Promowane podstrony

Treść strony

 • Zakładem Metod Biologicznych_PL

Główne kierunki badawcze

 • Poszukiwanie w środowisku nowych gatunków i szczepów organizmów pożytecznych, mogących znaleźć zastosowanie jako czynniki biologicznego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych. Badanie ich cech biologicznych, uwarunkowań środowiskowych oraz metod skutecznego stosowania w ochronie upraw konwencjonalnych i ekologicznych.
 • Doskonalenie metod i ocena skuteczności konserwacyjnej, biologicznej ochrony roślin w uprawach polowych – badanie wpływu zabiegów agrotechnicznych, upraw sąsiadujących, refugii ekologicznych itp. na występowanie agrofagów i organizmów pożytecznych.
 • Ocena skuteczności działania i doskonalenie metod stosowania handlowych środków biologicznych, zawierających m.in. mikroorganizmy, nicienie, entomofagi, różne formy biostymulatorów.
 • Ocena przydatności i bezpieczeństwa środowiskowego makroorganizmów wykorzystywanych jako czynniki biologicznego zwalczania agrofagów, zgodnie z aktualnymi protokołami EPPO/IOBC.
 • Diagnostyka i strategie zwalczania szkodników w uprawach pod osłonami.
 • Badanie zdolności pożytecznych mikroorganizmów oraz substancji naturalnych do wzbudzania naturalnej odporności roślin uprawnych.
 • Badanie bioróżnorodności oraz jej wpływu na stabilność środowiska rolniczego w systemie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej.
 • Doskonalenie agroekologicznych aspektów produkcji roślinnej – racjonalny dobór metod nawożenia i ochrony roślin w celu stworzenia podstaw do stosowania naturalnych sposobów produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego.
 • Badania nad identyfikacją źródeł zagrożeń środowiska oraz wdrażania metod przywracania terenów objętych oddziaływaniem przemysłu do wykorzystania rolniczego.
 • Badania właściwości fizykochemicznych oraz struktury gleb i ich wpływu na właściwości sorpcyjne kompleksu glebowego jako istotnego elementu kształtowania środowiska.
 • Wykrywanie i identyfikacja kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus oraz opracowanie strategii działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania i szkodliwości tego szkodnika w Europie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony