Promowane podstrony

Treść strony

  • Rada naukowa

Skład Rady Naukowej X Kadencji IOR  PIB

 

Członkowie Rady Naukowej niebędący pracownikami IOR – PIB

1. Prof. dr hab. Barbara Adomas Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. Mgr Andrzej Chodkowski Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3. Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Dr Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5. Prof. dr hab. Maciej Kuboń Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
6. Prof. dr hab. Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
7. Prof. dr hab. Tomasz Kurowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8. Prof. dr hab. Wojciech Lipiński Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
9. Prof. dr hab. Ewa Łojkowska Uniwersytet Gdański
10. Prof. dr hab. Andrzej Mocek Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12. Dr Wacław Strobel Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
13. Mgr inż. Tomasz Szulc Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
14. Dr Mariusz Tatka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
15. Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UP-H Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
16. Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
     
 

Członkowie Rady Naukowej będący pracownikami IOR – PIB

1. Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB  
2. Dr Magdalena Jakubowska  
3. Dr Sylwia Kaczmarek  
4. Prof. dr hab. Marek Korbas  
5. Dr hab. Roman Krawczyk  
6. Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB  
7. Dr Katarzyna Nijak
8. Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB
9. Prof. dr hab. Henryk Pospieszny  
10. Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk  
11. Dr Tomasz Stobiecki  
12. Prof. dr hab. Marek Tomalak  
13. Dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB  
14. Prof. dr hab. Paweł Węgorek  
15. Dr hab. Andrzej Wójtowicz   
     
 

Prezydium Rady Naukowej X kadencji

1. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Marek Korbas  z-ca przewodniczącego
3. Prof. dr hab. Marek Tomalak  z-ca przewodniczącego
4. Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB  z-ca przewodniczącego
5. Dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB  członek
6. Dr hab. Andrzej Wójtowicz  członek
7. Dr Katarzyna Nijak  sekretarz
     
     
 

Komisja Rady Naukowej IOR – PIB do spraw działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej

1. Prof. dr hab. Henryk Pospieszny  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Marek Korbas  członek
3. Prof. dr hab. Maciej Kuboń  członek
4. Prof. dr hab.  Wojciech Lipiński  członek
5. Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian  członek
6. Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB  członek
     
     
 

Komisja Rady Naukowej IOR – PIB do spraw kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej

1. Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak  przewodniczący
2. Prof. dr hab. Barbara Adomas  członek
3. Prof. dr hab. Andrzej Mocek  członek
4. Prof. dr hab. Marek Tomalak  członek
5. Prof. dr hab. Paweł Węgorek  członek
     
     
 

Komisja Rady Naukowej IOR – PIB do spraw ekonomiczno-finansowych

1. Dr hab.  Roman Krawczyk  przewodniczący
2. Dr Katarzyna Nijak  członek
3. Dr Sylwia Kaczmarek  członek
4. Dr Grzegorz Pruszyński  członek
5. Dr Tomasz Stobiecki  członek

 

 

Komisja Skrutacyjna

1.    Dr hab.  Roman Krawczyk    przewodniczący
2. Dr Magdalena Jakubowska członek
3. Dr Tomasz Stobiecki  członek

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony