Promowane podstrony

Treść strony

 • Szkolenia

Warsztaty "Techniki biologii molekularnej i mikroskopii w diagnostyce wirusów roślin”

W dniach 29–30 września 2016 roku w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: ,,Techniki biologii molekularnej i mikroskopii w diagnostyce wirusów roślin”. Podczas warsztatów miały miejsce wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik biologii molekularnej wykorzystywanych w diagnostyce wirusów roślin. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii. W trakcie drugiego dnia warsztatów studenci samodzielnie przygotowywali preparaty z soku porażonych roślin i prowadzili obserwacje wirionów w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Mieli również możliwość zapoznania się z działaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, a także zwiedzenia Centrum. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami.

Wykłady wygłosili: dr Marcin Hołysz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i mgr inż. Wojciech Wodo z Politechniki Wrocławskiej. Zajęcia prowadzili: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. nadzw. IOR – PIB, dr hab. Natasza Borodynko-Filas prof. nadzw. IOR – PIB, mgr Julia Minicka, mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak i mgr Magdalena Gawlak.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN.

Główną organizatorką warsztatów była dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska – członek Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Komitetu Agronomii PAN, Akademii Młodych Uczonych PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN.

 • Izolacja RNA
  Izolacja RNA
 • Obserwacje wirionów w TEM
  Obserwacje wirionów w TEM
 • Praca z SEM
  Praca z SEM
 • Test biologiczny w szklarni
  Test biologiczny w szklarni
 • Wykład -mgr. inż. Wodo
  Wykład -mgr. inż. Wodo
 • Wykład-dr Hołysz
  Wykład-dr Hołysz
 • Rozdanie nagród
  Rozdanie nagród
 • Zwiedzanie Centrum
  Zwiedzanie Centrum
 • Zdjęcie grupowe
  Zdjęcie grupowe

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony