Promowane podstrony

Treść strony

  • Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej XI kadencji powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1 prof. dr hab. Henryk Bujak Centralny Ośrodek  Badania Odmian  Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej  
2 mgr Andrzej Chodkowski Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
3 mgr inż. Piotr Doligalski Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie  
4 prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB  
5 mgr inż. Sylwia Jurkiewicz Centralne Laboratorium, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu  
6 dr Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
7 dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPWr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
8 prof. dr hab. Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB  
9 dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ Politechnika Bydgoska  
10 dr hab. Henryk Ratajkiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
11 prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
12 prof. dr hab. Piotr Szulc Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
13 dr Mariusz Tatka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  
14 prof. dr hab. Cezary Tkaczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  
15 dr hab. Józef Tyburski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

1 dr hab. Anna Nogalska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Członkowie Rady Naukowej wybrani spośród pracowników Instytutu Ochrony Roślin - PIB

1 dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
2 prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas
3 dr hab. Dariusz Drożdżyński
4 dr hab. Romuald Gwiazdowski
5 prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska
6 dr Magdalena Jakubowska
7 dr Joanna Kamasa
8 prof. dr hab. Jolanta Kowalska
9
dr hab. Roman Krawczyk
10 prof. dr hab. Bożena Łozowicka
11 dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB
12 dr hab. Jacek Piszczek
13
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
14 dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB
15 dr hab. Andrzej Wójtowicz

Prezydium Rady Naukowej IOR – PIB XI kadencji

Przewodniczący RN  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Zastępca Przewodniczącego RN dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB 
Zastępca Przewodniczącego RN  dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB
Członkowie prof. dr hab. Beata Hasiów-Haroszewska
  dr hab. Roman Krawczyk

Komisja ds. ekonomiczno-finansowych Rady Naukowej IOR – PIB XI kadencji

Przewodniczący dr hab. Roman Krawczyk
Członkowie prof. dr hab. Mariusz Kucharski
  dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ
  dr hab. Jacek Piszczek
  dr hab. Romuald Gwiazdowski

Komisja ds. kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej Rady Naukowej IOR – PIB XI kadencji

Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Szulc
Członkowie prof. dr hab. Henryk Bujak
  prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
  prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska 
  dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB

Komisja skrutacyjna

Przewodniczący dr hab. Andrzej Wójtowicz
Członkowie dr Joanna Kamasa
  dr Anna Maćkowiak-Sochacka

Sekretarz Rady Naukowej

  dr Anna Maćkowiak-Sochacka

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony