Promowane podstrony

Treść strony

 


65 LAT INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB
(Poznań, 9 czerwca 2016 r.)Kliknij aby przejść do Galerii zdjęć z Obchodów 65 lecia IOR - PIB

 


Okolicznościowe adresy z okazji 65-lecia IOR-PIB

 


 

W dniu 9 czerwca br. z okazji 65-lecia Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej. Patronat nad jubileuszowymi obchodami objęli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele nauki, praktyki rolniczej, wyższych uczelni, szkół średnich i administracji państwowej.

Dyrektor IOR – PIB, prof. dr hab. Danuta Sosnowska zaprezentowała zgromadzonym 65 lat działalności Instytutu na rzecz ochrony roślin. W krótkiej prezentacji przedstawiła jego historię i teraźniejszość oraz wpływ na kształtowanie ochrony roślin w Polsce. Wspomniała o trudnej drodze, jaką pokonał Instytut od powołania Uchwałą Prezydium Rządu Nr 33 z dnia 24 stycznia 1951, aż do dnia dzisiejszego. Dyrektor Sosnowska przywołała sylwetki dyrektorów i najważniejszych pracowników na przestrzeni minionych 65 lat. Wymieniła między innymi pierwszych dyrektorów Instytutu – mgr inż. Zdzisława Dąbrowskiego, dr Klementynę Stępniewską, dr Jerzego Obarskiego i prof. dr hab. Władysława Węgorka, a także długoletniego dyrektora prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego oraz prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego. W swoim wystąpieniu podkreśliła  znaczenie dorocznych Sesji Naukowych organizowanych przez Instytut prawie nieprzerwanie od 1961 r. Przedstawiła też rozwój, rozbudowę i zmiany zachodzące w Instytucie w różnych okresach jego istnienia. Na zakończenie podziękowała wszystkim pracownikom za dotychczasowy wkład w budowanie i rozwój IOR – PIB.

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej było okazją do zaprezentowania powstałej niedawno, z inicjatywy MRiRW oraz kilku instytutów branżowych, Internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów. Prezentacji dokonała dr hab. Anna Tratwal, kierownik Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin. Platforma ta jest opracowywana w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB 2016-2020 pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” i jest celem zadania 1.5 „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”.

W Internetowej Platformie Sygnalizacji Agrofagów w jednym miejscu będą zbierane i udostępniane informacje z wielu różnych dziedzin (ochrona, uprawa, nawożenie, rolnictwo ekologiczne itd.). Dzięki temu rozwiązaniu producent nie będzie musiał szukać potrzebnych informacji w wielu miejscach i instytucjach.

Idea powstania platformy wpisuje się i spełnia wymagania zawarte w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, (Działanie 1 – Upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, Działanie 4 – Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie środków ochrony roślin, Działanie 8 – Promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania środków, Działanie 9 – Wykorzystanie badań naukowych na rzecz integrowanej ochrony roślin).

Na jubileuszu 65-lecia Instytutu nie zabrakło słów podziękowania i gratulacji skierowanych do Dyrekcji, a także byłych i obecnych pracowników, za wkład w jego rozwój i zdobyte osiągnięcia.

Grupie zasłużonych osób wręczono okolicznościowe podziękowania za wkład i rozwój Instytutu. Otrzymali je: prof. dr hab. Stefan Pruszyński, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab. Jan Nawrot, prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, mgr Andrzej Richter, prof. dr hab. Jerzy J. Lipa, dr prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski, prof. dr hab. Henryk Pospieszny, prof. dr hab. Marek Tomalak oraz prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Mariola Głazek prof. nadzw. IOR – PIB oraz dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. nadzw. IOR – PIB.

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE, CZĘŚĆ PREZENTACYJNA

(Centrum Kongresowe IOR – PIB, Poznań)


 WRĘCZENIE ODZNACZEŃ I DYPLOMÓW

(Centrum Kongresowe IOR – PIB, Poznań)

fot. Dominik Krawczyk

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony