Promowane podstrony

Treść strony

  • CBRA

Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów (CBRA) jest certyfikowaną jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Centrum wykonuje badania rejestracyjne, przedrejestracyjne, wdrożeniowe oraz naukowe w zakresie biologicznej skuteczności środków ochrony roślin.

Jednostka dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz szklarniami z możliwością monitorowania warunków środowiskowych. Posiadana aparatura umożliwia prowadzenie szczegółowych badań dotyczących reakcji roślin na różne agrochemikalia (herbicydy, fungicydy, insektycydy, nawozy, biostymulatory, środki antystresowe itp.). Doświadczenia polowe prowadzone są w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, która funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej CBRA. Stacja dysponuje własnym polem o powierzchni około 100 hektarów oraz nowoczesnym wyposażeniem technicznym.


W strukturze CBRA funkcjonują:

Zespół Badania Fungicydów

Zespół Badania Herbicydów

Zespół Badania Zoocydów

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze

Sekretariat / Specjalista ds. Jakości

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony