Promowane podstrony

Treść strony

 


54. SESJA NAUKOWA IOR – PIB


 

 Uroczyste Otwarcie 54. Sesji Naukowej IOR – PIB


Odznaczenia państwowe i resortowe

 
Koncert - Marek Torzewski

 
Obrady 54. Sesji Naukowej IOR – PIB


Sesja posterowa


Recepcja konferencyjna


Spokanie towarzyskie


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin


Konferencja
Instytutu Ochron Roślin – PIB i Komitetu Ochrony Roślin PAN

"Aktualne problemy herbologii"


VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony