Promowane podstrony

Treść strony

  • Dyrekcja
Dyrekcja Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Dyrektor:
dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB
tel.: + 48 61 864 9001
e-mail: Dyrektor@iorpib.poznan.pl
e-mail: R.Kierzek@iorpib.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych:
dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
tel.: + 48 61 864 9129
e-mail: Dyrektor.Naukowy@iorpib.poznan.pl
e-mail: K.Matysiak@iorpib.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych:
dr inż. Magdalena Jakubowska
tel.: + 48 61 864 9143
e-mail: Dyrektor.Admistracyjny@iorpib.poznan.pl
e-mail: M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl

Główny księgowy:
mgr Piotr Falger
tel.: + 48 61 864 9004
e-mail: P.Falger@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony