Promowane podstrony

Treść strony

URZĘDY CENTRALNE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
http://www.piorin.gov.pl/

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
http://www.cdr.gov.pl/

Portal Doradztwa Rolniczego
http://www.doradztworolnicze.com/

Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
http://www.coboru.gov.pl/

Centralna Biblioteka Rolnicza
http://www.cbr.edu.pl/

Centralna Biblioteka Rolnicza (Bezpłatne pełne teksty naukowe w Internecie)
http://www.cbr.edu.pl/index.php?p=eczasopisma

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony