Promowane podstrony

Treść strony

 • Działalność usługowa

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku. Oprócz realizacji zadań naukowo-badawczych prowadzi również działalność usługową z zakresu ochrony roślin uprawnych w Polsce oraz bezpieczeństwa żywności i środowiska.

Działalność usługowa Instytutu prowadzona jest na obszarze całego kraju: w głównej siedzibie IOR – PIB zlokalizowanej w Poznaniu, w oddziale w Sośnicowicach, trzech terenowych stacjach doświadczalnych: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie oraz w Polowej Stacji Doświadczalnej i Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Winnej Górze (na terenie Wielkopolski).

W Instytucie świadczone są między innymi następujące usługi:

 • badanie skuteczności działania środków ochrony roślin i środków do dezynfekcji,
 • badanie jakości i oryginalności środków ochrony roślin,
 • oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, żywności, paszach, glebie i wodzie,
 • oznaczanie mykotoksyn w płodach rolnych i żywności,
 • identyfikacja agrofagów roślin rolniczych, warzywnych: sprawców chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych, szkodników i chwastów oraz szkodników magazynowych,
 • ekspertyzy dotyczące zatrucia pszczół środkami ochrony roślin,
 • pozyskiwanie danych z pułapu dronowego – rolnictwo precyzyjne,
 • identyfikacja szkód herbicydowych,
 • sprzedaż izolatów patogenów roślin (grzybów i bakterii),
 • wykonywanie zdjęć materiału biologicznego i chemicznego za pomocą mikroskopu transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM),
 • wynajem nowoczesnych kabin szklarniowych, również do badań organizmów kwarantannowych i genetycznie zmodyfikowanych.

Usługi wykonywane są nieodpłatnie lub odpłatnie, w zależności od rodzaju wykonywanych świadczeń.

Istotnym elementem wspierającym integrowaną produkcję i ochronę roślin w Polsce jest uruchomiona w 2016 roku Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl), której Instytut jest współtwórcą i administratorem. Platforma stanowi doskonałe narzędzie wspomagające doradców i producentów rolnych.

W Poznaniu funkcjonuje również Centrum Kongresowe – Hotel IOR – PIB, które oferuje usługi hotelowe oraz wynajem nowoczesnych, klimatyzowanych sal konferencyjnych (możliwość tłumaczenia symultanicznego). Instytut posiada doskonałą bazę szkoleniową oraz wybitnych specjalistów w zakresie ochrony roślin, stąd w razie zapotrzebowania może zorganizować konferencje, szkolenia, a także warsztaty.

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony