Promowane podstrony

Treść strony

  • badania skuteczności sor

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy poza działalnością naukową świadczy usługi badawcze podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności środków ochrony roślin: fungicydów, herbicydów, insektycydów, akarycydów, bakteriocydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, repelentów, talpicydów, wirocydów, adiuwantów oraz środków biologicznych w celu ich rejestracji w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Badania realizowane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Badania rejestracyjne agrochemikaliów prowadzone są przez dwie jednostki IOR – PIB: Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów w Poznaniu oraz Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Oddział w Sośnicowicach.

 

  • Poznań3_2
  • Sośnicowice3_2


 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony