Promowane podstrony

Treść strony

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów opiera się na badaniach pozostałości środków ochrony roślin (śor) w żywności, paszach i środowisku, które realizowane są w Laboratoriach Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, oddziale w Sośnicowicach i w Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białystoku oraz na analizie jakości tych środków wykonywanych w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Oddziale w Sośnicowicach.

  • Ochrona zdrowia
  • Poznań
  • Sośnicowice
  • Białystok
  • Sośnicowice

Opracowanie oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie diagnostyki, monitorowania i ograniczania rozprzestrzeniania agrofagów roślin.

  • Nowoczesna diagnostyka
  • Klinika Chorób Roślin
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony