA OCHRONA RZEPAKU PRZED AGROFAGAMI

1. Integrowana ochrona
2. Integrowane zwalczanie chwastów
2.1. Charakterystyka chwastów występujących na plantacjach rzepaku
2.2. Progi ekonomicznej szkodliwości chwastów
2.3. Metody zwalczania chwastów
2.4. Stosowanie herbicydów w rzepaku ozimym
2.5. Stosowanie herbicydów w rzepaku jarym
2.6. Charakterystyka substancji aktywnych herbicydów
2.7. Następstwo roślin po herbicydach stosowanych w rzepaku
3. Ochrona rzepaku przed chorobami
3.1. Metoda agrotechniczna
3.2. Metoda hodowlana
3.3. Metoda chemiczna ograniczenia chorób
4. Ochrona rzepaku przed szkodnikami
4.1. Metoda hodowlana
4.2. Metoda agrotechniczna
4.3. Metoda chemiczna
4.3.1. Monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości
4.3.2. Wybór środka ochrony roślin

VII. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA PLANTACJACH RZEPAKU

1. Ochrona pszczół i owadów zapylających
2. Ochrona gatunków pożytecznych

VIII. PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU ORAZ ZBIÓR NASION

1. Przygotowanie plantacji do zbioru
2. Metody zbioru nasion

IX. TECHNIKA W INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU

1. Uprawa pożniwna
2. Orka siewna
3. Uprawa przedsiewna
4. Siew
5. Uprawa mulczowa
6. Nawożenie
7. Ochrona roślin
8. Zbiór

X. ŁĄCZNE STOSOWANIE AGROCHEMIKALIÓW

XI. KLUCZ DO OKREŚLANIA FAZ ROZWOJOWYCH RZEPAKU

XII. OLEJ RZEPAKOWY NA CELE JADALNE

XIII. NIEŻYWNOŚCIOWE WYKORZYSTANIE RZEPAKU

XIV. ZAKOŃCZENIE

XV. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony