Promowane podstrony

Treść strony

INSTYTUTY PAN

Polska Akademia Nauk
http://www.pan.pl

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
tel. (0-22) 629-32-21, fax 629-63-02
e-mail: sekretariat@miiz.waw.pl
http://www.miiz.waw.pl/
http://centrum.miiz.waw.pl

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
tel. (0-61) 852-89-19, fax 852-05-32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
http://www.ibch.poznan.pl/

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
tel. (0-61) 817-00-33, fax 817-01-66
e-mail: idkornik@man.poznan.pl
http://www.idpan.poznan.pl/

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
60-809 Poznań, ul. Bukowska 19
tel. (0-61) 847-56-01, fax 847-36-68
e-mail: sprzyjem@man.poznan.pl
http://www.isrl.poznan.pl/

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
tel. (0-61) 823-35-11, fax 823-36-71
e-mail: office@igr.poznan.pl
http://www.igr.poznan.pl/

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 33
tel. (0-12) 632-22-21, fax 632-24-32
e-mail: okarma@iop.krakow.pl
http://www.iop.krakow.pl/

Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym
05-092 Łomianki, ul. Konopnickiej 1
tel. (0-22) 751-30-46, fax 751-31-57
e-mail: cbe@cbe-pan.pl
http://www.cbe-pan.pl/

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli
Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
12-222 Wejsuny, Popielno
tel.: (87) 423 15 19, fax: 423 16 17
e-mail: popielno@pan.pl
http://www.turysta.net.pl/atrakcje/pan/

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony