Promowane podstrony

Treść strony

  • Szkolenia

Szkolenia są jedną z najlepszych metod uzupełnienia wykształcenia, zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Instytut Ochrony Roślin – PIB posiada wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie rolniczej w związku z tym organizuje takie spotkania, którego odbiorcami są głównie doradcy i producenci rolni, inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa, pracownicy firm fitofarmaceutycznych oraz studenci i uczniowie szkół rolniczych. Dzięki szkoleniom możliwy jest bezpośredni transfer wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, dotarcie z aktualnymi informacjami do odbiorców w różnych rejonach Polski, integracja środowiska osób zaangażowanych w rolnictwie, a przede wszystkim wymiana poglądów, konfrontacja doświadczeń, dyskusja między naukowcami, specjalistami a doradcami i producentami rolnymi. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla intensywnie rozwijającego się i zmieniającego współczesnego rolnictwa.

Instytut Ochrony Roślin – PIB oprócz specjalistów, wykładowców, posiada Centrum Kongresowe Hotel IOR***, które dysponuje 14 salami konferencyjnymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (możliwość tłumaczenia symultanicznego), mieści się w nim ponad 60 pokoi, a także zaplecze hotelowo-gastronomiczne.

Proponowana tematyka szkoleń:

  • integrowana ochrona roślin rolniczych,
  • diagnostyka, sygnalizacja, monitorowanie i zwalczanie agrofagów (sprawców chorób, szkodników, chwastów),
  • metody biologiczne w ochronie roślin – rolnictwo ekologiczne,
  • ochrona zapylaczy oraz dbałość o bioróżnorodność środowiska rolniczego jako ważny element integrowanej ochrony roślin,
  • techniki molekularne w diagnostyce agrofagów,
  • szacowanie szkód łowieckich.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do kontaktu z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022