Promowane podstrony

Treść strony

  • Działalność naukowa

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku. Instytut prowadzi wieloaspektowe badania z zakresu ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i środowiska rolniczego oraz zachowania bioróżnorodności.

IOR – PIB realizuje zadania naukowo-badawcze w ramach:

  • dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • subwencji naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • projektów krajowych i zagranicznych.

Działalność naukowa Instytutu prowadzona jest na obszarze całego kraju: w głównej siedzibie IOR – PIB zlokalizowanej w Poznaniu, w oddziale w Sośnicowicach, a także w trzech terenowych stacjach doświadczalnych: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Ochrony Roślin – PIB:

  • Poznanie biologii, ekologii i szkodliwości agrofagów oraz metod ich zwalczania w celu opracowania systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów. Opracowanie progów szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów oraz strategii przeciwdziałania uodparnianiu szkodników, patogenów i chwastów na środki ochrony roślin.
  • Integrowane metody ochrony upraw rolniczych (IPM) przed agrofagami – opracowanie strategii ochrony upraw w celu pozyskania produktów wysokiej jakości, o znacznych walorach żywieniowych i zmniejszenia wskaźników pestycydowych.
  • Analiza wpływu programów ochrony roślin na środowisko, bioróżnorodność oraz wydajność produkcji rolniczej.
  • Monitoring i badania nad bezpieczeństwem produkcji roślinnej, wód i gleby w celu zabezpieczenia przed skutkami stosowania środków ochrony roślin (pozostałości ś.o.r., mikotoksyny).
  • Rolnictwo ekologiczne – poszukiwanie naturalnych środków ochrony roślin, biostymulatorów wzrostu, mikroorganizmów promujących wzrost roślin.
  • Rolnictwo precyzyjne – pozyskiwanie danych technicznych z pułapu dronowego.
  • Wykorzystanie metod biologii molekularnej m.in. w diagnostyce agrofagów i poznawaniu powstawania mechanizmów odporności na środki ochrony roślin.

W ostatnich latach w działalności naukowej IOR – PIB odnotowano znaczący wzrost badań nad nowymi metodami diagnostycznymi w ochronie roślin z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej. Efektem tych działań jest między innymi:

  • postęp w działalności publikacyjnej i wdrożeniowej,
  • podniesienie kwalifikacji i wykształcenie nowej kadry naukowo-badawczej,
  • wzrost liczby zgłaszanych patentów.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony