Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakłąd metod biologicznych

Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Zarządzający Zakładem: prof. dr hab. Marek Tomalak – Metody biologiczne
tel.: +48 61 864 9074
e-mail: m.tomalak@iorpib.poznan.pl

Rolnictwo ekologiczne
dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB
tel.: +48 61 864 9077
e-mail: j.kowalska@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony