Promowane podstrony

Treść strony

 • ECORA

ECORA – Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowywania ocen lub uwag dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków przed dopuszczeniem ich do obrotu i stosowania w zakresie sekcji:

 • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
 • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne,
 • właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym jego substancji czynnych,
 • losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku,
 • oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego zastosowania,
 • toksykologii.

 

Podstawy prawne

 • Art. 43 ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 94 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz. U. 2007 Nr 189 poz. 1357),
 • Art. 43 p. 4-5 i art. 51 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 278),
 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr R-3/2012up z dnia 5 września 2012 r.,
 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr R-1/2015up z dnia 18 lutego 2015 r.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony