Promowane podstrony

Treść strony

  • Toruń

MISJA

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i upowszechnieniowej w zakresie tworzenia naukowych i praktycznych podstaw rozwoju i modernizacji ochrony roślin w Polsce, szczególnie buraka cukrowego, z uwzględnieniem metod agrotechnicznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych, przydatnych w integrowanych programach produkcji i ochrony roślin.

HISTORIA

Placówkę powołano uchwałą Rady Ministrów Nr 64/70 z dnia 18 maja 1970 roku w sprawie organizacji badań z zakresu toksykologii i bezpiecznego stosowania pestycydów oraz kontroli ich pozostałości w żywności i środowisku życia człowieka. Na podstawie tej uchwały Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu prof. dr h.c. Władysław Węgorek – powołał w dniu 1 września 1972 r. do istnienia laboratoria badawcze, których zadaniem była kontrola pozostałości pestycydów. Jednostki te zlokalizowano na terenie całego kraju, w tym także w Toruniu.
Pierwsza siedziba Stacji mieściła się w Toruniu przy ulicy Parkowej 30, następnie od roku 1978 w nowo pobudowanym budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 73, a od stycznia 2008 r. w zakupionym i przystosowanym do potrzeb jednostki budynku przy ulicy Pigwowej 16.
Stacja dysponuje własnym zapleczem, na które składa się budynek posiadający pomieszczenia biurowe i pracownie badawcze o łącznej powierzchni 300 m2.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony