Promowane podstrony

Treść strony

  • ECORA

Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Główny Specjalista: dr Marcin Grobela
tel.: +48 61 864 9049; +48 61 864 9046
e-mail: m.grobela@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony