Promowane podstrony

Treść strony

  • Toruń

PUBLIKACJE RECENZOWANE 2018 R.


Gaj R., Budka A., Górski D., Borowiak K., Wolna-Murawska A., Bąk K. 2018. Magnesium and calcium distribution in maize under differentiated doses of mineral fertilization with phosphorus and potassium. J. Elem. 23(1): 137–150.
Marzec K., Moliszewska E., Piszczek J. 2018. Burakochwasty i pośpiechy na plantacjach buraka cukrowego. Zag. Dor. Rol. 1:87–93.
Matysiak K., Miziniak W., Kaczmarek S., Kierzek R. 2018. Herbicides with natural and synthetic biostimulants in spring wheat. Ciência Rural 48(11): 1–10.
Miziniak W., Matysiak K., Kiniec A. 2018. Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 58(3): 203–208.
Moliszewska E., Nabrdalik M., Puławska J., Piszczek J. 2018. Tubercle disease of sugar beet roots (Beta vulgaris) found in Poland is neither caused by Xanthomonas beticola nor by tumorigenic Agrobacterium/Rhizobium. J. Plant Dis. Protect. 125: 581–583.
Piszczek J., Pieczul K., Kiniec A. 2018. First report of G143A strobilurin resistance in Cercospora beticola in sugar beet (Beta vulgaris) in Poland. J. Plant Dis. Protect. 125(1): 99–101.
Skonieczek P., Nowakowski M., Piszczek J., Matyka Ł., Żurek M., Rychcik B., Kaźmierczak M. Sensitivity of 24 sugar beet cultivars to water deficit during emergence. Acta Agroph. 25(4): 409–419.


PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE 2018 R.


Górski D. 2018. Azot i siarka. Przedsiębiorca Rolny 2: 66–68.
Górski D. 2018. Nawożenie buraka fosforem, potasem i sodem. Agro Serwis 1-2: 7–11.
Górski D. 2018. Buraki odwdzięczą się za mikroelementy. Agro Profil 5: 32–35.
Górski D. 2018. Dlaczego jesień, a nie wiosna? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 24–26.
Górski D. 2018. Dokarmianie buraka cukrowego mikroelementami. Polski Cukier 2: 22–25.
Górski D. 2018. Kontrola odczynu warunkiem wysokich plonów. Przedsiębiorca Rolny 12: 72–74.
Górski D. 2018. Lepiej mniej niż za wiele – azot pogłównie. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 35–37.
Górski D. 2018. Mikroskładniki dla rzepaku. Przedsiębiorca Rolny 10: 64–65.
Górski D. 2018. Mikroskładniki strategiczne dla pszenicy. Przedsiębiorca Rolny 5: 62–64.
Górski D. 2018. Nawożenie jesienne podstawą wysokich plonów. Polski Cukier 3: 20–22.
Górski D. 2018. Nawożenie przedsiewne rzepaku. Przedsiębiorca Rolny 7: 78–80.
Górski D. 2018. Niedoceniane składniki w nawożeniu buraków cukrowych. Przedsiębiorca Rolny 4: 97–99.
Górski D. 2018. Pierwiastki o kluczowym znaczeniu. Przedsiębiorca Rolny 6: 70–72.
Górski D. 2018. Problemy nadmiernie wilgotnej gleby. Polski Cukier 1: 25–29.
Górski D. 2018. Uprawa buraka w systemie pasowym (Strip-Till). Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 36–38.
Górski D. 2018. Wpływ nawożenia krzemem na plon i jakość korzeni. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 40–42.
Klukowski Z., Piszczek J. 2018. Ograniczanie populacji szarka komośnika metodami agrotechnicznymi również jest możliwe. Polski Cukier 3: 24–25.
Klukowski Z., Piszczek J. 2018. Problem zwalczania szarka komośnika. Farmer 8: 122–124.
Miziniak W. 2018. Czy rośliny przedplonowe ograniczają zachwaszczenie w uprawach buraków cukrowych? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 41–43.
Miziniak W. 2018. Herbicydy zarejestrowane do ochrony buraków cukrowych w 2018 roku. Burak Cukrowy. Lato 2018: 4–7.
Miziniak W. 2018. Zestawienie herbicydów zarejestrowanych do ochrony buraka cukrowego w 2018 roku. Burak cukrowy. Wiosna 2018: 4–7.
Miziniak W. 2018. Zwalczanie chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym. Farmer 4:142–145.
Piszczek J., Klukowski Z. 2018. Szkodniki liści buraka. Wiadomości Rolnicze Polska 7/8: 6–7.
Piszczek J., Klukowski Z. 2018. Wybór stanowiska pod buraka cukrowego podstawowym elementem walki z chorobami i szkodnikami buraka. Polski Cukier 3: 26–27.
Piszczek J., Klukowski Z.. 2018. Szarek atakuje. Agrotechnika 6: 23–24
Piszczek J., Nowakowski M. 2018. 76 Kongres IIRB. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 26–27
Piszczek J., Ulatowska A. 2018. Choroby i szkodniki początkowych faz wzrostu buraka cukrowego. Wiadomości Rolnicze Polska 4:10
Piszczek J. 2018. Choroby buraka cukrowego. Agro Serwis 1-2: 24–27.
Piszczek J. 2018. Choroby liści buraka cukrowego. Przedsiębiorca Rolny.7: 70–71.
Piszczek J. 2018. Choroby liści to nie tylko chwościk. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 42–44.
Piszczek J. 2018. Chwościk – najgroźniejsza choroba liści buraka we wszystkich rejonach jego uprawy na świecie. Burak Cukrowy, Lato 2018:17–20.
Piszczek J. 2018. Chwościk buraka – nigdy niekończąca się opowieść. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 56–58.
Piszczek J. 2018. Chwościk buraka i inne choroby liści buraka wywołujące podobne objawy. Wiadomości Rolnicze Polska 147: 3.
Piszczek J. 2018. Chwościk i inne choroby buraka. Agrotechnika 6: 19–21.
Piszczek J. 2018. Chwościk i inne choroby liści buraka wywołujące podobne objawy. Warzywa 7: 50.
Piszczek J. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na ochronę buraka cukrowego przed chorobami i szkodnikami. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 48–50.
Piszczek J. 2018. Krótkie podsumowanie sezonu. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 20–23.
Piszczek J. 2018. Nowe zagrożenia w uprawie buraka cukrowego. Farmer 3: 154–157.
Piszczek J. 2018. Nowoczesne odmiany buraków. Przedsiębiorca Rolny 12: 75–76.
Piszczek J. 2018. Trudny problem zwalczania chwościka buraka. Farmer 7: 98–99.
Piszczek J. 2018. Zdrowe rośliny gwarantem dobrego plonu buraka cukrowego. Polski Cukier 2: 33–34.
Piszczek J. 2018. Zimą też możemy zbierać grzyby. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 65–66.
Piszczek J. Ulatowska A. 2018. Choroby i szkodniki początkowych faz wzrostu buraka cukrowego. Wiadomości Rolnicze Polska 4: 6–10.
Ulatowska A. 2018. Monitoring agrofagów – przydatne narzędzia, prognozy krótko- i długoterminowe. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 50–52.
Ulatowska A. 2018. Ochrona buraka cukrowego przed szkodnikami. Agro Serwis 1-2: 20–23.
Ulatowska A. 2018. Ochrona roślin bezpieczna dla owadów zapylających. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 54–56.
Ulatowska A. 2018. Systemy wspomagania decyzji. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 51–54.
Ulatowska A. 2018. Szkodniki buraka cukrowego. Polski Cukier 2: 28–30.
Ulatowska A. 2018. Szkodniki groźne w sprzyjających warunkach i problemy z ochroną upraw. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 60–64.

 

PUBLIKACJE RECENZOWANE 2017 R.


Bereś P., Kucharczyk H., Górski D. 2017. Effects of Insecticides Used against the Eropean Corn Borer on Thrips Abundance on Maize. Plant Prot. Sci. 53(1): 44–49.
Bereś P.K., Górski D., Kucharczyk H. 2017. Influence of seed treatments and foliar insecticides used against Oscinella frit L. in maize on the population of thrips. Acta Sci. Pol. Agricultura 16(1): 3–15.
Górski D., Gaj R., Ulatowska A., Piszczek J. 2017. Wpływ dolistnego nawożenia krzemem i wapniem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego. Fragm. Agron. 34(4): 46–58.
Górski D., Ulatowska A., Piszczek J. 2017. The effectiveness of cultivation tolerant varieties of sugar beet under low sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schmidt) pressure conditions. Zag. Dor. Rol. 2: 129–102.
Kardasz P., Bombrys M., Miziniak W., Kowalczyk A. 2017. Reakcja nadziemnych organów wegetatywnych Solanum tuberosum L na średniołańcuchowy kwas tłuszczowy (kwas nonanowy) aplikowany przy zastosowaniu różnych parametrów zabiegu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 57(1): 88–94.
Kiniec A., Pieczul K., Świerczyńska I., Piszczek J. 2017. The use of RFLP analysis in the monitoring of Cercospora beticola strobilurin resistance occurring in sugar beet (Beta vulgaris L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 57(4): 300–304.
Miziniak W., Kardasz P., Bombrys M. 2017. Wpływ przedplonów zbożowych na zachwaszczenie upraw buraka cukrowego. Zag. Dor. Rol. 89(3): 100–110.
Miziniak W., Matysiak K., Kaczmarek S. 2017. Studies on trinexapak-ethyl dose reduction by combined application with adjuvants in spring barley. J. Plant Prot. Res. 57(1): 36–42.
Miziniak W., Piszczek J., Kardasz P., Bombrys M., Kiniec A. 2017. Wpływ roślin przedplonowych na zachwaszczenie upraw buraka cukrowego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 57(3): 183–189.


PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE 2017 R.

Górski D. 2017. Aby dokarmianie dolistne było efektywne. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 47–50.
Górski D. 2017. Badanie zasobności gleby. Nawożenie „na oko” jest nieracjonalne. Przedsiębiorca Rolny 7: 78–80.
Górski D. 2017. Najlepiej nawozić jesienią. Fosfor i potas pod rośliny jare. Przedsiębiorca Rolny, 10: 61–63.
Górski D. 2017. Nawożenie buraków cukrowych. Apetyt na bor. Przedsiębiorca Rolny 5: 76–78.
Górski D. 2017. Nawożenie pszenicy ozimej azotem. Korekta dawki startowej. Przedsiębiorca Rolny 1: 57–60.
Górski D. 2017. Optymalne pH gleby. Fundament efektywnego nawożenia. Przedsiębiorca Rolny 9: 72–74.
Górski D. 2017. Sole czy chelaty – wady i zalety. Jaki nawóz wybrać? Przedsiębiorca Rolny 4: 87–89.
Górski D. 2017. Wapno wapnu nierówne. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 44–47.
Górski D. 2017. Wapno wapnu nierówne. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 25–28.
Górski D. 2017. Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego. Dolistne dokarmianie mikroelementami. Przedsiębiorca Rolny 3: 74–76.
Górski D. 2017. Zrównoważone nawożenie zaczyna się wiosną. Polski Cukier 2: 22–25.
Miziniak W. 2017. Regulacja długości dokłosia. Farmer 5: 50–54.
Piszczek J. 2017. Burak cukrowy – od wysiania nasion do gleby cel ataku szeregu organizmów chorobotwórczych. Polski Cukier 1: 24–25.
Piszczek J. 2017. Choroby buraka cukrowego w Polsce. Wieś Jutra 1: 33–35.
Piszczek J. 2017. Choroby pierwszych faz zrostu buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 49–50.
Piszczek J. 2017. Królestwo grzybów. Jak wpływają na otaczający świat? Biuletyn DDD 3: 20–21.
Piszczek J. 2017. Ochrona przed chwościkiem. Agrotechnika 6: 25–28.
Piszczek J. 2017. Ochrona przed chwościkiem. Przedsiębiorca Rolny 7: 74–75.
Piszczek J. 2017. Sezon 2017 w buraku cukrowym. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 20–22.
Piszczek J. 2017. Stan fitosanitarny plantacji buraka cukrowego w 2016 roku. Agroserwis 1-2: 21–23.
Piszczek J. 2017. Trudny przeciwnik plantatorów buraka – chwościk. Agro Profil 8: 36–38.
Ulatowska A. 2017. Mało znane szkodniki buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 51–54.
Ulatowska A. 2017. Pożyteczne organizmy w skali mikro. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 1: 51–55.
Ulatowska A. 2017. Ważne aspekty zabiegów akarycydowych w uprawie buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 64–67.

 

PUBLIKACJE RECENZOWANE 2016 R.


Bereś P.K, Kucharczyk H., Górski D. 2016. Effects of Insecticides Used against the European Corn Borer on Thrips Abundance on Maize. Plant Protect. Sci. 53: 1–6.
Miziniak W., Matysiak K. 2016. Two tank-mix adjuvants effect on yield and quality attributes of wheat treated with growth retardants. Aplicação combinada de retardadores de crescimento com adjuvantes sobre a produtividade e a qualidade do grão de trigo. Ciência Rural 46(9): 1559–1565.
Moliszewska E., Nabrdalik M., Piszczek J. 2016. Tubercle disease (Xanthomonas beticola) and other gall-malformed diseases of sugar beet roots: a review. J. Plant Dis. Protect. 123(5): 197–203.
Pszczolińska K., Michel M., 2016, The QuEChERS approach for the determination of pesticides in soil samples. An overview, Journal of AOAC International 99(6): 1403–1414.


PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE 2016 R.

Domaradzki K., Piszczek J. 2016. Burakochwasty – nadal lekceważone przez plantatorów. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 45 – 47.
Górski D. 2016. Boru nie może zabraknąć. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 22–24.
Górski D. 2016. Czym dokarmiać buraka? Polski Cukier 20: 24–27.
Górski D. 2016. Czym dokarmiać buraki cukrowe? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 48–51.
Górski D. 2016. Dokarmianie mikroelementami. Nawożenie kukurydzy. Przedsiębiorca Rolny 6: 71–72.
Górski D. 2016. Fosfor i potas pod burak cukrowy. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 35–37.
Górski D. 2016. Fosfor i potas pod burak cukrowy. Przedsiębiorca Rolny 9: 80–82.
Górski D. 2016. Fosfor na start. Przedsiębiorca Rolny 4: 97–99.
Górski D. 2016. Nadmiar azotu powoduje negatywne skutki. Nawożenie buraków cukrowych. Przedsiębiorca Rolny 3: 95–97.
Górski D. 2016. Nadmiar azotu szkodzi. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 49–52.
Górski D. 2016. Nawożenie roślin. Kontrola zasobności i odczynu. Przedsiębiorca Rolny 8: 56–58.
Górski D. 2016. Podstawowe zasady mieszania nawozów. Zgodność chemiczna i fizyczna.  Przedsiębiorca Rolny 12: 80–82.
Górski D. 2016. Pszenica potrzebuje mikroskładników. Czas na dokarmianie dolistne. Przedsiębiorca Rolny 5: 66–68
Górski D. 2016. Regulowanie odczynu. Gleby potrzebują wapnowania. Przedsiębiorca Rolny 8: 59–61.
Górski D. 2016. Wiosenne nawożenie rzepaku. Na zamarzniętą glebę. Przedsiębiorca Rolny 2: 70–72.
Górski D., Piszczek J. 2016. Chwościk buraka. Czy odmiany odporne wymagają ochrony? Przedsiębiorca Rolny 8: 72–73.
Miziniak W. 2016. Wykaz herbicydów do zwalczania nalistnego chwastów w uprawie buraka cukrowego w 2016 roku. Burak cukrowy 2: 4–7.
Miziniak W. 2016. Jak zagwarantować wysoką efektywność zwalczania chwastów na plantacjach buraków. Burak cukrowy 2: 18–20.
Miziniak W. 2016. Stosowanie retardantów z adiuwantem Slippa w jęczmieniu jarym. Farmer 4: 106–110.
Piszczek J. 2016. Prawidłowa lustracja podstawą skutecznej ochrony chemicznej plantacji. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 31–33.
Piszczek J. 2016. 75. Kongres IIRB – Choroby i szkodniki. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 19–20.
Piszczek J. 2016. Burakochwasty na plantacjach buraka. Przedsiębiorca Rolny 6: 79–80.
Piszczek J. 2016. Choroby buraka cukrowego w Polsce – stan obecny i perspektywy skutecznego przeciwdziałania ich występowaniu. Wieś Jutra 1: 37–39.
Piszczek J. 2016. Choroby buraka cukrowego. s. 43¬–50. W: „Buraki” (Agro Serwis, red.). Wydanie VII. Biznes-Press, Warszawa, 88 ss.
Piszczek J. 2016. Choroby buraka to nie tylko chwościk. Polski Cukier 20: 22–23.
Piszczek J., 2016. Chwościk i inne choroby. Agrotechnika 5: 32–35.
Piszczek J. 2016. Ochrona plantacji buraka cukrowego przed chwościkiem. Raport Rolny 6: 16.
Piszczek J. 2016. Systemy wspomagania decyzji. Przedsiębiorca Rolny 1: 82–83.
Piszczek J. 2016. Burak cukrowy i pastewny – choroby. s. 29–30. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17”. Część II. (P. Olejarski, red.). IOR-PIB, Poznań, 400 ss.
Piszczek J. Mrówczyński M., Wachowiak H. 2016. Ochrona buraka cukrowego po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 14–17.
Ulatowska A. 2016. Agrocenoza – teatr pełen pozytywnych bohaterów. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 44–47.
Ulatowska A. 2016. Agrofagi występujące na plantacjach buraka. Wieś jutra 1(186): 1–5.
Ulatowska A. 2016. Burak cukrowy i pastewny – szkodniki. s. 30–34. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17”. Część II. (P. Olejarski, red.). IOR-PIB, Poznań, 400 ss.
Ulatowska A. 2016. Co uszkadza buraki? s. 51–57. W: „Buraki” (Agro Serwis, red.). Wydanie VII. Biznes-Press, Warszawa, 88 ss.
Ulatowska A. 2016. O buraku na sesji IOR-PIB. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 21–22.
Ulatowska A. 2016. Roztocza na plantacjach buraka cukrowego. Polski Cukier 20: 19–21.
Ulatowska A. 2016. Toruń z burakiem. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 62–64.
Ulatowska A., Piszczek J. 2016. Przędziorek chmielowiec – ekspansywny roztocz. Farmer 6: 86–89.

 

PUBLIKACJE RECENZOWANE 2015 R.


Górski D., Piszczek J. Ulatowska A., Gaj R. 2015. Analiza opłacalności ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka (C. beticola) na odmianach odpornych. Zag. Dor. Rol. 3: 94–102.
Górski D., Gaj R., Piszczek J.Ulatowska A. 2015. Impact of soil fertilizerm UGMax on leaf infection degree by leaf spot disease (Cercospora beticola Sacc.) and yield quality of sugar beet. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55(2): 195–201.
Miziniak W., Nijak K. 2015. Wpływ współrzędowej uprawy koniczyny białej i lucerny siewnej na zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix sp.). Zag. Dor. Rol. 3: 115–123.
Miziniak W., Piszczek J. 2015. Influence of mix application of ethephon with adjuvants and nitrogen fertilizers on growth and yield of spring barley. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55: 440–445.
Nijak K., Miziniak W. 2015. Podatność wybranych odmian wierzby (Salix spp.) na fitofagi. Zag. Dor. Rol. 4: 133–139.
Piszczek J.Górski D., Ulatowska A., Miziniak W. 2015. Late infection of sugar beet crops with leaf spot (Cercospora beticola Sacc.) and profitability of crop protection against it in central Poland. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55(2): 207–210.


PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE 2015 R.

Górski D. 2015. Nawożenie dostosowane do stanu plantacji. Przedsiębiorca Rolny 1: 71–74.
Górski D. 2015. Magnez zawsze potrzebny. Przedsiębiorca Rolny 10: 70–72.
Górski D. 2015. Mikroskładniki według potrzeb. Przedsiębiorca Rolny 9: 68–71.
Górski D. 2015. Czas na wapnowanie. Przedsiębiorca Rolny 7: 79–81.
Górski D. 2015. Nie wszystkie mikroelementy są jednakowo ważne. Przedsiębiorca Rolny 5: 80–83.
Górski D. 2015. Zmęczenie gleby – przyczyny, skutki i jak je usunąć? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 36–38.
Górski D. 2015. Jesienne nawożenie buraka cukrowego. Polski Cukier 18: 22–24.
Miziniak W. 2015. Zwalczanie chwastów jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 46–48.
Miziniak W. 2015. Regulatory wzrostu w pszenicy ozimej z adiuwantami. Farmer 2: 84–87.
Miziniak W. 2015. Zwalczanie perzu właściwego przed uprawą buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3: 38–41.
Piszczek J. 2015. Fungicydy używane w ochronie buraka cukrowego przed chorobami. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 58–60.
Piszczek J. 2015. Choroby buraka cukrowego. Agro Serwis 1–2:18–21.
Piszczek J. 2015. Mątwik atakuje. Przedsiębiorca Rolny 3: 118–119.
Piszczek J. 2015. Kiedy mróz zniszczy siewki. Przedsiębiorca Rolny 4: 92–93
Piszczek J. 2015. Nowe zagrożenia dla upraw buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 49–50.
Piszczek J. 2015.Walkę z chwościkiem zaczęliśmy już jesienią. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 55–56.
Piszczek J. 2015. Między wschodami a zwarciem międzyrzędzi. Polski Cukier 16: 26–27.
Piszczek J. 2015. Choroby buraka cukrowego. Agrotechnika. 5: 28–31.
Piszczek J. 2015. Chwościk buraka – jedyna choroba burka, z którą musimy walczyć. Burak cukrowy 3: 26–29.
Piszczek J. 2015. Nowa choroba atakuje liście buraka. Top Agrar Polska 6: 82–83.
Piszczek J. 2015. Buraki w sezonie 2015 – co już się wydarzyło, co może jeszcze się zdarzyć. Polski Cukier 17(22)15: 28–29.
Piszczek J.2015. Rok 2015 wyjątkowo niekorzystny dla uprawy buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 29–30.
Piszczek J. Górski D., Ulatowska A. 2015. Czy ochrona chemiczna odmian buraka cukrowego odpornych na chwościk jest opłacalna? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 31–32.
Piszczek J. Górski D. Jak walczyć z suszą? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 26–27.
Piszczek J. 2015. Zarządzanie odpornością – seminarium naukowe IIRB w Frauenkirchen w Austrii. Polski Cukier 18: 30–31.
Ulatowska A. 2015. Co gryzie buraka cukrowego? Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 58–61.
Ulatowska A. 2015. Co wysysa soki z buraka cukrowego? Burak cukrowy 3: 35–36.
Ulatowska A. 2015. Nocni goście – motyle sówkowate (Noctuidae). Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 3:48–50.
Ulatowska A. 2015. Pędraki i inne "robaki", czyli słów kilka o szkodnikach glebowych. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 44–47.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony