Promowane podstrony

Treść strony

  • Rzeszów

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Rzeszowie zajmuje się szeroko rozumianą ochroną roślin przed agrofagami. Prowadzone przez nas prace badawcze mają na celu nie tylko identyfikację organizmów szkodliwych występujących w uprawach, lecz zwłaszcza określenie ich szkodliwości, wraz ze wskazaniem najskuteczniejszych sposobów (agrotechnicznych, hodowlanych, biologicznych, chemicznych, integrowanych i osiągnięć inżynierii genetycznej) ograniczania ich liczebności oraz szkodliwości.

Wyniki naszych badań są podstawą do tworzenia bądź aktualizowania zaleceń ochrony roślin przed agrofagami. Wiele uwagi poświęcamy zagadnieniom ochrony m.in. plantacji kukurydzy (pastewnej i cukrowej), zbóż, bobiku, grochu, sorgo i innych roślin przed organizmami szkodliwymi.

W swoich badaniach zajmujemy się nie tylko rolnictwem konwencjonalnym, lecz także gospodarstwami ekologicznymi, które są zlokalizowane na obszarze południowo–wschodniej Polski oraz tym działającym w oparciu o system integrowanej produkcji. Ponadto bierzemy aktywny udział w pracach nad przydatnością zielonej biotechnologii dla polskiego rolnictwa.

Jesteśmy także jedną z nielicznych jednostek w kraju, gdzie realizowane są kompleksowe badania nad omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.) oraz stonką kukurydzianą (Diabrotica virgifera LeConte) – najważniejszych szkodników kukurydzy na świecie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony