Promowane podstrony

Treść strony

  • Instytut o nas

Instytut Ochrony RoślinPaństwowy Instytut Badawczy (IORPIB) jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku. Główna siedziba IOR – PIB znajduje się w Poznaniu, natomiast Oddział w Sośnicowicach. Do Instytutu należą również trzy Terenowe Stacje Doświadczalne: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, oraz Polowa Stacja Doświadczalna i Rolniczy Zakład Doświadczalny, które zlokalizowane są w Winnej Górze (na terenie Wielkopolski).

Instytut Ochrony Roślin – PIB prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, upowszechnieniową oraz usługową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce. Swoje zadania realizuje w ramach działalności statutowej, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Programu Wieloletniego, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz w ramach projektów (grantów) krajowych i zagranicznych.

W Instytucie realizowane są badania dotyczące m.in. biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów, pozostałości i jakości środków ochrony roślin, a także wykonywane są analizy PRA (Pest Risk Assessment). Jednostki IOR – PIB są przygotowane do prowadzenia badań wymaganych w procesie rejestracyjnym m.in. środków ochrony roślin, nawozów i biostymulatorów, roślin uprawnych, analizy jakościowej plonów oraz oceny ryzyka powstawania odporności agrofagów na środki ochrony roślin.

W Instytucie działają unikalne w Polsce, doskonale wyposażone jednostki: Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów – świadcząca usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych roślin, oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych – nowoczesny obiekt, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL3). Certyfikowanymi jednostkami IOR – PIB, upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, są: Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów w Poznaniu oraz Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach, gdzie funkcjonuje również nowoczesne laboratorium badające jakość, oryginalność i pozostałości środków ochrony roślin. W Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku mieści się Laboratorium Chemiczne Bezpieczeństwa Żywności i Pasz, które zajmuje się głównie badaniami nad stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach w kontekście wynikających z tego tytułu zagrożeń skażenia płodów i produktów spożywczych ich pozostałościami. Instytut posiada również Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów.

Instytut ściśle współpracuje m.in. z instytucjami rządowymi, z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także z ośrodkami doradztwa rolniczego oraz producentami rolnymi.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie  nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych. Organizuje studia doktoranckie, podyplomowe, sesje naukowe, konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia.

Hotel IOR Centrum Kongresowe zapewnia komfortowe warunki do pracy i wypoczynku. Dysponuje 14 salami konferencyjnymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (możliwość tłumaczenia symultanicznego), oferuje 125 miejsc noclegowych o różnym standardzie oraz atrakcyjne zaplecze gastronomiczne.

 

Statut Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony