Promowane podstrony

Treść strony

 


52. SESJA NAUKOWA IOR – PIB


 

 Uroczyste Otwarcie 52. Sesji Naukowej IOR - PIB

 

 Odznaczenia Państwowe i Resortowe

 

 IV Przedsesyjny Panel Dyskusyjny

KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO
ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA LATA 2013–2018

 

 Konferencja Komitetu Ochrony Roślin

ZAGROŻENIE ROŚLIN UPRAWNYCH W POLSCE
– AGROFAGI I PODSTAWY ICH ZWALCZANIA

 

 V Ogólnopolskie Seminarium Nematologów

 

 Sympozjum Przedsesyjne

ORGANIZMY KWARANTANNOWE I INWAZYJNE

 

 Obrady 52. Sesji Naukowej IOR – PIB

NAUKOWE PODSTAWY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN

 

 Obrady 52. Sesji Naukowej IOR – PIB

NOWE PROBLEMY W OCHRONIE ROŚLIN

 

 Obrady 52. Sesji Naukowej IOR – PIB

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN W POLSCE

 

 SESJA POSTEROWA

 

Podsumowanie i Zamknięcie
52. Sesji Naukowej IOR – PIB

 

RECEPCJA I DYSKUSJE W PRZERWACH OBRAD

 

SPOTKANIE TOWARZYSKIE W RESTAURACJI ESTELLA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony