Promowane podstrony

Treść strony

SŁOWNIK TERMINÓW FITOSANITARNYCH FAO


Tłumaczenie:

Mgr inż. Jacek Żandarski
Mgr Tomasz Konefał
Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Centralne Laboratorium w Toruniu

Współtłumaczenie i konsultacja naukowa:

Prof. dr hab. Jerzy J. Lipa
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny

Oryginalna wersja wydana przez FAO dostępna na stronach internetowych FAOoraz EPPO

Skonsolidowany Słownik Terminów Fitosanitarnych FAO – 2005 [przygotowany przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), lipiec 2005]

Aneks 1 opracowany na podstawie Glossary of phytosanitary terms (ISPM No.5 -2007).
Tłumaczenie:

mgr Tomasz Konefał
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Centralne Laboratorium w Toruniu

mgr Elżbieta Pągowska, prof. dr hab. Jerzy J. Lipa
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Biologicznych Metod

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony