Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

I. ZADANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO

„Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”

Praca wykonywana w ramach zadania 1.7. się na podstawie corocznej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie a Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu na wykonanie zadań wynikających z programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, który jest określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

II. ZADANIA ZLECANE

„Realizacja zadań krajowego laboratorium referencyjnego”

(umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

 

„Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolnych, żywności i paszach pochodzenia roślinnego, materiale biologicznym, glebie i wodzie”

(umowy z klientami zewnętrznymi)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony