Promowane podstrony

Treść strony

Historia PTOR

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin powstało w wyniku inicjatywy osób związanych z ochroną roślin. W dniu 7 września 2005 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym udział wzięło 27 osób - Założycieli. Na zebraniu uchwalono Statut Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin. Formalnie PTOR zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 24 listopada 2005 roku. 
 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin odbyło się podczas XLVI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w dniu 16 lutego 2006 roku. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin.
Na dzień 1 marca 2006 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin skupia 152 członków, reprezentujących uczelnie, placówki naukowo-badawcze, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradztwo rolne oraz przemysł chemiczny.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony