Promowane podstrony

Treść strony

  • Środki eko

 

 

  • Substancje podstawowe i ich zastosowanie w ochronie roślin

 

 

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Począwszy od 01. stycznia 2022r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.), które określa zakres i wymagania metod i środków  produkcji stosowanych do produkcji ekologicznej.  Zgodnie z art. 9 ust. 3 tegoż rozporządzenia w produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie produkty i substancje dopuszczone na podstawie zawartego w nim art. 24, pod warunkiem, że ich stosowanie (….) zostało dopuszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii.  

Cele i zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2018/848 są podobne do celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, a wybrane produkty i substancje zostały już dopuszczone do produkcji ekologicznej pod określonymi warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej włączono je zatem do wykazów, które ustanowiono na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/848.  

W dn. 15.lipca 2021r. wprowadzono Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy i zgodnie z jego art. 1. dotyczącym substancji czynnych w środkach ochrony roślin .”(…) jedynie substancje czynne wymienione w Załączniku I do niniejszego rozporządzenia mogą być zawarte w środkach ochrony roślin stosowanych w produkcji ekologicznej, (…), pod warunkiem że te środki ochrony roślin:  

  1. zostały dopuszczone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ; 
  2. są stosowane zgodnie z warunkami stosowania określonymi w zezwoleniach na produkty, które je zawierają, udzielonych przez państwa członkowskie (Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi); oraz  
  3. są stosowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. 

Data utworzenia: 04.03.2005 r.
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2022 r.

WYKAZ ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ IOR-PIB ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Lp. Nazwa Rodzaj środka Producent Nr pozwolenia MRiRW
1

Airone SC

Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R – 33/2021d
2

Akarol 770 EC

Insektycyd, Akarycyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-1/2017
3 Armicarb SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-1/2014 zr
4 Atilla SP Insektycyd Globachem N.V. R-1/2014 wu
5 BIOX-M Regulator wzrostu XEDA International R-2/2017 wu
6 Blossom ProtectTM Fungicyd, Bakteriocyd bio-ferm GmbH R-160/2018 d
7 BOTECTOR Fungicyd bio-ferm GmbH R-38/2020wu
8 Caffaro Micro 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd Isagro S.p.A. R-214/2015
9 Capex Insektycyd Biofa AG R-19/2016 wu
10 Carpovirusine Super SC Insektycyd Natural Plant Protection R-33/2015
11 Champion 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-181/2018
12 Contans WG Fungicyd Bayer CropScience Biologics GmbH R-122/2012
13 Cuprablau Z 35 WP Fungicyd CINKARNA Celje d.d. R-44/2018 wu
14 Cuproflow 377,5 SC Fungicyd Isagro S.p.A. R-139/2015
15 Cuproxat 345 SC Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm GmbH & Co KG R-17/2019
16 Delfin WG Insektycyd Mitsui AgriScience International S.A/B.V. R-151/2018
17 DiPel WG Insektycyd Sumitomo Chemical Agro Europe R-216/2015
18 Ecodian-CP VP Atraktant Isagro S.p.A. R-123/2015
19 Eradicoat Max Insektycyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-10/2020
20 Fytosave SL Stymulator odporności FytoFend S.A. R-22/2016 wu
21 Integral PRO Fungicyd BASF Corporation R-135/2018
22 IronMax PRO Moluskocyd DE Sagnosse SA R-38/2018 wu
23 Isomate CLS Atraktant SHIN-ETSU R-23/2019
24 Isomate CTT Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-106/2015
25 Isonet Z Atraktant Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-241/2017
26 Julietta Fungicyd Agrauxine S.A. R-89/2020
27 Karbicure SP Fungicyd Agronaturalis Ltd. R-133/2015
28 Lepinox Plus Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-48/2017 wu
29 Limocide Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd VIVAGRO R-45/2018 wu
30 Madex Max Insektycyd BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-11/2012 wu
31 MAG 50 WG Fungicyd, Bakteriocyd Nufarm Polska Sp. z o.o. R-64/2019
32 Max Spin Insektycyd Biocont Polska sp. z o.o. R- 90/2020 h.r
33 Miedzian 50 WP Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-134/2015
34 Miedzian Extra 350 SC Fungicyd Synthos Agro Sp. z o.o. R-135/2015
35 Naturalis Insektycyd CBC (Europe) S.r.l. R-50/2017 wu
36 NeemAzal-T/S Insektycyd Trifolio-M  GmbH R-16/2020 wu
37 NEMguard DE Nematocyd Certis Europe BV sp. z o.o. R-11/2020wu
38 Neoram 37,5 WG Fungicyd, Bakteriocyd ISAGRO S.p.A. R-203/2015
39 Nordox 75 WG Fungicyd Nordox A.S. R-173/2015
40 Novodor SC Insektycyd Sumitomo Chemical Agro Europe R-1/2013 wu
41 Oxycur 377,5 SC Fungicyd ISAGRO S.p.A. R-211/2015
42 Pełzakol Extra GR Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-13/2020 wu
43 PMV-01 Induktor odporności Scientia Terrae - Belgia R-2/2017
44 Polyversum WP Fungicyd Biopreparaty Sp. z o.o. R-181/2012
45 PreFeRal Insektycyd Certis USA LLC R-7/2018 wu
46 Prestop WP Fungicyd Verdera Oy R- 28/2015 wu
47 PREV-AM Insektycyd, Akarycyd, Fungicyd ORO AGRI EUROPE SA R-57/2019 h.r.
48 Promanal 60 EC Insektycyd Neudorff GmbH KG R-123/2014
49 Proradix Fungicyd SP Sourcon Padena GmbH R-4/2018
50 Pyregard Insektycyd CERRUS s.a.s. R-34/2020 wu
51 RAK 3 Atraktant BASF SE R-56/2018 wu
52 RAK 3 + 4 Atraktant BASF SE R-57/2018 wu
53 Repentol 6 PA Repelent DCR Sp. z o.o. R-176/2017
54 Repentol 6 PA BIS Repelent DCR Sp. z o.o. R-18/2019
55 Romeo Stymulator odporności Agrauxine S.A. R-182/2019
56 Serenade ASO Fungicyd Bayer AG R - 337/2019d
57 Serifel Fungicyd BASF CORPORATION R-165/2019
58 Siarkol 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-13/2009
59 Siarkol 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-157/2014
60 Siarkol 800 SC Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-168/2015
61 Siarkol Bis 80 WG Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-166/2013zr
62 Siarkol Extra 80 WP Fungicyd Ciech Sarzyna S.A. R-156/2014
63 SLUXX HP Moluskocyd W.Neudorff GmbH KG R-2/2019 wu
64 SpinTor 240 SC Insektycyd Dow AgroSciences Polska
Sp. z o.o.
R- 223/2018d
65 Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC Insektycyd W.Neudorff GmbH KG R-12/2019
66 SUBSTRAL Naturen Ślimakol Moluskocyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 109/2019d
67 SUBSTRAL Polysect Długo Działający Hobby Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 68/2019d
68 SUBSTRAL Polysect Długo Działający Naturen Insektycyd Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. R - 69/2019d
69 Treol 770 EC Insektycyd, Akaracyd Agropak sp.j. Brzezinski
i Wspólnicy
R-194/2016
70 Trianum-G Fungicyd Koppert BV R-8/2017 wu
71 Trianum-P Fungicyd Koppert BV R-3/2017 wu
72 VitiSan Fungicyd Biofa AG R-42/2018 wu
73 Velifer
Insektycyd BASF SE R-148/2021
74 WAM EXTRA PA Repelent Witasek PflanzenSchutz GmbH R-90/2017
75 Xilon
Fungicyd Kwizda Agro GmbH R -122/2020

 

  • autor: dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR-PIB

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW STOSOWANIA

_____________________________________________________________________________________________________________________


Kontakt

Sekretariat IOR-PIB 
sekretariat@iorpib.poznan.pl
tel.: +48 61 864 9077


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony