Promowane podstrony

Treść strony

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW STOSOWANIA

WAŻNE INFORMACJE:

Caffaro Micro 37,5 WG - zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2022-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2023-07-31

Cuprablau Z 35 WP -zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2023-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2024-06-30

Cuproflow 377,5 SC -zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2027-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2028-06-30

Cuproxat 345 SC -zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2024-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2025-30-30

Neoram 37,5 WG - zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2022-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2023-07-31

Oxycur 377,5 SC - zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2027-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2028-06-30

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony