Promowane podstrony

Treść strony

  • Środki eko

 

 

  • Substancje podstawowe i ich zastosowanie w ochronie roślin

 

 

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.), które określa zakres i wymagania metod i środków  produkcji stosowanych do produkcji ekologicznej.  Zgodnie z art. 9 ust. 3 tegoż rozporządzenia w produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone na podstawie zawartego w nim art. 24, pod warunkiem, że ich stosowanie (….) zostało dopuszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii.  

Cele i zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2018/848 są podobne do celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, a wybrane produkty i substancje zostały już dopuszczone do produkcji ekologicznej pod określonymi warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej włączono je zatem do wykazów, które ustanowiono na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848.  

W dniu 15 lipca 2021 r. wprowadzono Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy i zgodnie z jego art. 1. dotyczącym substancji czynnych w środkach ochrony roślin”(…) jedynie substancje czynne wymienione w Załączniku I do niniejszego rozporządzenia mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, (…), pod warunkiem, że te środki ochrony roślin:  

  1. zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009; 
  2. są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi); oraz  
  3. są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. 

Data utworzenia: 04.03.2005 r.
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2022 r.

Wykaz zakwalifikowanych środków ochrony roślin
Lp. Nazwa Rodzaj środka Producent Nr pozwolenia MRiRW
1 Airone SC Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R – 33/2021d
2 Akarol 770 EC Insektycyd, Akarycyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-1/2017
3 Armicarb SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-1/2014 zr
4 Atilla SP Insektycyd Globachem N.V. R-1/2014 wu
5 Azatin EC Insektycyd Mitsui AgriScience International S.A./B.V R - 6/2019 wu
6 Biox-M Regulator wzrostu XEDA International R-2/2017 wu
7 Blossom ProtectTM Fungicyd, Bakteriocyd bio-ferm GmbH R-160/2018 d
8 Botector Fungicyd bio-ferm GmbH R-38/2020wu
9 Caffaro Micro 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd Isagro S.p.A. R-214/2015
10 Capex Insektycyd Biofa AG R-19/2016 wu
11 Carpovirusine Super SC Insektycyd Natural Plant Protection R-33/2015
12 Champion 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-181/2018
13 Contans WG Fungicyd Bayer CropScience Biologics GmbH R-122/2012
14 Cuprablau Z 35 WP Fungicyd CINKARNA Celje d.d. R-44/2018 wu
15 Cuproflow 377,5 SC Fungicyd Isagro S.p.A. R-139/2015
16 Cuproxat 345 SC Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-17/2019
17 Delfin WG Insektycyd Mitsui AgriScience International S.A/B.V. R-151/2018
18 DiPel WG Insektycyd Sumitomo Chemical Agro Europe R-216/2015
19 Ecodian-CP VP Atraktant Isagro S.p.A. R-606/2020d
20 Eradicoat Max Insektycyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-32/2021d
21 Fitter
(dawna nazwa Flipper)
Insektycyd
Akarycyd
Alpha Biopesticides Limited R-4/2019wu
R - 612/2019d
22 Fytosave SL Stymulator odporności FytoFend S.A. R-211/2021d
23 Integral PRO Fungicyd BASF Corporation R-135/2018
24 IronMax PRO Moluskocyd DE Sagnosse SA R-38/2018 wu
25 Isomate CLS Atraktant SHIN-ETSU R-23/2019
26 Isomate CTT Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-106/2015
27 Isonet Z Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-241/2017
28 Julietta Fungicyd Agrauxine S.A. R-89/2020
29 Karbicure SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-133/2015
30 Lepinox Plus Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-48/2017 wu
31 Limocide Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd VIVAGRO R-45/2018 wu
32 Madex Max Insektycyd BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-11/2012 wu
33 Mag 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm Polska Sp. z o.o. R-64/2019
34 Max Spin Insektycyd Biocont Polska sp. z o.o. R- 90/2020 h.r
35 Miedzian 50 WP Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-134/2015
36 Miedzian Extra 350 SC Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-135/2015
37 Naturalis Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-50/2017 wu
38 NeemAzal-T/S Insektycyd Trifolio-M GmbH R-16/2020 wu
38 NEMguard DE Nematocyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-11/2020wu
40 Neoram 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R-203/2015
41 Nordox 75 WG Fungicyd Nordox A.S. R-173/2015
42 Oxycur 377,5 SC Fungicyd ISAGRO S.p.A. R-211/2015
43 Pełzakol Extra GR Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-13/2020 wu
44 PMV-01 Induktor odporności Scientia Terrae - Belgia R-2/2017
45 Polyversum WP Fungicyd Biopreparaty Sp. z o.o. R-181/2012
46 PreFeRal Insektycyd Certis USA LLC R-7/2018 wu
47 Prestop WP Fungicyd Verdera Oy R- 28/2015 wu
48 Prev-AM Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd ORO AGRI EUROPE SA R-57/2019 h.r.
49 Promanal 60 EC Insektycyd Neudorff GmbH KG R-123/2014
50 Proradix Fungicyd SP Sourcon Padena GmbH R-4/2018
51 Pyregard Insektycyd CERRUS s.a.s. R-34/2020 wu
52 RAK 3 Atraktant BASF SE R-56/2018 wu
53 RAK 3 + 4 Atraktant BASF SE R-57/2018 wu
54 Repentol 6 PA Repelent DCR Sp. z o.o. R-176/2017
55 Repentol 6 PA BIS Repelent DCR Sp. z o.o. R-18/2019
56 Romeo Stymulator odporności Agrauxine S.A. R-182/2019
57 Serenade ASO Fungicyd Bayer AG R - 337/2019d
58 Serifel Fungicyd BASF CORPORATION R-165/2019
59 Siarkol 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-13/2009
60 Siarkol 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-157/2014
61 Siarkol 800 SC Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-168/2015
62 Siarkol Bis 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-166/2013zr
63 Siarkol Extra 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-156/2014
64 Sluxx HP Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-2/2019 wu
65 SpinTor 240 SC Insektycyd Dow AgroSciences Polska
Sp. z o.o.
R- 223/2018d
66 Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC Insektycyd W.Neudorff GmbH KG R-12/2019
67 Substral Naturen Ślimakol Moluskocyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 109/2019d
68 Substral Polysect Długo Działający Hobby Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 68/2019d
69 Substral Polysect Długo Działający Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 69/2019d
70 Treol 770 EC Insektycyd, Akaracyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-194/2016
71 Trianum-G Fungicyd Koppert BV R-8/2017 wu
72 Trianum-P Fungicyd Koppert BV R-3/2017 wu
73 VitiSan Fungicyd Biofa AG R-42/2018 wu
74 Vintec Fungicyd Bi-PA NV/SA R- 881/2019d
75 Velifer
Insektycyd BASF SE R-148/2021
76 Wam Extra PA Repelent Witasek PflanzenSchutz GmbH R-90/2017
77 Xilon
Fungicyd Kwizda Agro GmbH R -122/2020

 

  • autor: prof. dr hab. Jolanta Kowalska

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW STOSOWANIA

_____________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz decyzji jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie treści etykiety zakwalifikowanego środka ochrony roślin.


Kontakt

Sekretariat IOR-PIB 
sekretariat@iorpib.poznan.pl
tel.: +48 61 864 9077


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony