Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakłąd metod biologicznych

Projekty krajowe

Projekt badawczy finansowany przez NCN

„Identyfikacja determinant warunkujących patogeniczność kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”; MINIATURA edycja 1 (2018–2019). Kierownik: dr Anna Filipiak (IOR – PIB).

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW

  • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym” (2019). Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB).
  • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej” (2018). Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB).
  • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym” (2018). Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB).
  • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawach ekologicznych” (2017). Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB).
  • „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność gleby” (2017). Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB).

 

Projekty międzynarodowe

„Sentinels Synergy for Agriculture”; HORYZONT 2020 (2016–2019). Akronim: SENSAGRI. HORYZONT 730074. Kierownik: Jose Moreno (Universitat de Valencia).

 

Temat realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2016–2020

PW 2.2. Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora – żerdzianki sosnówki (Monochamus galloprovincialis).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony