Promowane podstrony

Treść strony

  • badania pozostałości

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów opiera się na badaniach pozostałości środków ochrony roślin w żywności, paszach oraz środowisku. Wykonywane badania urzędowe posiadają umocowanie w prawie krajowym oraz unijnym. Realizowane są Laboratoriach Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, które działają w Systemie Zarządzania potwierdzonym Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.  

Badania pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są w:

  • Zakładzie Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Oddziale
    w Sośnicowicach,
  • Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku.

 

  • Poznań3_2
  • Sośnicowice3_2
  • Białystok3_2

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony