Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

RADA NAUKOWA IOR-PIB

Lista członków Rady Naukowej X kadencji
Instytutu Ochrony Roślin – PIB

 

  Członkowie Rady Naukowej niebędący pracownikami IOR-PIB  
L.p. Imię i nzawisko Dziedzina
1. Prof. dr hab. Barbara Adomas Inżynieria i ochrona środowiska, agronomia, toksykologia środowiska
2. Mgr Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3. Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak Biologia, biochemia roślin
4. Dr Krzysztof Kielak Zastępca Dyrektora ds. ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego, MRiRW
5. Prof. dr hab. Maciej Kuboń Technika rolnicza, chemia rolna
6. Prof. dr hab. Mariusz Kucharski Agronomia, pozostałości środków ochrony roślin
7. Prof. dr hab. Tomasz Kurowski Agronomia, ochrona roślin
8. Prof. dr hab. Wojciech Lipiński Agronomia, chemia rolna
9. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska Biotechnologia roślin
10. Prof. dr hab. Andrzej Mocek Agronomia, gleboznawstwo
11. Inż. Adam Niebrzydowski Agronomia
12. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Agronomia, ochrona roślin, herbologia
13. Dr Wacław Strobel Agronomia
14. Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UP-H w Siedlcach Agronomia, ochrona roślin
15. Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian Agronomia, chemia rolna
     
  Członkowie Rady Naukowej będący pracownikami IOR-PIB  
L.p. Imię i nzawisko Dziedzina
1. Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR - PIB Agronomia, ochrona roślin, entomologia
2. Dr Sylwia Kaczmarek Agronomia, herbologia
3. Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk Agronomia, herbologia
4. Prof. dr hab. Marek Korbas Agronomia, biologia, fitopatologia
5. Dr hab. Roman Krawczyk Agronomia, herbologia
6. Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR - PIB Agronomia, herbologia
7. Prof. dr hab. Marek Mrówczyński Agronomia, entomologia
8. Dr Katarzyna Nijak Agronomia, entomologia
9. Prof. dr hab. Henryk Pospieszny Agronomia, wirusologia roślinna
10. Dr Grzegorz Pruszyński Agronomia
11. Dr Tomasz Stobiecki Agronomia, ochrona roślin
12. Prof. dr hab. Marek Tomalak Nauki leśne, biologia, biologiczne metody ochrony roślin
13. Dr hab. Anna Tratwal Ochrona roślin, fitopatologia
14. Prof. dr hab. Paweł Węgorek Agronomia, entomologia
15. Dr hab. Andrzej Wójtowicz  Agronomia, fitopatologia, ochrona roślin
     
  Prezydium Rady Naukowej X kadencji  
L.p.  Imię i Nazwisko  Funkcja
1. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Marek Korbas  I Z-ca przewodniczącego
3. Prof. dr hab. Marek Tomalak  Z-ca przewodniczącego
4. Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR-PIB  Z-ca przewodniczącego
5. Dr hab. Anna Tratwal  członek
6. Dr hab. Andrzej Wójtowicz  członek
7. Dr Katarzyna Nijak  sekretarz
     
  Komisja Rady Naukowej IOR-PIB  
  do spraw działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej  
L.p.  Imię i Nazwisko  Funkcja
1. Prof. dr hab. Henryk Pospieszny  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Marek Korbas  członek
3. Prof. dr hab. Maciej Kuboń  członek
4. Prof. dr hab.  Wojciech Lipiński  członek
5. Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian  członek
6. Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB  członek
     
  Komisja Rady Naukowej IOR-PIB  
  do spraw kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej  
L.p.  Imię i Nazwisko  Funkcja
1. Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Barbara Adomas  członek
3. Prof. dr hab. Andrzej Mocek  członek
4. Prof. dr hab. Marek Tomalak  członek
5. Prof. dr hab. Paweł Węgorek  członek
     
  Komisja Rady Naukowej IOR-PIB  
  do spraw ekonomiczno-finansowych  
L.p.  Imię i Nazwisko  Funkcja
1. Dr hab Roman Krawczyk  przewodniczący
2. Dr Sylwia Kaczmarek  członek
3. Dr Katarzyna Nijak  członek
4. Dr Grzegorz Pruszyński  członek
5. Dr Tomasz Stobiecki  członek

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.