Promowane podstrony

Treść strony

  • Toruń

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Toruniu specjalizuje się w ochronie buraka cukrowego przed agrofagami. Prowadzone prace badawcze mają na celu identyfikację organizmów szkodliwych, określenie ich szkodliwości, wraz ze wskazaniem skutecznych sposobów ochrony plantacji.
Wyniki badań są podstawą do tworzenia oraz aktualizowania zaleceń oraz metodyk integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego przed agrofagami.
Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Toruniu realizuje lub uczestniczy w kilku tematach naukowo-badawczych w ramach działalności statutowej i Programu Wieloletniego.


Temat SIT-01 (statutowy) – „Epidemiologia występowania chorób i szkodników buraka cukrowego w warunkach integrowanej ochrony roślin” – dr hab. Jacek Piszczek (kierownik tematu), dr inż. Dariusz Górski (wykonawca), dr inż. Wojciech Miziniak (wykonawca), mgr inż. Agnieszka Ulatowska (wykonawca) – lata 2016–2019.

Temat HERB-01 (statutowy) – „Ocena zdolności adaptacyjnych chwastów w aspekcie ich konkurencyjności i uodporniania się na herbicydy” – dr inż. Wojciech Miziniak (wykonawca) – lata 2016–2020.

Temat PW 1.1 (Program Wieloletni) – „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora” – dr hab. Jacek Piszczek (wykonawca), mgr inż. Agnieszka Ulatowska (wykonawca) – lata 2016–2020.

Temat PW 1.2 (Program Wieloletni) – „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych” – dr hab. Jacek Piszczek (wykonawca), dr inż. Wojciech Miziniak (wykonawca), mgr inż. Agnieszka Ulatowska (wykonawca) – lata 2016–2020.

Temat PW 1.4 (Program Wieloletni) – „Monitorowanie uodporniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenia programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół” – dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. (wykonawca) – lata 2016–2020.

Temat PW 1.5 (Program Wieloletni) – „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” – dr inż. Dariusz Górski (wykonawca), mgr inż. Agnieszka Ulatowska (wykonawca) – lata 2016–2020.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony