Promowane podstrony

Treść strony

  • Badania jakości sor

Badania jakości środków ochrony roślin wykonywane są w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin w Oddziale IOR – PIB w Sośnicowicach. Laboratorium posiada Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) wydany przez Biuro do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, które sprawuje określoną ustawowo kontrolę nad wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych.

Szczegółowa oferta usługowa:

  • badanie jakości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli,
  • wykonywanie ocen, raportów i uwag do dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin,
  • badanie oryginalności środków ochrony roślin oraz wydawanie ekspertyz jakościowych w przypadkach podejrzeń o fałszerstwa,
  • badanie przeterminowanych środków ochrony roślin celem przedłużenia możliwości ich pozostania w obrocie,
  • badanie zawartości substancji czynnych i zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin (preparatach handlowych),
  • badanie własności fizykochemicznych środków ochrony roślin,
  • badanie jakości materiałów o technicznym stopniu czystości służących do produkcji form użytkowych środków ochrony roślin,
  • wykonywanie badań rejestracyjnych dla środków ochrony roślin realizowanych zgodnie ze standardami systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie składu oraz właściwości fizykochemicznych materiałów technicznych oraz form użytkowych (formulacji),
  • badanie fizykochemicznej zgodności składników w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów.

Więcej informacji na stronie: www.ior.gliwice.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony