Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana ochrona pszenicy

 

INTEGROWANA OCHRONA PSZENICY

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Doc dr hab. Marka Korbasa
i Prof. dr. hab. Stefana Pruszyńskiego

Poznań 2008

I.  WSTĘP

II. DOBÓR ODMIAN DLA POTRZEB INTEGROWANEJ OCHRONY PSZENICY
 
III. MIESZANKI ODMIAN W INTEGROWANEJ OCHRONIE PSZENICY
 
IV. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA ZACHWASZCZENIA
 
1. Wprowadzenie
2. Chemiczne odchwaszczanie pszenicy ozimej
3. Chemiczne odchwaszczanie pszenicy jarej
4. Zapobieganie wyleganiu
5. Ułatwianie zbioru pszenicy
6. Kompensacja i uodparnianie się chwastów
7. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów chwastobójczych w pszenicy
 
V. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SPRAWCÓW CHORÓB
 
1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego
4.3. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów grzybobójczych w pszenicy
4.4. Zjawisko uodparniania się grzybów na stosowane substancje aktywne
 
VI. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SZKODNIKÓW
 
1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego
 
VII. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ NA PLANTACJACH PSZENICY
 
VIII. INTEGROWANA OCHRONA PSZENICY PRZED SZKODNIKAMI MAGAZYNOWYMI
 
1. Wprowadzenie
2. Metody ochrony ziarna przed szkodnikami
3. Zapobieganie
4. Wczesne wykrywanie szkodników
5. Zwalczanie/efektywne ograniczanie liczebności szkodników
6. Chemiczna ochrona przed szkodnikami magazynowymi
7. Wybór środka ochrony roślin w magazynach zbożowych
8. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w magazynach
9. Progi ekonomicznej szkodliwości
10. Straty powodowane przez szkodniki magazynowe
 
IX. FAZY ROZWOJOWE PSZENICY
 
Klucz do określania faz rozwojowych pszenicy w skali BBCH
 
X. ZAKOŃCZENIE
 
XI. LITERATURA
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony