Promowane podstrony

Treść strony

ŚLIMAKI - GROŹNE SZKODNIKI WIELOŻERNE
  • -

przesłać na adres:    t.kaluski@iorpib.poznan.pl

WYSTĘPOWANIE SZKODLIWOŚĆ I ZWALCZANIE

Opracowanie: doc. dr hab. Jan Kozłowski, mgr Tomasz Kałuski
Instytut Ochrony Roślin, Zakład Zoologii, Władysława Węgorka 20, 60 - 318 Poznań

WSTĘP
Ślimaki lądowe (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych w świecie szkodników roślin.
GATUNKI ŚLIMAKÓW
Spośród kilkunastu gatunków ślimaków atakujących rośliny...
SZKODLIWOŚĆ
Ślimaki atakują prawie wszystkie gatunki roślin uprawnych
OCENA ZAGROŻENIA ROŚLIN
Ocena zagrożenia roślin przez ślimaki ....
PROGI SZKODLIWOŚCI I TERMINY ZWALCZANIA
Krytycznym okresem, w którym rośliny są najbardziej narażone ...
ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE
Zabiegi uprawowe i agrotechniczne
oraz Zabiegi chemicznego zwalczania
WYBRANE POZYCJE LITERATUROWE
Literatura
Szczegółowe informacje

  Szczegółowych informacji na temat szkodliwości i ochrony roślin przed ślimakami udzielają pracownicy Instytutu Ochrony Roślin:


                prof. dr hab. Jan Kozłowski - Tel.: +48 61 864 9118
                            dr Tomasz Kałuski - Tel.: +48 61 864 9164

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony