Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej


Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 art. 12 ust. 1 lit. a), b), c) oraz g) w ekologicznej produkcji roślinnej zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszystkim na ochronie przez naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i procesów termicznych.

W przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków ochrony roślin włączonych do zamkniętego wykazu produktów i substancji dopuszczonych do obrotu w ogólnym sektorze rolniczym zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.


Ocena i potwierdzenie zgodności środka ochrony roślin do produkcji ekologicznej

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną oceniajacą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego dla środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej oraz prowadzacą ich wykaz.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 09. Nr 116, poz. 975)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.7.2007)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.9.2008)

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 326)


Warunki oceny i potwierdzenia zgodności środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Do rolnictwa ekologicznego mogą zostać zakwalifikowane środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie wyłącznie substancje:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • skład środka ochrony roślin do 100 % wagowych
 • etykieta środka ochrony roślin
 • karta charakterystyki środka ochrony roślin

Koszty związane z oceną i potwierdzeniem zgodności środka ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym ponosi wnioskodawca.

Do pobrania

Kontakt

dr Rafał Motała
R.Motala@iorpib.poznan.pl
tel. +48 61 864 9051


Wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyszukiwarka środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Etykiety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej

Data utworzenia: 04.03.2005 r.

Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2018 r.

 

L. p. Nazwa Producent Nr pozwolenia MRiRW
1 Armicarb SP Agronaturalis Ltd. R-1/2014 zr
2 Atilla SP Globachem N.V. R-1/2014 wu
3 Caffaro Micro 37,5 WG Isagro S.p.A. R-214/2015
4 Capex Biofa AG R-19/2016 wu
5 Carpovirusine Super SC Natural Plant Protection R-33/2015
6 Cobresal 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-186/2015
7 Cobresal Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-185/2015
8 Compo Granulat na ślimaki Compo GmbH&Co. KG R-110/2015
9 Contans WG Bayer CropScience Biologics GmbH R-122/2012
10 Copper MAX NEW 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014
11 Cuproflow 377,5 SC Isagro S.p.A. R-139/2015
12 Cuproxat 345 SC Nufarm GmbH & Co KG R-1/2009
13 DiPel WG Sumitomo Chemical Agro Europe R-216/2015
14 Ecodian-CP VP Isagro S.p.A. R-123/2015
15 Ferramol GR Neudorff GmbH R-4/2014 wu
16 Funguran A-Plus New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-195/2014
17 Funguran Forte New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014
18 Funguran OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-189/2014
19 Fytosave SL FytoFend S.A. R-22/2016 wu
20 Isomate CTT Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-106/2015
21 Isonet Z Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-241/2017
22 Karbicure SP Agronaturalis Ltd. R-133/2015
23 Lepinox Plus CBC (Europe) S.r.l. R-48/2017 wu
24 Madex Max BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-11/2012 wu
25 Miedzian 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-134/2015
26 Miedzian Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-135/2015
27 Naturalis CBC (Europe) S.r.l. R-50/2017 wu
28 Neoram 37,5 WG ISAGRO S.p.A. R-203/2015
29 Nordox 75 WG Nordox A.S. R-173/2015
30 Novodor SC Sumitomo Chemical Agro Europe R-1/2013 wu
31 Oxycur 377,5 SC ISAGRO S.p.A. R-211/2015
32 Polyversum WP Biopreparaty Sp. z o.o. R-181/2012
33 Prestop WP Verdera Oy R- 28/2015 wu
34 Promanal 60 EC Neudorff GmbH KG R-123/2014
35 Serenade ASO Bayer AG R-122/2015
36 Siarkol 80 WG Ciech Sarzyna S.A. R-13/2009
37 Siarkol 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-157/2014
38 Siarkol 800 SC Ciech Sarzyna S.A. R-168/2015
39 Siarkol Bis 80 WG Ciech Sarzyna S.A. R-166/2013zr
40 Siarkol Extra 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-156/2014
41 SpinTor 240 SC Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. R-131/2012
42 Treol 770 EC Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy R-194/2016
43 Trianum-G Koppert BV R-8/2017 wu
44 Trianum-P Koppert BV R-3/2017 wu
autor: Rafał Motała, data: 2018-03-08

Wybrane strony

 • Polsoja
 • Kalkulator opłacalności
 • BIOSTRATEG III
 • Atlas szkodników
 • Zalecenia online
 • PSA
 • Atlas chwastów
 • Wydawnictwa
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Atlas chorób roślin rolniczych

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.