Promowane podstrony

Treść strony

  • Środki eko

 

 

  • UE

 

 

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.), które określa zakres i wymagania metod i środków  produkcji stosowanych do produkcji ekologicznej.  Zgodnie z art. 9 ust. 3 tegoż rozporządzenia w produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone na podstawie zawartego w nim art. 24, pod warunkiem, że ich stosowanie (….) zostało dopuszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii.  

Cele i zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2018/848 są podobne do celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, a wybrane produkty i substancje zostały już dopuszczone do produkcji ekologicznej pod określonymi warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej włączono je zatem do wykazów, które ustanowiono na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848.  

W dniu 15 lipca 2021 r. wprowadzono Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy i zgodnie z jego art. 1. dotyczącym substancji czynnych w środkach ochrony roślin”(…) jedynie substancje czynne wymienione w Załączniku I do niniejszego rozporządzenia mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, (…), pod warunkiem, że te środki ochrony roślin:  

  1. zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009; 
  2. są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi); oraz  
  3. są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. 

Data utworzenia: 04.03.2005 r.
Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2023 r.

Wykaz zakwalifikowanych środków ochrony roślin
Lp. Nazwa Rodzaj środka Producent Nr pozwolenia MRiRW
1 Airone SC Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R-24/2023d
2 Akarol 770 EC Insektycyd, Akarycyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-369/2023d
3 Armicarb SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-821/2023d
4 ASPERELLO BIOCONTROL Fungicyd Biocontrol Technologies Hiszpania R-192/2023d
5 Atilla SP Insektycyd Globachem N.V. R-529/2022d
6 Azatin EC Insektycyd Mitsui AgriScience International S.A./B.V R - 6/2019 wu
7 Biox-M Regulator wzrostu XEDA International R-782/2023d
8 Biocontrol T34 Fungicyd Biocontrol Technologies Hiszpania R-88/2023
9 Blossom ProtectTM Fungicyd, Bakteriocyd bio-ferm GmbH R-111/2022d
10 Botector Fungicyd bio-ferm GmbH R-1010/2022d
11 Caffaro Micro 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd Isagro S.p.A. R-36/2023d
12 Capex Insektycyd Biofa AG R-113/2022d
13 Carpovirusine Super SC Insektycyd Natural Plant Protection R-348/2022d
14 Champion 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-19/2020d
15 Cuprablau Z 35 WP Fungicyd CINKARNA Celje d.d. R-1067/2022d
16 Cuproflow 377,5 SC Fungicyd Isagro S.p.A. R-1/2021o
17 Cuprozin Progress Fungicyd Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. R-1071/2022d
18 Cuproxat 345 SC Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-19/2020d
19 Delfin WG Insektycyd Mitsui AgriScience International S.A/B.V. R-533/2022d
20 DiPel WG Insektycyd Sumitomo Chemical Agro Europe R-351/2022d
21 Ecodian-CP VP Atraktant Isagro S.p.A. R-686/2022d
22 Eradicoat Max Insektycyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-988/2022d
23 Fitter
(dawna nazwa Flipper)
Insektycyd
Akarycyd
Alpha Biopesticides Limited R-767/2023d
24 Funguran pro Fungicyd Certis Europe BV Sp. z o.o. R-340/2022d
27 Funguran progress Fungicyd Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. R-46/2020d
26 Fytosave SL Stymulator odporności FytoFend S.A. R-430/2022d
27 Integral PRO Fungicyd BASF Corporation R-723/2021d
28 IronMax PRO Moluskocyd DE Sagnosse SA R-610/2019d
29 Isomate CLS Atraktant SHIN-ETSU R-823/2023d
30 Isomate CTT Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-824/2023d
31 Isonet Z Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-825/2023d
32 Julietta Fungicyd Agrauxine S.A. R-145/2021d
33 Karbicure SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-820/2023d
34 LALSTOP Contans WG Fungicyd Bayer CropScience Biologics GmbH R-777/2022d
35 Lepinox Plus Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-187/2023d
36 Limocide Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd VIVAGRO R-428/2022d
37 Madex Max Insektycyd BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-221/2023d
38 Mag 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm Polska Sp. z o.o. R-19/2020d
39 Max Spin Insektycyd Biocont Polska sp. z o.o. R-26/2023
40 MEVALONE Fungicyd Sumi Agro Poland Sp. z o.o., R-81/2023
41 Miedzian 50 WP Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-448/2023d
42 Miedzian Extra 350 SC Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-397/2023d
43 Naturalis Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-188/2023d
44 NeemAzal-T/S Insektycyd Trifolio-M GmbH R-84/2021d
45 NEMguard DE Nematocyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-776/2023d
46 Neoram 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R-35/2023d
47 Nordox 75 WG Fungicyd Nordox A.S. R-24/2022d
48 Oxycur 377,5 SC Fungicyd ISAGRO S.p.A. R-2/2021o
49 Pełzakol Extra GR Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-13/2020 wu
50 PMV-01 Induktor odporności Scientia Terrae - Belgia R-377/2022d
51 Polyversum WP Fungicyd Biopreparaty Sp. z o.o. R-1017/2022d
52 PreFeRal Insektycyd Certis USA LLC R-141/2023d
53 Prestop WP Fungicyd Verdera Oy R-236/2023d
54 Prev-AM Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd ORO AGRI EUROPE SA R-57/2019 h.r.
55 Promanal 60 EC Insektycyd Neudorff GmbH KG R-86/2023d
56 Proradix Fungicyd SP Sourcon Padena GmbH R-4/2018
57 Pyregard Insektycyd CERRUS s.a.s. R-763/2023d
58 RAK 3 Atraktant BASF SE R-740/2023d
59 RAK 3 + 4 Atraktant BASF SE R-741/2023d
60 Repentol 6 PA Repelent DCR Sp. z o.o. R-678/2022d
61 Repentol 6 PA BIS Repelent DCR Sp. z o.o. R-679/2022d
62 Romeo Stymulator odporności Agrauxine S.A. R-394/2020d
63 Serenade ASO Fungicyd Bayer AG R-202/2023d
64 Serifel Fungicyd BASF CORPORATION R-8/2022m
65 Siarkol 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-868/2021d
66 Siarkol 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-942/2022d
67 Siarkol 800 SC Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-942/2022d
68 Siarkol Bis 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-942/2022d
69 Siarkol Extra 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-942/2022d
70 Sluxx HP Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-905/2020d
71 SpinTor 240 SC Insektycyd Dow AgroSciences Polska
Sp. z o.o.
R-743/2022d
72 Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC Insektycyd W.Neudorff GmbH KG R-85/2023d
73 Substral Naturen Ślimakol Moluskocyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R-109/2019d
74 Substral Polysect Długo Działający Hobby Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R-471/2021d
75 Substral Polysect Długo Działający Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R-471/2021d
76 Taegro Fungicyd Novozymes Biologicals Inc. – USA R-969/2023d
77 Treol 770 EC Insektycyd, Akaracyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-369/2023d
78 Trianum-G Fungicyd Koppert BV R-513/2023d
79 Trianum-P Fungicyd Koppert BV R-18/2023d
80 VitiSan Fungicyd Biofa AG  R-832/2023d
81 VITROL GB Moluskocyd BROS sp. z o.o. R-59/2022d
82 Vintec Fungicyd Bi-PA NV/SA R-881/2019d
83 Velifer
Insektycyd BASF SE 175/2023d
84 Wam Extra PA Repelent Witasek PflanzenSchutz GmbH R-64/2023d
85 Xilon
Fungicyd Kwizda Agro GmbH R-927/2022

 

  • autor: prof. dr hab. Jolanta Kowalska

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW STOSOWANIA

_____________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz decyzji jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie treści etykiety zakwalifikowanego środka ochrony roślin.


Kontakt

Sekretariat IOR-PIB 
sekretariat@iorpib.poznan.pl
tel.: +48 61 864 9077


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony