Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana produkcja rzepaku

 

INTEGROWANA PRODUKCJA
RZEPAKU

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:

Doc dr hab. Marka Mrówczyńskiego
i Prof. dr. hab. Stefana Pruszyńskiego

Poznań 2006

I. WSTĘP

II. WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE ORAZ DOBÓR STANOWISKA POD RZEPAK OZIMY
 
1. Klimat
2. Gleba
3. Przedplon
 
III. WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE ORAZ DOBÓR STANOWISKA POD RZEPAK JARY
IV. UPRAWA ROLI I SIEW RZEPAKU OZIMEGO
 
1. Uprawa roli
2. Siew
 
V. UPRAWA ROLI I SIEW RZEPAKU JAREGO
VI. ODMIANY RZEPAKU W INTEGROWANEJ PRODUKCJI
VII. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA RZEPAKU
 
1. Integrowane nawożenie
2. Warunki pobierania składników pokarmowych
3. Wzrost i potrzeby pokarmowe rzepaku
4. Nawożenie azotem
5. Nawożenie potasem i fosfor
 
VIII. INTEGROWANA OCHRONA RZEPAKU PRZED AGROFAGAMI
 
1. Wstęp
2. Integrowane zwalczanie chwastów
2.1. Agrotechniczne metody zwalczania chwastów 
2.2. Progi ekonomicznej szkodliwości chwastów
2.3. Chemiczna metoda zwalczania chwastów
2.3.1. Stosowanie herbicydów w rzepaku ozimym
2.3.2. Stosowanie herbicydów w rzepaku jarym
2.4. Charakterystyka substancji aktywnych herbicydów
2.5. Następstwo roślin po herbicydach stosowanych w rzepaku
3. Ochrona rzepaku przed chorobami
3.1. Metoda agrotechniczna
3.2. Metoda hodowlana
3.3. Chemiczna metoda ograniczania chorób
4. Ochrona rzepaku przed szkodnikami
4.1. Metoda hodowlana
4.2. Metoda agrotechniczna
4.3. Metoda chemiczna
4.3.1. Monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości
4.3.2. Wybór środka ochrony roślin
 
IX. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA PLANTACJACH RZEPAKU
 
1. Ochrona pszczół i owadów zapylających
2. Ochrona gatunków pożytecznych
 
X. PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU ORAZ ZBIÓR NASION
 
1. Przygotowanie plantacji do zbioru
2. Metody zbioru nasion
 
XI. TECHNIKA W INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU
 
1. Uprawa pożniwna
2. Orka siewna
3. Uprawa przedsiewna
4. Siew
5. Uprawa mulczowa
6. Nawożenie
7. Ochrona roślin
8. Zbiór
 
XII. ŁĄCZNE STOSOWANIE AGROCHEMIKALIÓW
XIII. FAZY ROZWOJOWE RZEPAKU
 
Klucz do określania faz rozwojowych roślin rzepaku w skali BBCH
 
XIV. ZAKOŃCZENIE
XV. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony