Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej

  • autor: Rafał Motała, data: 2018-06-04

Ocena i potwierdzenie zgodności środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego dla środków ochrony roślin oraz prowadzącą wykaz tych środków.


Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Ogólne zasady stosowania produktów i substancji m.in.: środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym określa art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. WE L 189 z 20.07.2007, s. 1). Zgodnie z wymienionymi przepisami w rolnictwie ekologicznym można stosować środki ochrony roślin, które:


Warunki oceny i potwierdzenia zgodności środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz wpisania ich do wykazu prowadzonego przez Instytut Ochrony Roślin PIB

Do wykazu mogą zostać wpisane środki ochrony roślin spełniające łącznie następujące kryteria:

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • skład środka ochrony roślin do 100 % wagowych
  • etykieta środka ochrony roślin
  • karta charakterystyki środka ochrony roślin

Opłaty:

  • 500,00 PLN netto (615,00 PLN z VAT) przelewem na konto po otrzymaniu faktury

Kontakt

dr Marcin Grobela
Grobela@iorpib.poznan.pl
tel. +48 61 864 9046


Wykaz środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej

Data utworzenia: 04.03.2005 r.

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 r.

 

Lp. Nazwa Producent Nr pozwolenia MRiRW
1 Akarol 770 EC Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy R-1/2017
2 Armicarb SP Agronaturalis Ltd. R-1/2014 zr
3 Atilla SP Globachem N.V. R-1/2014 wu
4 BIOX-M XEDA International R-2/2017 wu
5 Blossom ProtectTM bio-ferm GmbH R-160/2018 d
6 Caffaro Micro 37,5 WG Isagro S.p.A. R-214/2015
7 Capex Biofa AG R-19/2016 wu
8 Carpovirusine Super SC Natural Plant Protection R-33/2015
9 Cobresal 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-186/2015
10 Cobresal Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-185/2015
11 Contans WG Bayer CropScience Biologics GmbH R-122/2012
12 Copper MAX NEW 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014
13 Cuprablau Z 35 WP CINKARNA Celje d.d. R-44/2018 wu
14 Cuproflow 377,5 SC Isagro S.p.A. R-139/2015
15 Cuproxat 345 SC Nufarm GmbH & Co KG R-1/2009
16 DiPel WG Sumitomo Chemical Agro Europe R-216/2015
17 Ecodian-CP VP Isagro S.p.A. R-123/2015
18 Funguran A-Plus New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-195/2014
19 Funguran Forte New 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-196/2014
20 Funguran OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH R-189/2014
21 Fytosave SL FytoFend S.A. R-22/2016 wu
22 Integral PRO BASF Corporation R-135/2018
23 IronMax PRO DE Sagnosse SA R-38/2018 wu
24 Isomate CTT Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-106/2015
25 Isonet Z Sumi Agro Poland Sp. z o.o. R-241/2017
26 Karbicure SP Agronaturalis Ltd. R-133/2015
27 Lepinox Plus CBC (Europe) S.r.l. R-48/2017 wu
28 Limocide VIVAGRO R-45/2018 wu
29 Madex Max BIOCONT Polska Sp. z o.o. R-11/2012 wu
30 Miedzian 50 WP Synthos Agro Sp. z o.o. R-134/2015
31 Miedzian Extra 350 SC Synthos Agro Sp. z o.o. R-135/2015
32 Naturalis CBC (Europe) S.r.l. R-50/2017 wu
33 Neoram 37,5 WG ISAGRO S.p.A. R-203/2015
34 Nordox 75 WG Nordox A.S. R-173/2015
35 Novodor SC Sumitomo Chemical Agro Europe R-1/2013 wu
36 Oxycur 377,5 SC ISAGRO S.p.A. R-211/2015
37 Pełzakol Extra GR W.Neudorff GmbH KG R-34/2015 wu
38 PMV-01 Scientia Terrae - Belgia R-2/2017
39 Polyversum WP Biopreparaty Sp. z o.o. R-181/2012
40 PreFeRal Certis USA LLC R-7/2018 wu
41 Prestop WP Verdera Oy R- 28/2015 wu
42 Promanal 60 EC Neudorff GmbH KG R-123/2014
43 Proradix SP Sourcon Padena GmbH R-4/2018
44 Repentol 6 PA DCR Sp. z o.o. R-176/2017
45 Serenade ASO Bayer AG R-122/2015
46 Siarkol 80 WG Ciech Sarzyna S.A. R-13/2009
44 Siarkol 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-157/2014
48 Siarkol 800 SC Ciech Sarzyna S.A. R-168/2015
49 Siarkol Bis 80 WG Ciech Sarzyna S.A. R-166/2013zr
50 Siarkol Extra 80 WP Ciech Sarzyna S.A. R-156/2014
51 SpinTor 240 SC Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. R-131/2012
52 Treol 770 EC Agropak sp.j. Brzezinski i Wspólnicy R-194/2016
53 Trianum-G Koppert BV R-8/2017 wu
54 Trianum-P Koppert BV R-3/2017 wu
55 VitiSan Biofa AG R-42/2018 wu
56 WAM EXTRA PA Witasek PflanzenSchutz GmbH R-90/2017
  • autor: Rafał Motała, data: 2018-06-04

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.